WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

143.Комунікативна "атака". Її значення та застосування в навчальній діяльності.

Сутність"комунікативної атаки" полягає в завоюванні ініціативи у спілкуванні й цілісної комунікативної переваги, що забезпечує у подальшому управління спілкуванням з аудиторією. Як показали результати дослідження, реалізація "комунікативної атаки" можлива лише тоді, коли у педагога сформавані професійні комунікативні вміння /вербального і невербального спілкування, створення творчого самопочуття в спілкуванні, сприймання і розуміння лвдини лвдиною, орієнтація в ситуації спілкування, володіння професійно-педагогічною увагою, самопрезентації, використання системи "пристосувань"/

Одним із завдань "комунікативної атаки" виступає завоювання ініціативи у спілкуванні. Для його реалізації слід забезпечити наявність таких факторів:

•чіткість організації початкового контакту а класом;

•оперативність у переході від організаційних процедур до ділового спілкування;

•відсутність проміжних зон між організаційними і змістовими аспектами початку взаємодії;

•оперативність у досягненні соціально-психологічної єдності з класом;

•введення особистісних аспектів у взаємодію а учнями;

•подолання стереотипних і ситуативних негативних установок на окремих учнів;

•організація цілісного контакту з усіма учнями;

•забезпечення зовнішнього комунікативного вигляду вчителя /підтягнутість, зібраність, охайність/;

•скороченг-я педагогічних вимог, які щось забороняють, і розширення позитивно орієнтованих педагогічних вимог;

•реалізація мовленнєвих і невербальних засобів взаємодії;

•активне вклвчення міміки, мікроміміки, "контакту-очей" тощо;

•"транслюванні." в клас особистої прихильності до дітей;

•розуміння ситуативної внутрішньої налаштованості учнів і вираження її у спілкуванні, передача учням цього розуміння;

•введення завдань і питань, які можуть мобілізувати аудиторію;

•формування яскравих, привабливих цілей діяльності і показ їх досягнення.

Проведення "комунікативних атаки" передбачає дотримання педагогом певних вимог до мовлення /інтонаційна виразність, темп, паузи,'логічний наголос дикції тощо/.

144.Комунікативна "атака" як метод активізації уваги у навчальному процесі.

"Комунікативна атака" є одним з комунікативних завдань яке передбачає завоювання ініціативи у спілкуванній цілісну комунікативну перевагу, що забезпечують у подальшому управління спілкуванням з аудиторією. Цей етап спілкування можна назвати комунікативним вмінням викладача, яке в свою чергу , виступає методом установлення професійно-педагогічного контакту в спілкуванні."Комунікативна атака" має велике значення у навчанні оскільки педагог з самого початку спілкування з аудиторією повинен привернути до себе її увагу.А "комунікативна атака" є одним з шляхів вирішення цього питання.

"Комунікативна атака" має велике значення у навчанні оскільки педагог з самого початку спілкування з аудиторією повинен привернути до себе її увагу. "Комунікативна атака" — завоювання ініціативи, встановлення емоційного і ділового контакту. Педагогові важливо володіти технікою швидкого входження у взаємодію, прийомами динамічного впливу.

До найефективніших механізмів впливу належать:

— зараження (підсвідомий емоційний відгук у взаємодії з іншими людьми на підставі співпереживання з ними. Має невербальний характер);

— навіювання (цільове свідоме "зараження" однією людиною інших мотиваціями певних дій, змістом чи емоціями в основному за допомогою мовленнєвого впливу на основі некритичного сприйняття інформації);

— переконання (усвідомлений аргументований і вмотивований вплив на систему поглядів індивіда);

— наслідування (засвоєння форм поведінки іншої людини на основі підсвідомої і свідомої ідентифікації себе з нею).

145.Комунікативна "атака" у діловому спілкуванні.

У діловому спілкуванні "комунікативна атака" є одним з комунікативних завдань яке передбачає завоювання ініціативи у спілкуванній цілісну комунікативну перевагу, що забезпечують у подальшому управління спілкуванням з аудиторією.Проведення у діловому спілкуванні "комунікативної атаки" базується на певних вимогах до мовлення осіб що спілкуються,і перш за все до його інтонаційної виразності.Із засобів інтонаційної виразності мовлення, які є найхарактернішими для "комунікативної атаки" найбільше виділяють темп мовлення,паузи, логічні наголоси.У діловому спілкуванні "комунікативна атака " проводиться в кілька етапів.Спочатку йде стадія орієнтування в ситуації спілкування, потім- привернення до себе уаги об'єкта спілкування.Наступна стадія-"зондування душі об'єкта спілкування", потім -"променевипускання", тобто передача своїх "бачень" об'єкту спілкування за допомогою міміки,мікроміміки, голосу тощо.І остання стадія-зворотній зв'язок який має відбуатись як емоційно , так і змістовно.

146. Комунікативна "атака" у викладацькій діяльності (навести приклад).

Сутність"комунікативної атаки" полягає в завоюванні ініціативи у спілкуванні й цілісної комунікативної переваги, що забезпечує у подальшому управління спілкуванням з аудиторією. Як показали результати дослідження, реалізація "комунікативної атаки" можлива лише тоді, коли у педагога сформавані професійні комунікативні вміння /вербального і невербального спілкування, створення творчого самопочуття в спілкуванні, сприймання і розуміння лвдини лвдиною, орієнтація в ситуації спілкування, володіння професійно-педагогічною увагою, самопрезентації, використання системи "пристосувань"/

Одним із завдань "комунікативної атаки" виступає завоювання ініціативи у спілкуванні. Для його реалізації слід забезпечити наявність таких факторів:

• чіткість організації початкового контакту а класом;

• оперативність у переході від організаційних процедур до ділового спілкування;

• відсутність проміжних зон між організаційними і змістовими аспектами початку взаємодії;

• оперативність у досягненні соціально-психологічної єдності з класом;

• введення особистісних аспектів у взаємодію а учнями;

• подолання стереотипних і ситуативних негативних установок на окремих учнів;

• організація цілісного контакту з усіма учнями;

• забезпечення зовнішнього комунікативного вигляду вчителя /підтягнутість, зібраність, охайність/;

• скороченг-я педагогічних вимог, які щось забороняють, і розширення позитивно орієнтованих педагогічних вимог;

• реалізація мовленнєвих і невербальних засобів взаємодії;

• активне вклвчення міміки, мікроміміки, "контакту-очей" тощо;

• "транслюванні." в клас особистої прихильності до дітей;

• розуміння ситуативної внутрішньої налаштованості учнів і вираження її у спілкуванні, передача учням цього розуміння;

• введення завдань і питань, які можуть мобілізувати аудиторію;

• формування яскравих, привабливих цілей діяльності і показ їх досягнення.

Проведення "комунікативних атаки" передбачає дотримання педагогом певних вимог до мовлення /інтонаційна виразність, темп, паузи,'логічний наголос дикції тощо/. Вона потрібна особливо тоді, коли аудиторія занадто збуджена або занадто пасивна. Прийоми: 1) поставити питання перед аудиторією і витримати невелику паузу, яка дасть можливість аудиторії замислитись; 2) зіставлення декількох точок зору з певного питання; 3) подати на початку викладу матеріалу якусь цікаву інформацію з даної проблеми, що буде впливати на людей.

147.Основні комунікативні вміння викладача.

За А.А.Леонтьєвим:

  • Володіння соціальною перцепцією, чи „читання по обличчю";

  • Розуміння, тобто адекватне моделювання особистості учня, його психологічного стану тощо за зовнішніми ознаками;

  • Уміння „подати себе" у спілкуванні з учнями";

  • Уміння оптимально побудувати власну мову в психологічному плані, тобто уміння мовного спілкування, мовного і немовного контакту з учнями.

Інші автори відносять до основних комунікативних вмінь викладача наступні:

   • Комунікативність, що викличе прихильне ставлення до людей, доброзичливість, товариськість.

   • Перцептивні здібності – професійна прихильність, емпатія, педагогічна інтуїція.

   • Динамізм особистості – здатність до вольового впливу і логічного переконання.

   • Емоційна стійкість – здатність володіти собою, оптимістичне прогнозування.

   • Креативність – здатність до творчості.


 
 

Цікаве

Загрузка...