WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

119.Навчання і виховання старшокласників.

Старший шкільний вік (15-18 років). Юнацький вік - це період вироблення світогляду, переконань, характеру та життєвого самовизначення. Юнацтво - час самоствердження, бурхливого росту самосвідомості, активного осмислення майбутнього, час пошуку, надій, сподівань. У старшокласників звично яскраво виражено вибіркове відношення до навчальних предметів. Потреба в значущих для життєвого успіху знань - одна із найхарактерніших рис теперішнього старшокласника. Це визначає розвиток і функціонування психічних процесів. Сприйняття характеризується цілеспрямованістю, увага - довільністю та стійкістю, пам'ять - логічним характером. Мислення старшокласників відрізняється більш високим рівнем узагальнення та абстрагування, поступово набуває теоретичну та критичну направленість. Юнацтво - це період розквіту всієї розумової діяльності. Старшокласники намагаються проникнути в суть явищ природи та суспільного життя, пояснити їх взаємозв'язки та взаємозалежності. Майже завжди це супроводжує прагненням створити власну точку зору, дати свою оцінку подіям, що відбуваються. Своя точка зору не завжди співпадає із загальноприйнятою, це висновок, здобутий власною працею, напругою думки. Самостійність мислення в цьому віці набуває визначного характеру та край необхідна для самоствердження особистості. Дорослі, вчителі часто безапеляційно заперечують наївні, односторонні, далеко ще не зрілі висновки, створюючи своєю безтактністю передумови для конфліктів та непорозумінь. Бурхливі соціальні події, що сталися за останні декілька років в світі і в нашій країні, перетворення, власною логікою спонукають молодь самостійно робити вибір, особисто орієнтуватися й займати незалежні позиції. Саме життя виробляє у більшості сучасних юнаків та дівчат таку психологію, яка багато в чому відрізняється від психології юнаків, що жили декілька десятків років тому. Це й більш відкритий, навіть сміливий погляд на світ, включаючи постановку й вирішення багатьох проблем морально-етичного характеру, і самостійність - хоч і не завжди правильність суджень, і включення в обговорення таких соціально-політичних, економічних і релігійних проблем, які зовсім ще недавно вважалися не характерними для юнацтва, непедагогічними, ідеологічно невиправданими (наприклад, питання релігії, бізнесу, сексу, поведінка вчителів та батьків, їх критика тощо).

120.Особливості навчання і виховання студентів.

Учбова діяльність складається з визначених дій, що залежать від того, яку функцію виконує людина, що навчається в педагогічній ситуації. Це можуть бути наступні функції: пасивне сприйняття і освоєння інформації, що підноситься ззовні; активний, самостійний пошук інформації; організований ззовні направлений пошук і виконання інформації. У першому разі студента розглядають як об'єкт формуючих впливів педагога. Тоді в основі навчання лежить викладання йому готової інформації, готових знань і умінь на основі методів повідомлення, показ і вимоги до певних вимог студента. У другому випадку студент розглядається як суб'єкт, що формується під впливом власних інтересів і цілей. У третьому випадку педагог організує зовнішні джерела поведінки так, що вони формують необхідні інтереси студента, а вже на основі цих інтересів студент здійснює активний відбір і використання необхідної інформації.

121.Андрагогіка: особливості і принципи навчання дорослих.

Андрагогіка – сфера педагогіки, в якій розглядаються теоретичні та практичні проблеми навчання дорослих з урахуванням їх особливостей (сформовані риси особистості, наявність життєвого досвіду, культурних, освітніх та професійних запитів, переважає самонавчання та самовиховання тощо) у системі безперервного навчання.

Особливості навчання дорослих:

1.У дорослих має місце переорієнтація від принципу акумулювання знань (предметне навчання) до підвищення рівня компетентності (проблемне навчання) завдяки здатності до ефективних дій під час вирішення конкретних життєвих ситуацій.

2. У ході навчання часто виникає конфлікт між необхідністю дорослих у підвищенні кваліфікації та їхньою упередженістю до сприйняття нового ("Я вже все це знаю"). Тому виконання професійних завдань дадуть змогу виявити недостатність знань дорослого учня та необхідність формування нових знань, умінь та навичок.

3. Наявність яскравих прикладів з реального життя тих, хто навчається підвищує мотивацію людини до навчання, створює необхідні психологічні передумови до підвищення кваліфікації.

4. Використання різних прийомів стимулювання дорослих через їхню самооцінку (оцінку себе, своєї діяльності, свого становища в групі, свого ставлення до інших тощо) та спільне формування цілей навчання.

5. Вибір тем для навчання має орієнтуватися на конкретні завдання.

6. Багате джерело особистих знань і досвіду дорослих має використовуватися в процесі навчання різними способами: через аналіз конкретних проблем. ситуацій, виявлення можливостей застосування отриманих знань до різних сфер діяльності, а не тільки до ситуацій, як розглядаються на заняттях або є аналогічними їм.

Принципи андрагогіки:

1.Отримання користі від знань.

2. Відповідальність за власне навчання.

3. Джерело індивідуалізації навчання – досвід дорослих.

4. Усвідомлення того, що навчання змінить життя на краще.

5. Підвищення кваліфікації не за рахунок вироблення нових умінь, а їх реалізації у дії.

122.Фактори ефективного управління навчанням.

1. Взаємодія суб'єктів:

- актуалізація потреб та мотивів здобуття освіти;

- посилення ролі студента: індивідуальний та диференційований підходи;

- розвиток творчих задатків студента;

- використання принципів навчання дорослих учнів;

- "гнучкий" зворотний зв'язок;

- застосування комп'ютерних технологій навчання.

2. Зміст:

- інформаційна насиченість і вдосконалення змісту навчання відповідно до заданих рівнів професійної компетентності та рольової перспективи майбутніх фахівців;

- модульне навчання;

- міждисциплінарне навчання;

- використання інтрамереж.

3. Організаційні форми:

- навчання з відривом і без відриву від роботи;

- дистанційна освіта;

- "відкрита" освіта;

- тренінг-програми;

- інтенсивні розвивальні технології вивчення окремих програм і предметів;

- зростання частки самостійної роботи студентів.

4. Дидактичні процеси:

- методи, засоби і прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

- дидактичні матеріали;

- засоби навчання.

123.Реформи освіти в Україні: стан і перспективи. Болонський процес.

Подальший розвиток і вдосконалення системи освіти в Україні мають забезпечити високу якість навчання і виховання школярів, належну теоретичну і практичну підготовку фахівців з вищою освітою, створити умови для навчання громадян протягом усього життя. Взявши орієнтир на входження в освітній простір Європи, Україна чітко окреслила напрями модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог, працює над приєднанням до Болонського процесу. Одним з ключових завдань Болонського процесу є реорганізація освітніх систем Європейських країн, що покликано сприяти підвищенню мобільності учасників освітнього процесу з метою їх подальшого навчання чи працевлаштування. Іншими важливими цілями даної програми є посилення конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої освіти у світовому вимірі та зростання її ролі у суспільних перетвореннях. Для досягнення цієї мети було запропоновано прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і кваліфікацій; увести в своїй основі двоступеневу структуру вищої освіти; увести взаємовизнаний на європейському просторі вчений ступінь доктора філософії; використати єдину систему кредитних одиниць - систему ЕСТS.

1. Надлишкова кількість навчальних напрямів (близько 80)і спеціальностей (близько 600). Кращі світові системи вищої освіти мають у 5 разів менше.


 
 

Цікаве

Загрузка...