WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційно-методичне забезпечення тренінгу - Реферат

Інформаційно-методичне забезпечення тренінгу - Реферат

Кодоскоп - оптична дошка з можливостями проектування на екран записів на спеціальних плівках (транспарантах). Здійснення таких записів може бути виконане викладачем заздалегідь до теми заняття або виконуватись по ходу пояснення. Більш ефективним є 1-й варіант. Транспаранти успішно замінюють традиційні плакати і є більш ефективними з точки зору можливостей використання і змісту, який вони передають. За змістом це можуть бути тези основних теоретичних положень, схеми, що розкривають сутність питання, статистичні матеріали (таблиці, графіки, діаграми), які допомагають проілюструвати практичні прояви економічних процесів, виявити тенденції та закономірності. Зображення на транспарантах можуть бути виконані за допомогою комп'ютера і видрукувані через принтер або копір. Це має усі переваги технічного виконання. Іншим способом є виконання зображень вручну спеціальними маркерами. Це, зрозуміло, більш трудомісткий процес.

Технологія створення транспарантів

1-й спосіб: Набраний на комп'ютері зміст (текст, схеми, інші графічні зображення) роздруковуємо за допомогою принтера не на звичайному папері, а на спеціальних плівках формату А4, призначених для принтерів і копіювальних машин.

2-й спосіб: За допомогою спеціальних маркерів виконуємо вручну зображення (текст, схему, малюнок) на будь-яких придатних плівках, призначених для проекторів, для видавничої діяльності, для виконання технічних креслень тощо. У цьому разі потрібно оптимально підбирати товщину риски маркера, щоб якісно виконати зображення.

3-й спосіб: Зображення можна виконати на папері вручну, за допомогою комп'ютера або поєднуючи різні підходи. А потім робимо його копію на спеціальну плівку для принтерів і копіювальних машин.

Кожен із названих способів має свої переваги і недоліки, а їх використання залежить тільки від майстерності викладача і наявності відповідного обладнання. В усіх випадках немає потреби у роздаткові матеріали включати невеликі пояснення та приклади. Як наслідок – текст захаращено і подано дрібним шрифтом, його важко читати і виділити головну думку. Крім того наведені приклади можуть застаріти, пояснення втратити актуальність, тому викладачу доведеться повністю змінювати усі матеріали для слухачів.

Новим кроком у візуалізації навчального матеріалу є використання презентацій MS Power Point. Вони дають змогу залучити усі фактори активізації уваги студентів: світло, рух, зображення ситуації, кольори, різні форми передачі змісту.

Суттєвою перевагою презентацій є можливість перегляду слайдів у будь-якій послідовності, відповідної адаптації змісту зі зміною тенденцій чи статистичних показників, зручність збереження матеріалів (на дискетах чи СД), що не потребує багато місця. Головною умовою використання презентацій є наявність комп'ютера і проектора у навчальній аудиторії.

Використовувати матеріали доцільно одночасно у двох версіях:

за допомогою технічних засобів (проектор, аудіо-відео-техніка, комп'ютер – демонстраційні програми) та у вигляді друкованих матеріалів. Бажано, щоб обидві версії дублювалися і були в користування викладача та учасників тренінгу. Надавати друковані тексти доречно перед кожним заняттям за темою чи етапами роботи. При цьому пояснити учасникам, які прагнуть зразу в усьому розібратися, що в ході роботи кожен фрагмент матеріалів буде пояснено і проаналізовано.

Зазначимо, що підготовлені викладачем дидактичні матеріали демонструють його власний стиль викладання, є складовою частиною презентабельності тренера, посилюють його манеру вести себе і забезпечують активну взаємодію учасників на всіх етапах тренінгу. Для цього потрібно також ретельно планувати кожну презентацію і демонстрацію, пам'ятаючи, що гострота сприйняття притупляється у слухачів через 17 хв. від початку розповіді. Крім того, кожен викладач знає, що більше чи менше зацікавить слухачів, - матеріали нецікаві, але вкрай важливі для подальшої роботи учасників, можуть бути посилені через друковані засоби з тим, щоб до них можна було повернутися та акцентувати увагу на можливостях використання.

Вибір конкретних способів представлення інформації залежить від складу групи, характеру навчального матеріалу і матеріального забезпечення тренінгу. Найкращим прикладом наочних посібників є проспект – підбірка матеріалів, де викладено усі головні добре представлені факти про певний вид діяльності. Такий комплект доповнюється і вдосконалюється щоразу так, щоб ним можна було користуватися у наступних тренінгах. Підкреслимо ще раз – якісні дидактичні матеріали та високоефективні технічні засоби коштують дорого для замовника, а їх підготовка тренером забирає багато часу (на годину заняття потрібно витратити 1-2 години на підготовку матеріалів). Але справа того варта.

Підсумовуючи, зазначимо деякі загальні рекомендації щодо використання дидактичних матеріалів9: матеріали повинні бути надані аудиторії в доступній і якісній формі; для різних видів інформації можна використовувати різні засоби їх подачі (слайди, комп'ютерні програми, схеми, графіки, ілюстрації тощо) – бажано не більше двох носіїв на дві години заняття (пару); якщо в тексті є перерахування (цифри, описи, факти) його потрібно роздати заздалегідь і по ходу пояснення робити посилання; використання відео- матеріалів краще зробити основою для обговорення і не поєднувати їх з іншими технічними засобами; для збереження та подальшого аналізу записів, отриманих у результаті мозкового штурму чи дискусії добре слугують дошки-мольберти, писати на них потрібно чітко й акуратно, бажано друкованим шрифтом темними активними кольорами (чорний, синій, темно-зелений). Основне для викладача при використанні засобів навчання – досконало їх знати, але не забути про себе та своє головне завдання. Надмірність дидактичних матеріалів створює ефект метушливості і свідчить про те, що викладач не має основної ідеї або не може її донести.

Рекомендована література

  1. Авалян К. Как обеспечить высокое качество тренинга? // Отдел кадров. – 2003. - № 20. – С. 36-39.

  2. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер.с англ. – Челябинск: "Урал LTD", 1998. – 513 с.

  3. Артюшина М.В. Групова навчальна діяльність студентів в підвищенні рівня професійної підготовки фахівців // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 3. – С.96-104.

  4. Бадалова М.В. Развитие метафоричности в рамках тренинга интеллектуальных навиков консультирования. - Практична психологія і соціальна робота. – 2004. № 1. С. 1-10.

  5. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. – СПб.: Речь, 2004. – 400 с.

  6. Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

  7. Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э.Дж. Преподавание и метод конкретных ситуаций. – М.: Гардгрия, 2000.

  8. Бишоп С., Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации. – СПб.: Питер, 2002.

1 Детальніше див.: Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. – К.: Знание, 1985.

2 Детальніше див.: Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. - К.:КНЕУ, 2003. – С. 57-58.

Огнев'юк В.О., Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. – К.: УІПККО МО україни, 1995. – Ч.1. – С.29-32.

3 Радзієвська Т.В. Текст як засіб комунікації. – К., 1993.

4 Детальніше див.: Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. - К.:КНЕУ, 2003. – С. 202-212.

5 Фрагмент робочого зошита для проведення тренінгу для менеджерів самоуправління "Керівництво по управлінню змінами" // др.. Фред Фішер. – Ценр ООН з поселень в Африці, Азії, Європі та Латинській Америці. – Центр Дослідження проблем самоуправління. – Клайпеда, 1994. – С.68-69

6 За матеріалами: Дмитренко Г. Фактори багатства і бідності // Персонал. - №1. – 1998. – С. 7-11.

7 Савенкова Л.О. Педагогічне спілкування. – К.: КНЕУ, 1997.

8 Козаков В.А., Лісун Н.Р., Ковальчук Г.О. та ін. Сучасні тренінгові методи. Проект за програмою TACIS...- К.,1996.- 460 с.

9 Торн К., Маккей Д. Полное руководство по тренингу: Пер. С анг. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 35-37.


 
 

Цікаве

Загрузка...