WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

81. Поняття освітнього та навчального менеджменту

Процес управління – процес планування, організації, мотивації та контролю, який забезпечує досягнення цілей організації.

Процес управління:

Первинний факультет: планування, організація, мотивація, контроль

Зв'язуючи процеси: спілкування, особливості прийняття рішень, тип керівництва.

Педагогічний менеджмент – особлива галузь педагогіки, яка займається дослідженнями управлінського аспекту, функціональним управлінням праці вчителів. –освітній, -навчальний. Освітній менеджмент – процес реалізації управління функц. та управлін. освітою в конкретному навчальному закладі у відповідності з цілями суспільства до його майбутнього. Навчальний менеджмент – процес реалізації функції управління з відповідними комунікаціями, що забезпечують ефективне, результативне та якісне предметне навчання у певній освітньо-віковій групі у певному закладі освіти (технологія навчального процесу).

Вимоги до вчителя як менеджера освіти:

педагогічне керівництво (керувати взаємодією з учнями)

громадське виховання учня

управління навчально-виховним процесом

адміністративні і фінансово-господарські функції

вчительські функції.

Кваліфікаційні норми викладача:

знання предмета викладання

знання методики викладання

знання цілей, змісту, принципів освіти

знання тенденцій освіти

знання норм і законодавчих актів

знання інд-псих.властивостей учнів

повинен мати певні ціннісні орієнтації, творче спрямовання в педагогічній діяльності

володіти культурою спілкування, різними формами, засобами, способами спілкування

вміння застосовувати свої педагогічні знання у професійній діяльності.

82. Педагогічні інновації та їх ознаки

Інновації – це внутрішні зміни в системі. Педагогічні інновації - це такі нововведення в педагогічній діяльності, які розробляються і здійснюються робітниками і організаціями системи освіти і науки. Спрямовані педагогічні інновації на вдосконалення змісту освіти, пошук ефективних форм і методів навчання, розробку конкретних навчальних технологій і т.д.

Інноваційна діяльність в Україні передбачена проектом Концепції державної інвестиційної політики (1997) та проектом Положення "Про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти" (1999). Основні напрями забезпечення інноваційних процесів:

- впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику навчання;

-узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.У впровадженні досягнень науки особливе значення має творчий пошук самого педагога, його власна наукова діяльність, залучення студентів до наукової діяльності. Поштовхом до наукової діяльності звичайно є проблема, суперечність, яку викладач не може подолати наявними в нього засобами. В цьому разі він починає шукати шляхи вирішення цієї проблеми, вивчати наукову та навчально-методичну літературу, здійснювати свої дослідження.

Передовий педагогічний досвід – цей діяльність педагога, яка забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових або вже відомих їх систем на основі їх вдосконалення (Мойсесюк Н.Є, с. 584). Це ідеалізація реального педагогічного процесу завдяки абстрагуванню від випадкових неістотних елементів і конкретних умов педагогічної діяльності й виділення в ньому передової педагогічної ідеї та методичної системи, які зумовлюють високу ефективність навчально-виховної діяльності (Волкова Н.П., с. 404-405).

За рівнем творчої самостійності передовий педагогічний досвід поділяють на:

  1. раціоналізаторський – досвід, створений у рамках відомих форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, який відрізняється новим оригінальним підходом до їх використання, що спричиняє підвищення якості навчання, виховання та управління;

  2. новаторський досвід – досвід, який запроваджує і реалізує нові прогресивні ідеї, визначає нові шляхи вирішення педагогічних завдань, використовує нові або істотно модифікує наявні форми, методи засоби навчання, пере орієнтуючі їх на вирішення сучасних завдань.

83. Основні освітні парадигми

Парадигма — пануюча теорія, що покладена в основу вирішення теоретичних і практичних проблем. Сьогодні в розвитку світової освіти переважають три основні парадигми: авторитарна, технологічна і гуманістична. Авторитарна парадигма передбачає наступні положення: 1.Основне призначення людини (сенс людського буття): пізнання навколишнього середовища; 2.Завдання освіти: наділення учня широким колом інформації про світ та його закони; 3.Пріоритетні методи: природничо-наукові; 4.Можливість духовного формування особистості: тільки окремо, через гуманітарну освіту; 5. Навчання — це: складний процес, який потребує самовідданості, значних зусиль, що окупається набутими знаннями; 6.Цінність в прийнятті рішення має: лише кінцевий результат; 7.Розв'язання проблеми має: лише одне правильне рішення; 8.Помилка — це провина, що вимагає суворого покарання; 9.Критерії оцінки якості прийняття рішення: тільки один — правильно/неправильно; 10.Роль етико-моральних принципів у прийнятті рішення: в них немає потреби; 11.Педагог — це Вчитель з великої літери, джерело знань, в спілкуванні з учнями переважає монолог; 12. Тривалість навчання: жорсткі часові рамки навчання (в молоді роки); 13. Форми і методи навчання: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні методи, індивідуально-групове навчання; 14.Умови навчання: класичні навчальні заклади й організаційні умови (аудиторії, класи). Технологічна парадигма в свою чергу визначає кожний з цих пунктів так: 1.Основне призначення людини (сенс людського буття): цілеспрямована зміна навколишнього середовища; 2.Завдання освіти: формування певного кола вмінь і навичок творчого перетворення світу; 3.Пріоритетні методи: методи практичної діяльності; 4.Можливість духовного формування особистості: можливе і бажане в процесі діяльності (гуманітаризація освіти); 5. Навчання — це: складний процес, який потребує самовідданості, значних зусиль, що окуплюються подальшою практичною діяльністю; 6.Цінність в прийнятті рішення має: лише кінцевий результат; 7.Розв'язання проблеми має: безліч припустимих вирішень; 8.Помилки можливі, але не бажані; 9.Критерії оцінки якості прийняття рішення: безліч критеріїв корисності, ефективності, нешкідливості; 10.Роль етико-моральних принципів у прийнятті рішення: необхідні, бажані; 11.Педагог — це тренер, наставник, в спілкуванні з учнями переважає показ, демонстрація; 12.Тривалість навчання: періодичне навчання (перекваліфікація, підвищення кваліфікації); 13.Форми і методи навчання: практичні, пошукові, дослідницькі методи, індивідуально-групове навчання; 14.Умови навчання: майстерні, виробництво. Гуманістична парадигма передбачає: 1.Основне призначення людини (сенс людського буття): пізнання і вдосконалення самого себе і навколишнього середовища в їх взаємозв'язку; 2.Завдання освіти: формування вільної особистості, що здатна самостійно міркувати і приймати рішення, визначати свій життєвий шлях, вдосконалювати себе і своє оточення; 3.Пріоритетні методи: методи самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення; 4.Можливість духовного формування особистості: можливе і необхідне і пріоритетне (гуманізація освіти); 5. Навчання — це: природний процес розвитку особистості, радісний, цікавий і захоплюючий; 6.Цінність в прийнятті рішення має процес прийняття рішення; 7.Розв'язання проблеми має: ті рішення, що мають суб'єктивно значущий смисл; 8.Помилки критерій істини, необхідна складова процесу навчання; 9.Критерії оцінки якості прийняття рішення: безліч критеріїв корисності, ефективності, нешкідливості; 10. Роль етико-моральних принципів у прийнятті рішення: є основоположними, пріоритетними; 11.Педагог — це організатор, фасилітатор, координатор, в спілкуванні з учнями переважає діалог; 12.Тривалість навчання: постійне самонавчання і самовдосконалення; 13.Форми і методи навчання: проблемні, пошукові, творчі методи, групове навчання; 14.Умови навчання: атмосфера комфорту і психологічної безпеки.

84. Мета як основний компонент діяльності. Функції і фактори цілепокладання


 
 

Цікаве

Загрузка...