WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

МВЕ — це не так технологічна, як світоглядна дисципліна. Якщо викладач не матиме власного світогляду, відповідного рівня економічного мислення, йому важко буде сформувати таке в учнів або підлеглих.

246.Міжпредметні зв'язки курсу "Методика викладання економіки" з іншими дисциплінами.

МВЕ – це галузь педагогічної науки, яка визначає завдання, зміст і методи вивчення економічних дисциплін і відповідності із загальними цілями і завданнями освіти в сучасних навчальних закладах.

МВЕ є основою в циклі психолого-педагогічної підготовки бакалавра з економіки до практичної діяльності викладача в навчальних закладах різного типу.

Викладач економіки повинен бути викладачем нового типу. Він повинен поважати тих, кого навчає, знати свій предмет, мати почуття гумору і володіти методикою викладання.

Вивчення курсу МВЕ ґрунтується на знаннях економіки, з одного боку, та основ педагогіки, психології, педагогічної майстерності й вікової психології – з іншого, відповідно всі ці дисципліни тісно взаємопов'язані між собою. Психологія – це фундамент педагогіки, а він, в свою чергу, - фундамент МВЕ. Специфіка МВЕ в тому, щоб навчити студентів творчо та психологічно виправдано використовувати різні методичні прийоми для засвоєння учнями різних економічних дисциплін, а отже без економіки вивчення МВЕ не має сенсу. Знання ж педагогічної майстерності і вікової психології лише покращує ефективність викладання в цілому.

247.Сфери застосування активних методів навчання з економіки.

Активні методи навчання –це сукупність різноманітних прийомів, методів і засобів активізації. Сфери їх застосування залежать, в першу чергу, від цілей активних методів, а також від рівнів організації навчання.

При навчанні у ВНЗ використовують такі методи як дискусія, мозкова атака, аналіз конкретних ситуацій, метод випадків, презентації, інсценізації, дидактичні ігри, тренінги, причому ця сфера є найбільш широкою, оскільки вивчається багато різних предметів, кожен з яких має свої особливості щодо використання тих чи інших активних методів.

Серед активних методів допрактичного навчання на робочому місці потрібно виділити насамперед уведення на посаду, стажування, наставництво, тренінг на робочому місці. До курсу офіційного введення на посаду входять передусім інформаційне забезпечення, виявлення та формування комунікативно-статусних зв'язків, ознайомлення з посадовими обов'язками .Включенню в спільну діяльність сприяють стажування й офіс-практика з використанням методів чергування, виконання короткочасних тимчасових доручень, реалізація щоденних підпрограм, навчання через співробітництво в команді. Робота з наставником, сприяє утворенню тісних зв'язків, які передбачають передачу не лише досвіду, а й професійних та особистісних цінностей.

Особливої актуальності протягом останніх десятиліть набула так звана післядосвідна освіта. У кожному виді практичної діяльності через певний час виконання роботи значна частина співробітників переживає період, коли більшість доручень і обов'язків можна швидко виконати на основі накопиченого досвіду, збільшується кількість рутинної роботи, обмежується кругозір і як наслідок — пристосовуваність і придатність до змінюваних умов середовища діяльності.

Розв'язати такі проблеми допомагає навчання фахівців з відривом або без відриву від роботи з використанням найрізноманітніших методів активізації. Набуває нового значення виконання проектів Широкого застосування набули ротація, паралельні обов'язки для менеджерів. Вони допомагають формувати "чуття" організації та досвід роботи в різних відділах, різноманітні тренінги на робочому місці та з відривом від роботи. Іноді необхідно відірватися від робочого місця, вивчити теорію, ознайомитись із новими концепціями, виявити нові тенденції, зняти фрустрацію, запропонувати нові ідеї На цьому етапі навчання ефективно використовуються різноманітні методи пошуку підприємницької ідеї, серед яких важливе місце посідають дискусії, конференції та семінари з елементами імітацій, мозкового штурму та ін.

248.Поняття про засоби навчання. Особливості їх застосування при вивченні економічних дисциплін.

Невід'ємною складовою і одним із чиників ефективності навчального процесу є засоби навчання. До них відносяться всі матеріалізовані знаряддя, які забезпечують цілеспрямовану взаємодію викладача і студентів. Метою використання засобів навчання є організація ефективного сприймання навчальної інформації із залученням усіх інформаційних систем і каналів.

Виділяють візуальну, аудіальну, кінетичну та змішану(логічну) системи. Провідною є та , через яку отримується найбільше інформації.

Людина сприймає інформацію через різні канали: слуховий(доповіді, бесіди, обговорення), зоровий(схеми, діаграми, плакати, тести), моторний(задачі, завдання, виконання конкретних предметних дій).

Існує кілька класифікацій засобів навчання, які використовуються в економ освіті. Так за видами навчальних дій і за призначенням наочності навчальні посібники та технічні засоби навчання поділяються на:

- інформаційні ( настановчі ), які забезпечують наочність навчання. До них відносяться плакати, макети, підручники, роз даткові матеріали. Допомагають зорієнтуватись в навчальному матеріалі, забезпечити ефективність сприйняття складних явищ і процесів, прискорюють оброблення інформації;

- операційні – сприяють реалізації пізнавальної діяльності(задачники,методичні рекомендації,опорний конспект), дають змогу ефективно виконати навчальні вправи в аудиторний і поза аудиторний час, обробити інформацію, закріпити і систематизувати знання, формувати практичні навички;

- контрольні – забезпечують здійснення контрольних заходів за допомогою тестів, збірників задач і завдань. Містять широке коло завдань різних типів і рівнів складності, виконання яких дає змогу реалізувати навчальні цілі. Забезпечують систематичність і об'єктивніст контролю, надають можливість для самоконтролю.


 
 

Цікаве

Загрузка...