WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Система знань визначається системою понять, їх властивостями, відношеннями між собою, відношенням до об'єктів інш. систем.

Для того, щоб використати структ-логіч підхід при роботі з навчальною інформацією потрібно враховувати, що кожна навчальна інформац структура включає такі логічно-завершені блоки:

 1. інформаційний блок – містить основну інформацію з теми

 2. поширюючий – вміщує інформ, яка доповнює, поширює основну, показує її взаємозв'язки з іншими темами

 3. проблемний – вміщує вичленено проблему, яка потребує розв'язання, що стосується даної теми

 4. Синтезуючий – містить інфор-ю, яка потребує для опрацювання використання інфор-її з багатьох ін джерел, тем, розділів і навіть предметів

 5. контрольний – містить завдання для засвоєння, систематизації ті перевірки.

Структур-ня у навчальному процесі знаходить своє вираження у вигляді:

І. 1. Виділення ключових елементів змісту (методика острівців)

2. Складання струк-х планів

(переважає мотиваційний, організац хар-р)

ІІ. 1. Схем, СЛС, ОІС

2. Графіків, таблиць

(переважає пояснювально-ілюстративний хар-р)

214. Методика підготовки і проведення уроків з основ економіки в загальноосвітній школі

Урок – це така організаційна форма навчальної роботи в школі, за якою вчитель в рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за твердим розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання.

Підготовка вчителя до уроку.

І. Усвідомлення значення теми:

- визначення навчальної програми і змісту навчально-методичних посібників;

- встановлення зв'язку з раніше вивченим матеріалом;

- визначення мети уроку: освітня, виховна, розвиваюча.

ІІ. Вибір матеріалу з теми:

- вибір змісту і обсягу знань з теми уроку;

- підбір до кожного питання доцільних фактів і прикладів;

- підготовка наочних і технічних засобів навчання, визначення місця, порядку і послідовності їх використання;

- визначення колективних та індивідуальних форм роботи учнів на уроці.

ІІІ. Підготовка плану-конспекту уроку:

 • складання плану уроку;

 • основні питання нової теми і висновки по них;

 • визначення обсягу домашнього завдання;

 • розподіл часу за станами уроку і на вивчення кожного питання.

ІV. Апробація підготовленого уроку:

 • визначення основних частин змісту, на яких слід акцентувати увагу учнів;

 • пробне проведення уроку, уточнення часу та темпу уроку.

Готуючись до уроку вчитель економіки аналізує зміст матеріалу, виділяє головне та другорядне, фолрмулює головну тезу. Теза має бути чітко, однозначно сформульована, не містити в собі двозначностей та залишатись незмінною весь час її доказу. Для доказу вибираються аргументи, правдивість яких не викликає в учнів сумнівів. Важливо виокремити головну проблему не тільки одного уроку, а й цілої теми або розділу, а потім її послідовно доводити на кожному уроці підводячи слухачів поступово до головного висновку. При підготовці навчального матеріалу дуже важливо визначаити його обсяг, розподілити на основний та другорядний, знайти засоби розвиваючої навчальної діяльності.

Розробка структури уроку-це форма творчої методичної майстерності. Справжній викладач завжди готується до лекції, розробляє конспект, виділяє опорний матеріал, враховує міжпредметні зв'язки, можливі запитання учнів, тренує своє ораторське мистецтво. Викладачу потрібно знати, як готуватись до уроку чи лекції. Основні етапи підготовки лекції уроку: 1. аналітичний (теоретична концепція лекції уроку) 2. Стратегічний(робочі тези та рекламна назва) 3. Тактичний (загальний план та композиція лекції) 4. Редакційний (читання вголос відредагованого тексту) 5. Робочий(лекція) 6. Контрольно-підсумковий(виправлений текст).

215. Основні методичні вимоги до уроку з економіки та шляхи підвищення його ефективності

Урок – це така організаційна форма навчальної роботи в школі, за якою вчитель в рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за твердим розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання.

Існує 4 вимоги до уроку:

 1. Загальнопедагогічні вимоги :

 • врахування вікових індивідуальних особливостей учня;

 • створення емоційного актуального фону уроку.

 1. Дидактичні:

 • раціональне використання кожної хвилини уроку;

 • раціональна єдність словесних, наочних, практичних методів навчання;

 • розвиток пізнавальних інтересів учнів;

 • зв'язок з раніше вивченим, індивідуалізація і диференціація навчального процесу;

 • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

 1. Психологічні вимоги:

 • врахування психологічних особливостей учня;

 • врівноважений психічний стан і стійкий настрій учня та вчителя;

 • розумна вимогливість і доброзичливість викладача до учнів, а також учнів до викладача;

 1. Гігієнічні вимоги:

 • температурний режим;

 • норми освітлення;

 • провітрювання;

 • відповідність нормативним нормам шкільних меблів;

 • чергування видів навчальної роботи і різноманітність застосування методів навчання.

Будь-яке заняття з учнями передбачає наявність таких елементів: організація, визначення мети заняття, мотивація, актуалізація опорних знань, подача матеріалу теми, закріплення засвоєнного, завдання для самостійної роботи, контроль засвоєного. Найбільшу увагу викладач має приділити визначенню мети конкретного уроку в контексті навчальних цілей всього курсу. Основні теміни і поняття в економіці сприймаються та засвоюються досить легко, якщо наявні чітка наукова аргументація, доступний виклад, добре продуманий розподіл за розділами і темами, зручний та інформативний ілюстративний матеріал. Для закріплення знань в кінці кожної теми можна дати комплекс основних питань данної теми, навчальні завдання і тести. Краще писати тези уроку короткими фразами і давати якнайбільше цікавих життєвих пррикладів.

Готуючи урок, дуже важливо правильно вибрати його вид і форму.

Типи уроків:

І. Урок засвоєння нових знань.

ІІ. Урок формування вмінь та навичок.

ІІІ. Урок застосування знань, умінь та навичок.

ІV. Урок узагальнення і систематизації знань.

V. Урок перевірки та корекції знань, умінь та навичок.

VІ. Комбінований урок.

VІІ. Нестандартний урок.

Урок, спрямований на досягнення чітко визначених цілей, повинен мати таку структуру:

1. організацію увагу учнів 2. Інформування про дидактичну мету 3. Стимулювання пригадування необхіднинх знань, умінь 4. Повівдомлення навчального матеріалу 5. Стимулювання реакції учнів 6. Забезпечення зворотнього зв'язку 7. Керування розумовою діяльноістю 8. Стимулювання закріплення отриманих знань та вміння їх використовіати за інших обставин 9. Оцінкаі дій учнів.

216.Методичні вимоги до підготовки та проведення практичних і семінарських занять з економічних дисциплін.

Щоб проводити практичні і семінарські заняття з економічних дисциплін необхідно знати закономірності навчання.

Важливі дидактичні закономірності навчання:

1. оскільки засвоєння – діяльність того, хто навчається, то передача змісту навчання означає організацію активності того, хто навчається. 2. Процес засвоєння реалізується через зв'язок зовнішньої та внутріньої діяльності того, хто навчається 3.засвоєння залежить від того, які знання засвоюються 4. В цілому процес навчання відбувається лише за активної діяльності тих, хто навчається

В економічній підготовці учням треба передати знання про економіку як систему, спосіб економічної діяльності. У цьому плані особливо важливо підкреслити, що як досвід творчої діяльності, так і досвід соціального спілкування не можна пояснити традиційним інформаційно-ілюстративним типом навчання. Для цього потрібні специфічні форми взаємодії викладачів та учнів-проблемні та імітаційно-ігрові форми навчання. Визначають такі види семінарських занять: 1.просемінари-це своєрідні практикуми для підготовки студентів для самостійної роботи з першоджерелами, складання конспектів тощо 2.семінари, які мають безліч різновидів, тобто розгорнута бесіда, коментоване читання, дискусія, конференція, вирішення проблемних завдань, заняття на виробництві і т.д.

Добре організований семінар не тільки закріплює знання та вміння учнів, а й розвиває в них творчі здібності, вміння слухати іншого і самому аргументовано висловлювати свої думки, розвиває логічне мислення і комунікативні здібності учнів і студентів.

217.Основні типи уроку з економіки

Урок – це така організаційна форма навчальної роботи в школі, за якою вчитель в рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за твердим розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання.


 
 

Цікаве

Загрузка...