WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимоги до фахівця у ринковому середовищі та структура професійної компетентності майбутнього економіста - Реферат

Вимоги до фахівця у ринковому середовищі та структура професійної компетентності майбутнього економіста - Реферат

У ході спеціально організованого бізнес-тренінгу такі елементи виявляються і структуруються через їх аналіз, упорядковуються та підпорядковуються меті роботи і, як правило, відбувається повна трансформація поведінки людини (як це відбувається у хімії). Однією з відмінностей бізнес-тренінгів від інших типів професійного навчання є можливість концентрації у невеликому проміжку часу і простору елементів професійної діяльності, які каталізують процеси такої трансформації та моделювання реакцій, спрямованих на досягнення конкретного бізнес-результату. Серед таких реакцій: здатність працювати самостійно без постійного керівництва, брати відповідальність за власну ініціативу, готовність виявляти проблеми і шукати їх рішення, використовувати досвід і наявні знання для аналізу нових (екстремальних) ситуацій, здатність співпрацювати з іншими, засвоювати нові знання, здійснювати конструктивну діяльність, виявляти наполегливість та винахідливість, аналізувати соціальні ситуації та групові процеси.8

Для цілеспрямованого формування базових елементів професійної компетентності ми пропонуємо враховувати деякі фактори, що дозволять оптимізувати цей процес. (Табл. 1.1.7.) Так для початку, викладач – тренер разом із організатором-замовником має визначити ті групи умінь, які:

А) є важливим професійним наслідком тренінг-навчання;

Б) є необхідними для виконання професійної діяльності;

В) є основою для адаптації на робочому місці і визначаються як "гнучкі кваліфікації";

Г) є складовими, необхідними для подальшого саморозвитку і самореалізації.

Таблиця 1.1.7.

Рівні практичної діяльності, що обумовлені цілями і завданнями конкретної виробничої ситуації

№ п/п

Рівні

Сутність роботи

Зміст взаємодії

1.

Рівень виконання

Щоденна рутинна діяльність

Спільна робота групи (підрозділу) стосовно виконання індивідуальних складових одного напрямку роботи

2.

Тактичний рівень

Оперативне управління

Спільне виконання комплексних завдань, оцінка ситуації, прийняття колективних рішень

3.

Рівень проектування

Стратегічна діяльність, орієнтована на ближні та віддалені цілі, що забезпечують перспективи розвитку

Узгодження, прийняття колективних рішень, наради, розробки нових ідей, довгострокове планування, створення іміджу та фірмових сценаріїв

Отже, сучасний бізнес має три складові успіху: продуктивність, якість і „людський фактор". Ці три фактори універсальні. Вони відіграють важливу роль в житті людей і організацій незалежно від культури, державних кордонів, галузей діяльності та ідеології. Важко уявити собі, щоб підприємство, не маючи ефективних людських стосунків, могло досягти високої продуктивності. З іншого боку, складно досягти хороших взаємовідносин у колективі на тривалий час, якщо показники діяльності низькі. Рентабельне підприємство з хорошою репутацією якості і сприятливим внутрішнім робочим середовищем легше приваблює і утримує хороших співробітників. А високоефективні співробітники, у свою чергу, сприяють досягненню ще більш високої продуктивності, кращих стосунків і якості. Третя вимога у „формулі успіху" – щоб стати командою переможців, її учасники повинні уважно і бережливо ставитися один до одного. Керівник повинен формувати у співробітників почуття впевненості і відповідальності, дух колективізму і почуття гордості за свою організацію. Відданість людини має природний емоційний характер. Мотивацією нового покоління є моральне задоволення від праці, зацікавленість у результатах і нова система цінностей. Тому необхідна мобілізація енергії всіх на розвиток фірми та її колективу в областях, які мають вирішальне значення для успіху підприємства, розвиток внутрішніх відносин у колективі та ефективних зв'язків із зовнішнім світом.

Важливим компонентом професійної діяльності сьогоднішнього економіста, підприємця є робота з людьми. Тому серед ряду професійних умінь особливої ваги набувають такі психолого-педагогічні уміння, як організаторські, методичні та комунікативні, серед яких – вміння оцінювати ділові якості співробітників, спілкуватися, вибирати відповідні методи роботи, спонукати до спільної праці, ефективно впливати для досягнення результатів, стимулювати активність, ініціативність, інтерес тощо. Вміння вислуховувати думку іншого, досягати компромісу, незважаючи на розбіжності у поглядах і переконаннях, уміння домовлятися є необхідними для партнерських стосунків. Таким чином, важливо навчитись будувати між особистісні відносини, реалізовувати у них свої плани і потреби, обирати способи взаємодії у спільній діяльності з іншими людьми, самовираження і оволодіння соціальними ролями при розв'язанні економічних задач. Звичайно, на розвиток підприємництва і бізнесу значний вплив здійснюють економічні фактори: державне регулювання економіки, процентні ставки, конкуренція, інфляційні процеси, кон'юнктура ринку, дефіцит грошових коштів, профспілки, безробіття тощо. Але не „вся справа у грошах". Важливу роль відіграють також соціально-психологічні впливи: традиція і політика фірми, відносини і душевний світ людини. Бізнес і люди постійно змінюються, тому необхідно постійно знаходити нові можливості для їх використання і вдосконалення, ефективно поєднувати холодну логіку раціональних рішень і „людський фактор". Абсолютну раціональність можна практикувати тільки по відношенню до машини. Сьогодні ключ до успіху – це люди. Тому важливо бути спеціалістом по роботі з людьми: вміти формувати взаємовідносини з підлеглими, між фірмою і клієнтами, з іншими фірмами – партнерами і конкурентами, вміти приймати рішення у складних ситуаціях, ясно і доступно висловлювати свої думки. Неможливо довго мати успіх, використовуючи людей як прості механізми. Діяльність, спрямована на отримання прибутку, зрозуміло, важлива, але ефективність виробництва, висока продуктивність і зниження собівартості тісно пов'язані з особистісною якістю виконання, гнучкістю розуму та відношенням людини до роботи. Коли йдеться про те, щоб підприємство рухалось вперед, вся суть – у мотивації людей. У практичній діяльності в корпораціях доводиться спонукати кожного з працівників робити свій внесок у загальне благо і прагнути винаходити все більш досконалі способи робити свою справу.

Існуючі сьогодні описи посадових обов'язків надзвичайно структуровані, в їх основі лежать особливості виконання головної функціональної ролі працівника /Work-role/.9 Однак для збільшення ефективності організації відбувається вдосконалення вимог до фахівця за критеріями "Типові – Екстремальні", або за їх функціональним призначенням. (Табл.1.1.8.)

Таблиця 1.1.8.

Класифікація професійних уміньза їх використанням у практичній діяльності

Групи умінь

Характеристики застосування

Оперативно - функціональні

Стосуються конкретного виду діяльності (вміння здійснювати відповідні розрахунки, вести документацію, зіставляти й аналізувати показники діяльності та загальну кон'юнктуру ринкової ситуації тощо)

Соціально - функціональні

Передбачають виконання робіт у взаємодії з іншими людьми та їх групами:

  • в середині відділу

  • з іншими відділами

  • із суміжними структурами (постачальники, банки, торговельна мережа тощо)

  • з клієнтами

  • з конкурентами

  • з державними інституціями

Таким чином, ускладнення функцій економіста вимагає його постійного самоудосконалення, формування у нього таких професійних і особистісних якостей, які дозволять у майбутньому здійснювати фахову діяльність. Однією з важливих проблем є протиріччя - надто широкої загальнотеоретичної підготовки студентів у галузі економіки, або - надто вузької спеціалізації професійного навчання та підготовки. Розв'язання цього протиріччя може бути здійснено через поєднання систем традиційного навчання і тренінгів у ході до практичної підготовки та після досвідної освіти.

Суть бізнес-тренінгу та його місце в системі підготовки спеціалістів

Навчання і самовдосконалення справжнього професіонала – майстра своєї справи триває протягом усього життя. Воно не обмежується рамками навчального закладу і зайняттям певної посади. Реалії кожного дня і виклики майбутніх змін ставлять кожного із нас перед необхідністю їх передбачення і відповідної підготовки. Професійна підготовка спеціалістів здійснюється за різноманітними організаційними формами, моделями, системами і програмами, більшість із яких ми можемо класифікувати за тривалістю, кількістю учасників та особливостями їх взаємодії, зв'язком із практичною діяльністю. (Табл. 1.1.9.)10


 
 

Цікаве

Загрузка...