WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

До методів самостійної роботи відносяться методи роботи з підручником, довідковою літературою, виконання завдань відносно певного алгоритму, проведення досвідів, аналізу учнями незнайомих для них ситуацій, генерування суб'єктивно нової інформації, методика написання курсових і дипломних робіт, рефератів і наукових доповідей.

Метод інструктажу інформативний, локальний, близький до навчального розпорядження алгоритмічного типу. Цей метод застосовується при видачі домашніх завдань, указівок до теми і т.д.

234.Характеристика факторів, що сприяють ефективності застосування активних методів навчання.

Слово "активний " означає "діяльний, дійсний". Активні форми навчання, застосовувані в системі, інтенсифікують, тобто прискорюють і поглиблюють процес навчання, що дуже важливо в сучасних умовах.

Фактори, що сприяють ефективності застосування активних методів навчання:

1. Необхідність перетворення знань у переконання, переконань в активну д-сть, з однієї сторони й інформаційний "вибух" з іншої.

2. Потрібно знайти дороги і засоби для навчання з повною віддачею, домогтися повної реалізації усіх природніх можливостей людини.

3. Запобігання перевантаження мозку людини механічними знаннями. Активна форма засвоєння матеріалу при наявності індивідуальних творчих задач значно збільшує потенціал мозку, запобігає розумовій перевтомі.

4. Творчий підхід. Творча напруга значно збільшує потенціал мозку.

5. У активному навчанні необхідно викликати позитивні емоции і мотиви людини.

6. Перевантаження, конфлікти, інтенсифікація розумової праці в процесі навчання є запорукою його прогресивного розвитку.

7. Завдання для колективу дозволяє виховувати в учнях такі якості: відпов-сть, почуття обов'язку, колективізм і ін.

8. Використання технічних засобів навчання, що повинні бути мобільні - таблиці, схеми, слайди, книги.

235.Переваги та недоліки активних методів навчання порівняно з іншими методами в економічній освіті.

Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання. Педагог створює проблемну навчальну ситуацію, організовує колективне обговорення можливих підходів до рішення проблеми. Проблемно-пошукові методи застосовуються з метою розвитку творчої учбово-пізнавальної дія-сті, вони сприяють більш осмисленому і самостійному засвоєнню знань. В умовах проблемної ситуації виникає пошукова домінанта, що забезпечує активність розумової дія-сті. Коли знання даються в готовому вигляді (лекції) це призводить до спаду мислительнольной дія-сті мозку, знижує його творчий потенціал.

Слабким місцем цих методів є велика витрата часу на вивчення матеріалу, слабка ефективність при формуванні практичних вмінь і навичок, коли показ і імітація особливо корисні; мала ефективність при поясненні принципово нового матеріалу, коли не може бути застосований принцип опори на колишній досвід (принцип апперцепції) і вкрай необхідні пояснення.

Метод пізнавальної ділової гри. Ділові пізнавальні ігри важливі тим, що можуть активізувати навчальний процес, а також слугують засобом розвитку теоретичного і практичного мислення, актуалізації знань, вчать виділяти постійні тривалі зв'язки, що формують і відбивають даний економический процес. Дозволяє контролювати й оцінювати рівень знань учнів. Даний метод змушує викладача постійно підвищувати свій теоретичний рівень, шукати нові форми і методи підвищення творчої активності.

Недоліки цього методу для викладача: 1) складність організації, 2) перегляд літератури по всій темі й осмислення можливих варіантів реалізації ділової гри

Метод створення пізнавальної суперечки. Його призначення - створення підвищеного інтересу до теми. Включення учня у ситуації наукової суперечки не тільки поглиблює його знання, але і викликає на цій основі особливий інтерес до навчання.

Семінари за методом "малих груп". 4-5 уч. у групі зі своїм лідером. Забезпечує: 1) активну роботу учня на семінарі, 2) посилення ступеня товариської спроможністі в навчальному процесі, 3) оперативність, широта, глибина контролю за самостійною роботою учнів, 4) підсилення взаємної вимогливості уч. і їхньої відповідальності, 5) посилення ступеня об'ективности оцінювання знань.

Недоліки: 1) збільшення затрат часу викладача на перевірку рецензій, домашніх завдань і контрольних робіт, рефератів,

236.Конкретні ситуації: цілі та особливості їх використання при вивченні економічних дисциплін.

Ситуація як поєднання умов і обставин, які створюють певну обстановку чи проблему, може служити їллюстрацією, вправою, засобом передачі досвіду вирішення проблеми. Розвиток в учнів уміння аналізувати ситуацію, працювати з інформацією, викладати й відстоювати свої погляди допоможе їм орієнтуватися в конкретних економічних умовах.

Робота економіста – це практичне вирішення виробничих ситуацій, що постійно виникають. Тому впровадження в навчання економістів розбору конкретних ситуацій – необхідне і невідкладне завдання, спрямоване на активізацію і зближення навчання з виробництвом. У процесі аналізу і вирішення виробничих ситуацій закладаються основи економічного стилю мислення нового типу.

237.Значення та структура аналізу навчального заняття з економічних дисциплін.

Програма спостереження та аналізу уроку:

 1. Організаційна структура уроку (початок уроку, привітання учнів, підготовка обладнання для уроку).

 2. Санітарно-гігієнічні умови для проведення уроку (дотримання гігієнічних вимог: повітряного, світлового та теплового режимів, відповідність меблів до віку учнів та психологічна готовність учнів до уроку).

 3. Тип і структура уроку (доцільність обраного типу уроку з точки зору вивчення теми, структура уроку та її компоненти, психолого-педагогічне забезпечення цілісності та завершеності уроку).

 4. Особливості реалізації на уроці вимог, принципів навчання та їх правил: науковості, систематичності і послідовності, свідомості і активності, наочності, міцності засвоєння знань, умінь та навичок (ЗУН), зв'язку навчання з життям, доступності, індивідуального підходу до учнів та емоційне навчання.

 5. Раціональність та ефективність використання на уроці методів навчання:

 • Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

 • Методи мотивації та стимулювання учня;

 • Метоли контролю і самоконтролю в навчанні.

 1. Методи й прийоми, види аналізу та оцінки знань, умінь та навичок учнів та об'єктивність оцінки навчальної діяльності школярів.

 2. Особливості розумової діяльності на уроці (формування уваги учнів, місце пам'яті в розумовій діяльності учнів та активізація розумової (мислительної) діяльності учнів).

 3. Реалізація на уроці основних вимог до виховання (розумове, моральне, фізичне, естетичне).

 4. поведінка викладача на уроці (вміння володіти колективом, організація навчальної діяльності учнів, забезпечення трудової дисципліни, комунікативні вміння, володіння педагогічним тактом та педагогічною технікою).

 5. Результати уроку, висновки та пропозиції (досягнення мети уроку, якість знань, умінь та навичок учнів, виховне та освітнє значення уроку, рекомендації щодо удосконалення педагогічного процесу).

238.Використання навчальних ігор у процесі викладання економічних дисциплін.

Використання економічних ігор у процесі навчання показує, що гра вчить застосовувати знання на практиці, розвиває творчі здібності, виховує почуття колективізму, посилює інтерес до майбутньої праці та впевненість у правильному виборі спеціальності. Студенти відзначають день гри як один з найкращих у студентському житті. Поряд з позитивними якостями економічні ігри мають ряд недоліків і обмежень, які необхідно враховувати при проведенні гри та оцінюванні результатів.

Учень не може приділити праці стільки часу, скільки необхідно, він змушений пристосовуватись до ритму гри.

Учень надто збуджується, часто виходить на межу емоційної тривалості.

Коли учень не повірить у реальність "запропонованих обставин" всі зусилля викладача будуть змарновані, а гра перетвориться на звичайний семінар.

За збалансованості умовних та реальних компонентів навчальна гра усвідомлюється і як умовна, і як реальна, а гра служить засобом розвитку особистості учасника. За переважання виробничої сторони гра стає одноплановою і "вироджується" у тренажер – складний, але такий, що принципово не відрізняється від інших (не ігрових) типів тренажерів.

Для підвищення ефективності ігор треба не копіювати реальну господарську ситуацію, а відтворювати основні звязки, які учні повинні виявити, зрозуміти та використати.

239.Методичні вимоги до розробки і проведення навчальних економічних ігор.

Методологія проведення гри включає:

 1. Підготовка (попередження за 10-14 днів та плунування ходу гри)

 2. лекція викладача (розповідь про хід гри тощо)

 3. самопідготовка учасників

 4. вибір ролей

 5. розбір ситуацій за виділами

 6. підсумки та нагородження


 
 

Цікаве

Загрузка...