WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

На третьому рівнізнаходиться колективна підсвідомість, що уявляється як первісно вроджене знання. Тут концентрується вся інформація, накопичена людством у процесі його еволюції.

Отже, життєвий шлях визначає підсвідомість, і людина залежить від нагромадженої інформації, тобто власної історії, пережитих подій і накопиченого досвіду.

66.Свідоме і несвідоме в теорії Е.Берна.

Із концепцією структури особистості З.Фрейда певною мірою узгоджується трансактний аналіз Еріка Берна

В основі структурного аналізу поведінки, думок, почуттів Е. Берна -положення про те, що кожна людина: 1) була колись дитиною; 2) мала батьків або дорослих, які їх замінили; 3) здатна адекватно оцінювати навколишню дійсність, якщо вона здорова.

Ці положення дозволили сформувати уявлення про особистість, яка має три складові: дорослий - батько - дитина. Кожна складова має свої функції:

1.Дорослий - сприймає і переробляє логічну інформацію, приймає помірковані рішення, без емоцій перевіряє їх реалістичність. Сприяє адаптації в нетипових ситуаціях з усвідомленням наслідків і відповідальності прийнятого рішення; "дорослому" притаманні всі ознаки свідомої поведінки.

2.Батькохарактеризується двома станами — турбота і критичність. Батьківське "Я" складається із правил поведінки, норм, що дозволяє індивіду орієнтуватися в стандартних ситуаціях наоснові стереотипів поведінки, що звільняє свідомість від простих, повсякчасних завдань. Саме батьківське "Я" забезпечує вірогідність успіху в ситуаціях дефіциту часу на роздуми, аналіз тощо.Стан "батьківське -Я" - це наші переконання, вірування, забобони, цінності та установки. "Батько" — це внутрішній коментатор, редактор і оцінювач. Важко не погодитися з тим, що цей рівень наближений до передсвідомого, або "Супер-Я".

3.Дитина- це життя за принципом почуттів. На поведінку впливають почуття, що залишилися з дитинства.

Дитяче "Я" виконує особливі функції: оригінальності, зняття напруження, отримання задоволення, інколи "гострих", необхідних певною мірою для нормальної життєдіяльності, вражень. Дитяче "працює", коли недостатньо сил для самостійного вирішення проблем або людина не здатна подолати перешкоди, протидіяти тиску іншої людини. Цей стан має прояв у двох видах: а) природне дитяче "Я" (спонтанні реакції, радощі, печалі тощо); б) пристосоване дитяче "Я" — боязливість, страх, відчуття провини, вагання, невпевненість тощо; в) дитяче "Я", що заперечує.

67.Поняття і значення психологічного захисту.

У ситуаціях можливого чи реального неуспіху в діяльності задля реалізації потреби бути повноцінною особистістю часто вдаються до психологічного захисту. Психологічний захист регулятивна система, яку особистість використовує для усунення психологічного дискомфорту, переживань, які загрожують Я-образу, і зберігає його на бажаному і можливому за певних обставин рівні. Захисні механізми вступають у дію, коли особистість за певних умов не може досягти поставленої мети. До цих механізмів належать заперечення, витіснення, проекція, раціоналізація, заміщення та ін. Заперечення намагання людини не сприймати повідомлення, яке її хвилює і може призвести до внутрішнього конфлікту. Витіснення спосіб уникнути внутрішнього конфлікту, вилучивши зі свідомості неприємну інформацію. Людина швидко забуває про ті неподобства, які вчинила, та прикрощі, яких завдала іншим людям. Проекція неусвідомлене перенесення власних бажань і переживань, в яких людина не хоче зізнатися собі через їх соціальну неприйнятність, на інших людей. Наприклад, образивши партнера по спілкуванню, індивід неусвідомлено намагається перекласти на нього за це вину, мотивуючи тим, що він її спровокував. Раціоналізація — псевдорозумне пояснення людиною своїх бажань, вчинків, зумовлене причинами, визнання яких загрожувало б утратою самоповаги. Не досягши бажаного, людина переконує себе в тому, що об'єкт бажань для неї не дуже важливий і що вона його не дуже й прагнула. Заміщення перенесення дії з недосяжного об'єкта на доступний.Воно знімає напруження і спричинює психологічну розрядку. Наприклад, роздратування, яке виникло під час невдалого випробування машини, конструктор часто переносить на підлеглих. Отже бачимо, що психологічний захист є об'єктивною необхідністю нормального фізичного та психологічного функціонування людини. Дія захисних механізмів спрямована на збереження внутрішньої рівноваги шляхом витіснення зі свідомості всього того, що загрожує системі наявнихцінностей. Психологічний захист проявляється у тенденції людини зберегти про себе звичну думку, а для цього інформація трансформується, якщо вона оцінена як небезпечна і така, що може зруйнувати початкове, існуюче уявлення про себе та інших.

68.Прояв психологічних захистів у життєдіяльності людини.

Захисні механізми вступають у дію, коли особистість за певних умов не може досягти поставленої мети. До цих механізмів належать заперечення, витіснення, проекція, раціоналізація, заміщення та ін. Заперечення намагання людини не сприймати повідомлення, яке її хвилює і може призвести до внутрішнього конфлікту. Витіснення спосіб уникнути внутрішнього конфлікту, вилучивши зі свідомості неприємну інформацію. Людина швидко забуває про ті неподобства, які вчинила, та прикрощі, яких завдала іншим людям. Проекція неусвідомлене перенесення власних бажань і переживань, в яких людина не хоче зізнатися собі через їх соціальну неприйнятність, на інших людей. Наприклад, образивши партнера по спілкуванню, індивід неусвідомлено намагається перекласти на нього за це вину, мотивуючи тим, що він її спровокував. Раціоналізація — псевдорозумне пояснення людиною своїх бажань, вчинків, зумовлене причинами, визнання яких загрожувало б утратою самоповаги. Не досягши бажаного, людина переконує себе в тому, що об'єкт бажань для неї не дуже важливий і що вона його не дуже й прагнула. Заміщення перенесення дії з недосяжного об'єкта на доступний. Воно знімає напруження і спричинює психологічну розрядку. Наприклад, роздратування, яке виникло під час невдалого випробування машини, конструктор часто переносить на підлеглих. Отже бачимо, що психологічний захист є об'єктивною необхідністю нормального фізичного та психологічного функціонування людини. Дія захисних механізмів спрямована на збереження внутрішньої рівноваги шляхом витіснення зі свідомості всього того, що загрожує системі наявнихцінностей. Психологічний захист проявляється у тенденції людини зберегти про себе звичну думку, а для цього інформація трансформується, якщо вона оцінена як небезпечна і така, що може зруйнувати початкове, існуюче уявлення про себе та інших. Феномен "утечі від ... та у ..." можна розглядати як приклад реалізації таких видів психологічного захисту, як раціоналізація, заміщення, катарсис.1.Утеча в роботу. Це найтиповіша форма, що реалізується у прагненні весь час що-небудь робити. Але цей стан — не від упевненості в собі, а від намагання придушити тривогу. 2.Неадекватність сприйняття події та (або) своєї ролі в ній може призвести до того, що людина починає недооцінювати себе, свою перспективу та ухилятися від ситуацій, де існує вірогідність виявити свою неспроможність. Прикладами такої поведінки можуть бути раптове розлучення з сім'єю, звільнення з роботи, ізоляція себе від звичних умов. 3.Занурення в хворобу. Раптово людина починає демонструвати надмірно-показову необгрунтовану турботу щодо свого здоров'я, твердячи, що "все інше — дрібниці". Така втеча, дійсно, може викликати суттєві зміни почуття (психосоматика), але ні в якому разі не сприятиме вирішенню проблеми. 4.Ухил від професійних обов'язків у вигляді активної суспільно-політичної діяльності. Спостерігається тенденція: люди, чия професійна діяльність успішна, значно менше зацікавлені в громадській активності Таким чином, під впливом підсвідомого психологічного захисту поведінка людини може стати незрозумілою, можуть з'явитися безглузді пояснення і неадекватний ситуації прогноз своїх дій. Але за допомогою певних прийомів вона може змінити, скоригувати свою ієрархію цінностей, впорядкувати поведінку, спробувати скласти інше уявлення про себе, свій новий образ тощо.

69.Інформаційні механізми психологічного захисту.

До цієї групи віднесено такі захисти: заперечення, придушення, раціоналізація та витіснення.

Заперечення - це прагнення запобігти новій інформації, що несумісна з уявленням, яке склалося. Інформація, що бентежить і може спричинити внутрішній конфлікт, не сприймається – людина активізує „фільтр заперечення". Заперечення як вид захисту формується ще в дитячому віці часто не дозволяє людині адекватно оцінити дії оточення, що, в свою чергу, ускладнює поведінку.


 
 

Цікаве

Загрузка...