WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Комунікативний бар'єр- абсолютна чи відносна перешкода ефективному спілкуванню, суб'єктивно пережита чи реально наявна у ситуаціях спілкування, причинами якої є мотиваційно-операційні, індивідуально-психологічні, соціально-психологічні особливості тих, що спілкуються.

138.Види бар'єрів взаєморозуміння.

Бар'єри поділяють на індивідуальні та групові. Індивідуальні залежать від особливостей людини. Групові виникають в залежності від того, до якої групи людина відноситься: 1)міжнаціональні 2)класові 3)релігійні 4)батьки і діти 5)чоловіки і жінки. Індив. це 1)естетичний (виникає при оцінці зовн. вигляду) 2)інтелектуальний (це бар'єр між теоретиками та практиками; різна швидкість обробки інформації тощо) 3)мовний: а)фонетичний (різні мови); б)семантичний (не відоме значення окремих слів); в)стилістичний (порушення грамматики стилю та співвідношення мів формою та змістом повідомлення) 4)емоційний (на спілкування впливають позит. чи негат. емоції) 5)мотиваційний (людині не цікава інформація) 6)моральний (обман, підлість і т.д.) 7) зіткнення різних стилів спілкування –ритуальний –маніпулятивний –гуманістичний.

139.Індивідуальні бар'єри взаєморозуміння.

1. Психологічний бар'єр – будь-який психічний стан особистості, неадекватний вимогам ситуації, що складаються.

2. Естетичний бар'єр (зовнішність).

3. Інтелектуальний бар'єр (у кожної людини по-різному розвинений інтелект: у одних інтелект теоретичний, у інших – практичний; в одних здатність до цілісного художнього пізнання, у інших – до його логічного розчленування і строго наукового відтворення). Розрізняють: вербальний, механічний та соціальний.

4. Мотиваційний – з'являється тому, що співрозмовнику нецікаві висловлені думки, вони не торкаються власних потреб, не викликають мотива, що спонукає до розуміння. До нього належать – уподобання, відсутність інформації, перенасиченість інформацією, споживацьке ставлення (сфера людських взаємин перетворюється у сферу послуг ).

5. Моральні бар'єри (підлість непорядність, зловмисна неправда).

6. Емоційні бар'єри (як негативні, так і позитивні емоції).

7. Змістовні

140.Індивідуальний бар'єр взаєморозуміння; причини його виникнення (приклади).

1. Психологічний бар'єр – будь-який психічний стан особистості, неадекватний вимогам ситуації, що складаються, може виступати як її особистісний психологічний бар'єр у тій мірі, у якій він пов'язаний з особливостями характеру даного індивіда.

2. Естетичний бар'єр – людина, що нехтує власною зовнішністю, щораз більше ризикує зустріти на шляху до взаєморозуміння цей бар'єр.

3. Інтелектуальний бар'єр - у кожної людини по-різному розвинений інтелект: у одних інтелект теоретичний, у інших – практичний; в одних здатність до цілісного художнього пізнання, у інших – до його логічного розчленування і строго наукового відтворення. Також причиною можуть слугувати різної швидкості інтелектуальних процесів у людей, що вступають у спілкування. Розрізняють: вербальний, механічний та соціальний.

4. Мотиваційний – з'являється тому, що співрозмовнику нецікаві висловлені думки, вони не торкаються власних потреб, не викликають мотива, що спонукає до розуміння. До нього належать – уподобання, відсутність інформації, перенасиченість інформацією, споживацьке ставлення (сфера людських взаємин перетворюється у сферу послуг ).

5. Моральні бар'єри (підлість непорядність, зловмисна неправда).

6. Емоційні бар'єри (як негативні, так і позитивні емоції).

7. Змістовні (тема спілкування тощо).

Причиною виникнення бар'єрів є вплив зовнішніх факторів з боку об'єкта чи ситуації взаємодії. Спілкування може відбуватися на різних рівнях,"різними мовами" з причини різних культурно обумовлених норм спілкування, при взаємодії представників різних культур, націй, особливо коли мають місце стійкі стереотипи, установки, принципи або ж внаслідок великої різниці у віці, коли кожен співрозмовник є носієм культури, цінностей, ідеалів, норм свого покоління. Можуть впливати й такі фактори як відсутність оберненого зв'язку в контакті, помилки в розумінні сенсу, неприйняття до уваги підтексту тощо.

141.Груповий бар'єр взаєморозуміння, причини його виникнення (приклади).

У спілкуванні людей можуть виникати групові бар'єри заєморозуміння. Потрібно враховувати, що кожний з нас у відношенні з оточуючими проявляє не тільки свою неповторну індивідуальність, але й ті загальні риси різних соціальних груп, до яких належить. Соціальні групи — це спільноти людей, виділені за одною чи декількома ознаками. Можуть бути соціально-демографічні групи, що поєднують людей за статтю, віком, соціальним походженням; соціально-економічні, суспільно-політичні — класи, нації, народності, партії й інші громадські організації та ін. У кожної з цих груп — своя культура, свої психологічні особливості. Бар'єрами взаєморозуміння, що виникають між людьми, які належать до великих соціальних груп, можна назвати бар'єри між чоловіками і жінками, батьками і дітьми, вікові бар'єри, національні бар'єри. Знаходячись у малій групі, людина занурюється і в особливу психологічну атмосферу, що змінює багато в чому і риси її власної психології. Сам факт присутності інших людей може істотно вплинути на її психічні функції, процес і результати діяльності. Можуть впливати й такі фактори як відсутність оберненого зв'язку в контакті, помилки в розумінні сенсу, неприйняття до уваги підтексту тощо.Порушення групового спілкування – це різностороннє ускладнення спілкування, відносин та взаєморозуміння, психологічна сторона якого обумовлена такими особистими якостями як єгоїзм кожного з тих , хто спілкується, підозрілість, авторитарність, нещирість,заздрість тощо.

У цілому, можна сказати, що присутність інших у більшості випадків активізує психічну активність людини, але погіршує складні інтелектуальні процеси. Зіштовхуючись із груповою думкою, деякі люди виявляють конформізм — некритичне прийняття іншої думки навіть у тому випадку, якщо воно суперечить елементарному здоровому глуздові.

142.Бар'єри взаєморозуміння у навчанні (типи, причини виникнення, наслідки, можливості запобігання).

Бар'єри взаєморозуміння у навчанні — перешкоди, що спричиняють опір партнера впливові співрозмовника.

Вони виникають непомітно, і спершу вчитель може не усвідомлювати їх. Але примирення з ними формує негативний стиль спілкування. Серед чинників, що впливають на особливості взаємодії між учителем і учнем, велике значення мають соціальний, психологічний, фізичний і смисловий (когнітивний). Відповідно до цього розрізняють бар'єри у спілкуванні.

Соціальний бар'єр зумовлений переважанням рольової позиції вчителя в системі педагогічної взаємодії. Учитель навмисно демонструє свою перевагу над учнем і свій соціальний статус. Нейтралізують його прагнення не протиставляти себе учням, а підносити їх до свого рівня, не нав'язувати свої позиції, а радити.

Фізичний бар'єр пов'язаний з організацією фізичного простору під час взаємодії. Неправильно організований простір призводить до ізольованості вчителя, який неначе віддаляє себе від учнів, намагаючись сховатися за стіл, стілець тощо. Усувають такий бар'єр, скорочуючи дистанцію, иідкритістю у спілкуванні.

Смисловий бар'єр пов'язаний з неадаптованим до рівня сприйняття школярів мовленням учителя, яке занадто насичене незрозумілими словами, науковими термінами, які він використовує без коментарів. Це є причиною зниження їх інтересу до матеріалу, утворює дистанцію у взаємодії. Він стає непомітним за уважного ставлення до свого мовлення, ретельної підготовки до уроку.

Естетичний бар'єр зумовлений несприйняттям співрозмовником зовнішнього вигляду, особливостей міміки. Усувають шляхом самоконтролю поведінки.

Емоційний бар'єр з'являється за невідповідності настрою, негативних емоцій, що деформують сприймання. Долають його за допомогою усмішки, чуйного ставлення до співрозмовника.

Психологічний бар'єр виявляється як негативна установка, сформована на підставі попереднього досвіду, неспівпадіння інтересів партнерів комунікації тощо. Усувають шляхом переорієнтації уваги з особистості на роботу, оптимістичним прогнозуванням подальшої діяльності. Найтиповішими серед психологічних бар'єрів є: розбіжність настанов (учитель приходить на урок захоплений своїм задумом, а учні байдужі, незібрані, неуважні, внаслідок чого він дратується, нервує); боязнь класу (властивий учителям-початківцям, які часто непогано володіють матеріалом уроку, але побоюються безпосереднього контакту з дітьми); поганий контакт (вчитель заходить до класу і замість організації взаємодії з учнями поводиться "автономно", наприклад, пише пояснення на дошці); звуження функцій спілкування (переважає інформаційна, залишаються поза увагою соціально-перцептивні, комунікативні функції); негативна установка на клас (упереджене негативне ставлення учителя до класу, невстигаючих учнів, порушників поведінки); боязнь педагогічних помилок (запізнитися на урок, неправильно оцінити відповідь дитини тощо); наслідування (молодий учитель наслідує манери спілкування іншого педагога, не враховуючи власної педагогічної індивідуальності).


 
 

Цікаве

Загрузка...