WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

4. Аналіз спілкування. Головне завдання цього етапу — співвіднесення мети, засобів, результатів взаємодії, а також моделювання подальшого спілкування. Це етапсамокоригування.

134.Етапи процесу спілкування в особистісно-орієнтованому спілкуванні.

Виділяють:

1) Підготовчий (встановлення емоційного і ділового контакту)-> Моделювання (плануються можливі способи та тональність комунікації, прогнозується сприйняття співрозмовником змісту взаємодії) -> теорет. питання (зміст), організаційні питання (де, хто, коли, що)

2) Виконавчий ->встановлення контакту, психологічне орієнтування в ситуації, обговорення проблеми, прийняття рішення.

Встановлення психологічного контакту:

1. –емоційний,

-інтелектуальний.

2. Контакт з однією людиною:

- контакт очей (погляд, вираз очей);

- привітання;

- звук імені;

- просторова орієнтація.

3. Контакт з групою.

3) Заключний -> вихід із контакту, аналіз переговорів.

135.Бар'єри взаєморозуміння. Труднощі в процесі спілкування у викладацькій діяльності.

Бар'єри спілкування — перешкоди, що спричиняють опір партнера впливові співрозмовника.

Вони виникають непомітно, і спершу вчитель може не усвідомл. їх. Але примирення з ними формує негат. стиль спілкування. Серед чинників, що впливають на особливості взаємодії між учителем і учнем, велике знач. мають соц., психол., фізичний і смисловий (когнітивний). Відп-но до цього розрізняють бар'єри у спілкуванні.

Бувають такі бар"єри взаємопорозуміння:

1) Індивідуальні (Залежать від особливостей співрозмовника)

2) Групові (Залежать від групи до якої він належить)

Індивідуальні поділяються на:інтелектуальні (вербальні, механічні, соц.), естетичні (оцінка завнішнього вигляду), мотиваційні (коли співрозмовнику не цікава наша інформація), психологічні, мовні(фонетичний, семантичний, стилістичний), емоційний, моральний, змістовний(зіткнення різних стилів спілкування).

Групові: культурні, традиції, соц. група, стать, вік.

Соц. бар'єр зумовлений переважанням рольової позиції вчителя в с-мі педаг, взаємодії. Учитель навмисно демонструє і свою перевагу над учнем і свій соц. статус. Нейтралізують його прагнення не протиставляти себе учням, а підносити їх до свого рівня, не нав'язувати свої позиції, а радити.

Фізичний бар'єр пов'язаний з організацією фізичного простору під час взаємодії. Неправильно організований простір призводить до ізольованості вчителя, який неначе віддаляє себе від учнів, намаг, сховатися за стіл, стілець тощо. Усувають такий бар'єр, скорочуючи дистанцію, відкритістю у спілк-ні. Смисловий бар'єр пов'язаний з неадаптованим до рівня і сприйняття школярів мовленням учителя яке занадто насичене і незрозумілими словами, науковими термінами, які він використовує без коментарів. Це є причиною зниження їх інтересу до матеріалу, утворює дистанцію у взаємодії. Він стає і непомітним за уважного ставлення до свого мовлення, ретельної підготовки до уроку.

Естетичний бар'єр зумовлений несприйняттям співрозмовником зовнішнього вигляду, особливостей міміки. Усувають шляхом самоконтролю поведінки.

Емоційний бар'єр з'являється за невідповідності настрою, негат. емоцій, що деформують сприймання. Долають його за допомогою усмішки, чуйного ставлення до співрозмовника.

Психол. бар'єр виявляється як негат. установка, сформована на підставі попереднього досвіду, неспівпадіння інтересів партнерів комунікації тощо. Усувають шляхом переорієнтації уваги з особ-ті на роботу, оптиміст, прогнозуванням подальшої д-ті. Найтиповішими серед психологічних бар'єрів є: розбіжність настанов (учитель приходить на урок захоплений своїм задумом, а учні байдужі, незібрані, неуважні, внаслідок чого він дратується, нервує); боязнь класу (властивий учителям-початківцям, які часто непогано володіють матеріалом уроку, але побоюються безпосер. контакту з дітьми); поганий контакт (вчитель заходить до класу і замість організації взаємодії з учнями поводиться "автономно", наприклад, пише пояснення на дошці); звуж. ф-й спілкув. (переважає інформац., залиш поза увагою соц.-перцептивні, комунікат. ф-ї); негат. установка на клас (упереджене негат. ставл, вчителя до класу, невстиг. учнів, порушників пов-ки); боязнь педаг. помилок (запізнитися на урок, нсправ. оцінити відповідь дитини тощо); наслідування (молодий учитель наслідує манери спілкув. педагога, не враховуючи власної ледаг, індивід-ті).

136.Поняття про бар'єри взаєморозуміння. Причини їх виникнення та наслідки.

Бар'єр —може бути негативна настанова на підставі минулого досвіду спілкування, у подоланні якої допомагає розвиток такої властивості, як оптимістичне прогнозування власної діяльності. Серед інших перешкод спілкування — фізичний бар'єр, тобто простір, дистанція та час, за допомогою яких учитель віддаляє себе від учнів, "закриває" себе, намагаючись "сховатися" за стіл, стілець, у кут. Для того, щоб уникнути цього, треба демонструвати довіру, працювати у відкритій позиції.

Соціальний бар'єр створюється постійним підкресленням власної позиції "зверху" ("Перед вами вчитель!"), своєї переваги, а гностичний — коли педагог не адаптує власну мову до рівня розуміння школярів ("зарозумно говорить"), висловлюється великими реченнями.

Найтиповішим є бар'єр незбігу настанов: викладач приходить на заняття з цікавим задумом, захоплений ним, а учні байдужі, незібрані, неуважні, внаслідок чого недосвідчений вчитель відчуває і роздратування, нервує. Бар'єр боязні класу характерний для вчителів-початківців: вони непогано опанували матеріал, добре

підготувалися до уроку, але сама думка про безпосередній контакт з учнями лякає їх. Бар'єр відсутності контакту: вчитель входить до класу і замість того, щоб швидко організувати взаємодію з учнями, починає діяти "автономно" (наприклад, починає щось розповідати за темою або писати на дошці завдання). Бар'єр звуження функційспілкування: педагог враховує тільки інформаційні завдання спілкування, залишаючи поза увагою соціально-перцептивні, комунікативні функції спілкування; бар'єр негативної настанови на клас; бар'єр попереднього негативного досвіду спілкування з ним класом чи учнем; бар'єр боязні педагогічних помилок (запізнитися на урок, не знати відповіді на запитання учня, не знайти спільної мови з класом тощо); бар'єр наслідування: молодий вчитель наслідує манеру спілкування іншого педагога, не враховуючи власну ледаг, індивід-ть. Психологічне настроювання вчителя на взаємодію усуває цей бар'єр. Фізичний бар'єр пом'якшується скороченням дистанції, відкритістю у спілкуванні; соціальний — прагненням не протиставляти себе, а підносити учнів до свого рівня, не нав'язувати, а радити; гностичний — уважним спостереженням за реакцією слухача і перебудовою мовлення; естетичний — самоконтролем поведінки; емоційний — прагненням зігріти спілкування сяйвом успіху; психологічний — перенесенням уваги на інтерес до роботи, пошуком "емоційного ядра" у спілкуванні, оптимістичним прогнозуванням педагогічної діяльності.

137.Вплив бар'єрів взаєморозуміння на ефективність спілкування (навести приклад з власного досвіду).

Причиною виникнення бар'єрів у начанні може стати несприйняття учнями викладача, одне-одного тощо.Порушення відносин з викладачем або між учнями можуть бути викликані підозрілістю, маніпулятивністю, заздрістю, ревнощами тощо.Це призводить до порушень у області міжособистісних контактів, при цьому у деякій мірі"страждає" спілкування з іншими людьми, підвищується незручність,неадекватність, роздратованість, які можуть призвести до невротичних змін особистості.

Причиною виникнення бар'єрів є вплив зовнішніх факторів з боку об'єкта чи ситуації взаємодії. Спілкування може відбуватися на різних рівнях,"різними мовами" з причини різних культурно обумовлених норм спілкування, при взаємодії представників різних культур, націй, особливо коли мають місце стійкі стереотипи, установки, принципи або ж внаслідок великої різниці у віці, коли кожен співрозмовник є носієм культури, цінностей, ідеалів. Норм свого покоління.Можуть впливати й такі фактори як відсутність оберненого зв'язку в контакті, помилки в розумінні сенсу, неприйняття до уавги підтексту тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...