WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

99. Інформаційно-методичне забезпечення навчального предмету

Сис-ма ІМЗ забезпеч. включає: Методичне забезпечення - відповідає на питання "Як навчати", тобто це засоби передачи інф-ції. Методи навчання: 1) словесні, 2) наочні, 3) практичні. Знання - це узаг. досвід людей, узаг. об'єктивний світ. Уміння (навички) — знання в дії. Навчання - це набуття стійких навичок в використанні інф-ції для форм-ня поведінки та прийняття рішень. Задача навчання - навчити учнів вступати в інф-ні відносини з оточуючим сер-щем, реальним життям, еф-но керувати власним процесом пізнання. Інформаційні матеріали — містять відомості про дисциплини, які вивчаються, факти, судження, інші знання, які визн-ся поняттям знання. Основні і додаткові. Основні інф. матеріали - це учбові видання, які мають в собі систематичні відомості наукового чи прикладного х-ру, які викладені в зручній для викл-ня і навчання формі. Підручник - навч. видання, яке вміщує в себе систематичне викладання навч. дисципліни чи її розділу, частини, яке співпадає з навч. програмою та офіційно затверджено в якості даного видання (вузу). Навч. посібник - навч. видання, яке доповнює підручник та офіційно затверджено в якості даного видання. Практикум — навч. видання, яке містить в собі практичні завдання і вправи, які допомагають засвоєнню пройденого матеріалу. Навч. методичний посібник - навч. видання, яке вміщує матеріали по методиці викладання навч. дисципліни (розділа, частини) чи по методиці виховання. Навч. наочний посібник - навч. видання, яке вміщує матеріали в допомогу вивчення, викладення чи виховання. Додаткові інф. матеріали - все, що допомагає при підготовці до занять (посібники, які не мають нормативного значення, та все те, що скорочує час на підготовку) Навч. документація - реалізує допоміжні функції, організуючи певні дії того, хто навчається, допомагає скороченню витрат часу на виконання операцій, які не є метою навчання. Осн. - "Журнал учета успеваемости". Інформаційні матеріали різних організацій. Журнали. Приписи — методичні матеріали, які по формі та змісту відповідають на питання: як, коли і в який час. Це підказка як діяти для досягнення мети. Вони вкл. в себе: інструкції, методичні рекомендації та вказікви, плани і програми, графіки здачі іспитів, розклад. Додаткові джерела інформації включають також: конспект курса чи теми; пам 'ятка - довідково-методичне видання, яке вміщує короткі і важливі відомості, які необхідні для виконання завдання, копії статей, вирізки з періодичної преси; статистичні замітки; виписки-цитати, хронологічні записки; монографії; науково-популярна література; роздатковий матеріал - додатковий матеріал, який дає додаткові відомості: таблиці, малюнки, схеми, тексти, графіки. Навч. дисципліна - педагогічна конструкція (категорія, об'єкт), яка створена для передачи змісту освіти. Плани і програми дисципліни - вид приписів, які визн-ть зміст, об'єм, логічну послід-ть мат-лу навч. предмету, в них знаходять своє відображення конкретні мета і задачі. Програма є обов'яз-ю для викладача, хоча в неї можуть вноситися зміни та доповнення. Пояснювальна записка до програми - включає задачі вивчення даної дисц-ни, дає коротку стр-ру програми, розкриває заг-метод. рекомендації по використанню методів і форм навчання, здій-ня міжпредметних зв'язків, зв'язку теорії та практики. Конспект лекцій - спец. вид інф-них учбових мат-лів, який вміщує основні дані лекційної частини дисц-ни без зайвих подробиць і другорядних деталей. Рекомендована літ-ра – що будуть викор-ти при підготовці: з педагогіки, по психології, по комун.процесам навчання, по дидактиці: а) проблеми навчання, б) розвиваюче навчання, в) мислення, пізнавальн.інтерес, діалог, ситуації, г) практ навчання, д) педагогічна імпровізація. Демонстраційний матеріал: 1) конспекти: філософи та педагоги про особистість і виховання; прислів'я та приказки народів світу; анекдоти, тости; мінісловар педагога. 2) програми кафедри педагогіки та психології по навчанню студентів. 3) методичн.забезпечення (к.р.), педагог. практика, випускна робота. Інформаційно-методичне забезпечення – це система необхідних і достатніх умов навчання, що гарантують задоволення потреб в інформаційних джерелах і приписах, тобто в сукупності документації, в якій накоплені певні знання.

100. Процес навчання: структурні компоненти та основні етапи

Процес навчання – це спеціально організована пізнавальна діяльність, яка моделюється (визначаються цілі, завдання, зміст, структура, методи, форми) для прискореного опанування людиною основами соціального досвіду, накопиченого людством.

Структура процесу засвоєння знань:

1. сприйняття - відображення у свідомості людини окремих властивостей предметів і явищ, що діють у даний момент на органи почуттів;

2. розуміння (осмислення) - установлення зв'язків між предметами і явищами, процесами, з'ясування їхньої будівлі , складу , призначення, розкриття причин явищ або подій, тобто аналіз, синтез, порівняння і т.п. ;

3. узагальнення припускає виділення й об'єднання істотних рис предметів і явищ дійсності, досліджуваних у даний період;

4. закріплення забезпечує міцне запам'ятовування, поглиблює і розширює знання, розвиває учбово-пізнавальні уміння і навички;

5. застосування - уміння використовувати отримані знання на практиці в навчальному процесі і житті .

Складеними елементами процесу навчання є наступні компоненти (по Ю. К. Бабанскому): цільовий , стимулюючий-мотиваційний, змістовний, операційно-діяльний, контрольно-регулювальний, оціночно-результативний. Вони відбивають розвиток взаємодії педагогів і тих, яких навчають, у навчальному процесі.

Цільовий компонент являє собою усвідомлення педагогами і прийняття цілей і задач вивчення теми або навчального предмета в цілому. Стимулюючий-мотиваційний компонент припускає здійснення педагогом стимулювання в тих, яких навчають, інтересу до занять, розвиток мотивів навчання і пізнавальної активної діяльності тих, яких навчають,. Змістовний компонент визначається навчальним планом, державними навчальними програмами і підручниками по даному предметі . Операційно-діяльний компонент безпосередньо відбиває процесуальну сутність навчання. Він реалізується за допомогою визначених методів, засобів і форм організації викладання і навчання . Контрольно-регулювальний компонент припускає здійснення контролю з боку викладача за ходом рішення поставлених задач і самоконтролю тих, яких навчають, за правильністю навчальних дій, результатів навчання . Зворотний зв'язок протягом занять допомагає регулювати, коректувати навчальний процес. Оціночно-результативний компонент припускає оцінку знань тих, яких навчають,, самооцінку ними досягнутих у процесі навчання результатів відповідно до поставлених задач , проектування нових задач, заповнення пробілів у знаннях і уміннях.

Усі компоненти навчального процесу знаходяться в закономірному зв'язку й у сукупності забезпечують кінцевий результат (відповідні знання, уміння, навички).


 
 

Цікаве

Загрузка...