WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Мотивація і стимулювання діяльності студентів - Реферат

Мотивація і стимулювання діяльності студентів - Реферат

Визначення принципів і правил тренінгової роботи

Однією з ключових характеристик тренінгового навчання є його загальні принципи і відповідні правила, що задають певні норми організації міжособистісної та групової взаємодії на тренінгу. Однак обговорення принципів і правил тренінгової роботи має також значний мотиваційний ефект. Учасники тренінгу скоріше будуть демонструвати необхідну активність, якщо вона буде керуватись визначеними ними самими принципами і правилами. Саме тому на початку тренінгу рекомендується обговорити з учасниками принципи і правила роботи на тренінгу.

Принципи тренінгової роботи – це певні аксіоми взаємодії, ті загальні керівні положення, які мають визначати зміст і форми взаємовідносин в тренінговій групі, те, без чого групова взаємодія стає неефективною.

Правила тренінгової роботи - це опис прав і обов'язків учасників тренінгової групи в конкретних процедурах групової взаємодії, часових меж, що може варіюватись в залежності від специфіки роботи і поставлених завдань.

Для прикладу, принципами групової роботи можна обрати такі:

  • участь

  • активність

  • конструктивна взаємодія

Відповідно тренер може запропонувати такі правила взаємодії:

  • не відмовлятись від участі у виконанні тренінгових завдань;

  • допомагати іншим учасникам взаємодії в процесі виконання завдання;

  • не допускати відходу від поставлених цілей і завдань;

  • надавати критичну оцінку наданим завданням тільки після їх завершення;

  • не переходити на особисті оцінки;

  • поважати один одного;

  • не витрачати марно час.

ТЕХНІКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ І ПРАВИЛ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ

Декларування викладачем

Викладач самостійно визначає принципи і правила проведення тренінгу і ознайомлює з ними групу. При цьому принципи і правила можуть подаватись у вигляді „Пам'яток для учасників", демонструватись на слайдах або бути написаними за плакатах і прикріпленими на стінах аудиторії протягом всього періоду навчання. Учасники тренінгу мають осмислити необхідність кожного правила і обов'язково їх дотримуватись.

Встановлення принципів і правил тренінгової роботи разом з групою

Викладач пропонує групі разом з ним встановити певні принципи і правила в роботі. Порядок розробки таких правил може бути різним: індивідуальні чи групові пропозиції, індивідуально-групова робота і т.п. Спільно розроблені принципи і правила також мають бути „перед очима", і група має їх дотримуватись. Однак в цьому разі правила є більш гнучкими і можуть змінюватись при необхідності і бажанні всієї групи.

Мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів в бізнес-тренінгу

Мотивування і стимулювання у тренінговій роботі – це забезпечення активності учасників тренінгу. Хоч ці поняття дуже важко розвести і найчастіше вони поєднуються поняттям „мотивація", розуміння деякої їх відмінності важливе для тренінгової роботи.

Мотивування – це процес заохочення людини до діяльності шляхом розкриття її значущості, викликання мотивів інтересу і пізнання, коли в людини виникає природна цікавість до виконання певних дій, особисте прагнення до участі у груповій роботі.

Стимулювання – це процес спонукання до діяльності, коли за участь у діяльності людині пропонуються певні винагороди, або за неучасть – певні покарання.

І мотивування, і стимулювання мають значення в навчальній роботі взагалі, і тренінговій роботі, зокрема, мотивування необхідне для ініціювання активності, а стимулювання – для її збереження. Найбільший ефект досягається при комбінуванні різних методів і прийомів мотивування і стимулювання.

Техніки мотивування

Доведення і переконання

Викладач пояснює цілі і задачі роботи, посилаючись на наслідки знання та незнання, несуперечливі факти, авторитети та авторитетні джерела, вказування актуальності і практичності, використання аналогій і порівнянь.

Тренінг на тему „Організація командної роботи" викладач починає такими словами: „На сьогоднішньому занятті ми будемо вчитись організовувати роботу малих груп для забезпечення подальшої участі і активності їх учасників. Однак не очікуйте отримання тільки порад і рекомендацій. Понад 2400 років тому Конфуцій сказав: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію. Отже, для того, щоб навчитись добре організовувати командну роботу, треба самим попрацювати в командах.

Викликання інтересу

Викладач привертає студентів, використовуючи ефект неочікуваності, допитливість, потребу учнів в самореалізації. Можливі засоби: ефектна цитата, розповідь незвичайної події, ситуації, казки, анекдоту, притчі, цікаве, неочікуване запитання, проблемне завдання, актуалізація досвіду учнів, викликання творчості, суперечливе ствердження, наведення прикладу, парадоксального випадку, застосування інтригуючого початку, театралізації.

На самому початку заняття тренери-консультанти кладуть на стіл пластиковий пакет і кажуть: "У пакеті знаходиться щось у неправильному стані. Задача всієї групи перевести це з неправильного в правильний стан". Учасники вирішують відкрити пакет. У ньому виявляється поплутана мотузка. Після обговорення мотузку приводять у "правильний стан" (наприклад, розплутують і змотують у клубок). Тренери звертають увагу на те, що постановка задачі була дуже невизначеною, запитують думку учасників про зміст такого завдання. У відповідях звучить тема дій в умовах невизначеності, важливості швидкого прийняття рішень, обліку всіх думок, розподілу задач серед всіх учасників і т.д. Від цього обговорення ведучі переходять до теми керування в умовах змін14.

У ході тренінгу з основ ділового письма тренери дали завдання учасникам: у трьох малих групах скласти службову записку від імені Іллі Муромця зі звітом про виконання завдання – про підсумки бою зі Змієм Гориничем біля Калинова моста. Три групи склали три варіанти звіту. Жарти і сміх тільки допомогли учасникам запам'ятати структурні риси короткої ділової записки. Про тренінг згадували ще довгий час, стиль ділового письма в організації дійсно змінився до кращого15.

Навіювання

Для забезпечення мотивації велике значення має також загальна впевненість викладача, його зовнішній вигляд, манери, що також опосередковано свідчать про необхідність тренінгу. До навіюючих засобів відносять: впевнений голос, періодичний повтор чи переформулювання однієї думки, висування вимог до бажаної емоційної реакції слухачів („Я думаю, ви зі мною погодитесь, що..."), автоматичне включення до роботи, динамічність викладу, обмеження у часі, поступове нарощування інтенсивності дій, використання переконливих слів, особистий магнетизм, енергетика поведінки, артистизм, підсилення власної значущості, авторитету (пред'явлення сертифікатів, дипломів, офіційних відгуків, патентів, друкованих праць і ін.), впевненість вербальної і невербальної поведінки, виразне, розміряне мовлення, використання умов і обстановки, що підсилюють сугестивний вплив (приглушене освітлення, монотонна промова та ін.), демонстрація високих зразків майстерності і т.п.

Проводячи тренінгове заняття на тему "Імідж" викладач починає свою розповідь словами: "Хто ж сьогодні не хоче стати успішною людиною, набути гарну роботу і отримувати багато грошей. Думаю, що ви погодитеся зі мною, що таким хочуть бути усі. Але незмінним ключем до успіху багатьох звісних людей є їх неповторний і блискучий імідж. І сьогодні на занятті я спробою вас озброїти цим ключем".


 
 

Цікаве

Загрузка...