WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційно-методичне забезпечення тренінгу - Реферат

Інформаційно-методичне забезпечення тренінгу - Реферат

В центрі поля знаходиться точка рівноваги, місце нашого перебування, яка означає, що ситуація підтримується напруженням протидіючих сил, але цілком припускає зміни. Втрата балансу сил може змістити рівновагу або в сторону мети, або у протилежному напрямку.

Для вирішення проблеми, потрібно вирішити, як вивести ці сили з рівноваги та перемістити її у потрібному напрямку. Цей процес складається з трьох частин:

 1. Діагноз: визначення всіх сил, які підтримують існуючий стан ситуацій;

 2. "Розморожування": зміни індивідуальних сил, діючих за і проти;

 3. Перерозподіл: стабілізація сил на новому, бажаному рівні.

Виділяють три основні стратегії для здійснення змін:

  • Зміцнити рушійні сили. Однак це не зовсім бажано , оскільки це збільшує і число стримуючих сил, таким чином збільшуючи напруження.

  • Послабити стримуючі сили – це більш бажано, хоч і не очевидно.

  • Додати рушійних сил та послабити стримуючі. Ця стратегія застосовується найчастіше.

Аналіз силового поля допомагає підготуватися до наступного етапу змін планування дій за допомогою різних способів досягнення мети.

Текст № 1.7.4.6

Фактори багатства і бідності:

концепція антропосоціального управління перехідним суспільством

Немає відсталих країн,

Є країни слаборозвинені.

Пітер Дракер.

Процвітання України та інших постсоціалістичних країн у XXI ст. буде багато в чому залежати від тої моделі управління "людським капіталом", яку ми виберемо у найближчому майбутньому.

Нам необхідно будувати суспільство з "людським обличчям" і тут ми можемо використати досвід розвиненого Заходу. Як відомо, протягом майже усього ХХ ст. в багатих країнах Європи, США і в Японії тихо і безкровно відбувалася п'ята управлінська (менеджерська) революція. ЇЇ найбільш помітною стороною стала первинність "людського капіталу" перед ресурсами фінансово-матеріального характеру.

Що стосується факторів багатства будь-якої країни, то їх всього два: праця людей, які населяють країну, та природні ресурси. Оскільки, менеджмент, по суті, вирішує проблему організації ефективної трудової діяльності в усьому суспільстві та в кожній окремій його частині, то корінна причина нашої злиденності практично на поверхні – ми не вміємо і не знаємо, як раціонально організувати трудову діяльність своїх співгромадян, "у більшості талановитих, але лінивого розуму". Глибинне коріння такого невміння криються у нашій ментальності, через що історично наші народи не могли жити у процвітаючих країнах. Що саме у нашій ментальності заважає нам стати організованішими, працелюбними націями, здатними увійти у світове співтовариство на рівних з розвиненими країнами Європи? На це запитання давно дав відповідь А.А.Чехов – ця причина "неповага до чужої праці". Значення цього факту важко переоцінити, оскільки ця риса характеризує й рівень морального розвитку нації та рівень цивілізованості оцінки праці тощо. Саме звідси й прагнення дістати золоту рибку без праці, й зневажливе ставлення до законів і правил, і забюрократизованість чиновницької діяльності, і безвідповідальність, яка буквально дезорганізувала діяльність усієї піраміди законодавчої та виконавчої влади, зумовивши відсутність демократичного порядку в країні.

І все таки, якщо ми хочемо стати процвітаючою країною у ХХІ ст., у нас немає іншого виходу, як зуміти організувати через відповідні механізми трудову діяльність своїх співвітчизників у кожній частині суспільства на принципах цілевідповідності й заінтересованості, одночасно змінюючи ментальність трудових відносин.

Саме "людська" природа наших невдач в економіці повинна стати імпульсом до оновлення економічних відносин через організацію людського фактора. Його суть полягає у створенні механізму цільового управління будь-яким соціальним об'єктом за кінцевими результатами його діяльності.

Методичні рекомендації щодо роботи з текстами дидактичними

ПІДГОТОВКА

 • Підберіть навчальний текст відповідно до теми і мети заняття або доручіть студентам виконати це завдання.

 • Підготуйте систему завдань до тексту, виконання яких сприятиме реалізації дидактичних цілей теми заняття.

 • У разі потреби надайте студентам можливість попередньо ознайомитись зі змістом тексту.

 • Детально продумайте модель роботи над текстами.

 • Спрогнозуйте, які висновки можна зробити з даної роботи.

Приклади різних типів завдань для роботи з текстами:

 • Ознайомтесь зі змістом тексту (статті).

 • Виділіть смислові частини тексту ("острівці").

 • Зобразіть у вигляді опорно-інформаційної схеми зміст тексту (статті).

 • Поставте запитання до кожного смислового фрагменту тексту.

 • Сформулюйте головну думку тексту.

 • Визначте головну проблему, описану в тексті, та її складові частини.

 • Знайдіть у тексті твердження, з якими ви погоджуєтесь. Обґрунтуйте свою думку.

 • Визначте твердження, з якими ви не погоджуєтесь. Обґрунтуйте свою думку.

 • Розробіть модель аналізу ситуації, описаної в тексті.

 • Запропонуйте свої ідеї щодо вирішення головної проблеми, висвітленої у статті, або її окремих аспектів.

 • Сформулюйте проблему на основі статистичних даних (суть, чия це проблема, причини, що робити).

 • Знайдіть помилку в тексті.

 • Складіть словник понять, що зустрічаються в тексті.

 • Проведіть обговорення тексту з використанням активізаційних методів навчання (дискусія, прес-конференція, мозкова атака тощо).

Застосування засобів навчання в аудиторній і самостійній роботі учасників тренінгу

Різноманітні засоби навчання, у тому числі й наочні посібники, дають нам можливості управління навчальною ситуацією, створюють ефект фізичної та емоційної участі у процесі. У сучасному бізнесі знання приходять звідусіль – із власного досвіду, від колег, суміжників, партнерів, клієнтів. Проблема полягає у тому, щоб змогти отримати віддачу від цієї інформації, створити можливості для її вільного циркулювання, зробити процес обміну цікавим і захоплюючим для всіх учасників взаємодії. Обійтися у цій справі без відповідних засобів навчання неможливо.

Засоби навчання ми розуміємо як усі матеріалізовані знаряддя, що забезпечують цілеспрямовану взаємодію викладача і студентів у процесі навчання і придатні для використання при проведенні усіх форм навчальних занять, в аудиторний час чи в індивідуальній роботі учасників.

Засоби навчання здійснюють потужний вплив на розвиток уваги, додають емоційного забарвлення процесу пізнання. Завдяки одночасності бачення, слухового сприйняття, переживання і мислення у свідомості слухача формується запам'ятовування навчального матеріалу.

Наочні посібники повідомляють інформацію про предмет і викладача, про те, що уже зроблено і що ми збираємось робити. Володіння навичками користування засобами навчання й ефективне їх застосування є важливою складовою професійної компетентності фахівця і елементом професійної культури. Сучасні дидактичні посібники створюють величезні можливості регулювати швидкість і обсяги інформації, яка подається, повертатися до найважливішого і підкреслювати головне. Таке багатократне повторення стає основою ефективного сприймання інформації. Практика засвідчує, що студенти сприймають як основні ті матеріали, що представлені за допомогою різноманітних дидактичних засобів.

Уміння викладача розробляти, добирати, комбінувати і використовувати відповідні засоби навчання до тренінгових занять є необхідною умовою ефективності роботи і важливою складовою його професійної компетентності. При цьому важливо пам'ятати, що використання засобів навчання не є самоціллю роботи викладача на тренінгу. Головне – підготувати слухача до формування умінь діяти самостійно і приймати рішення. Розрізняють такі основні форми використання дидактичних матеріалів як презентація та демонстрація. Суттєва відмінність між ними невелика: у презентації ви показуєте та пояснюєте особливості та ознаки матеріалів теми за допомогою схем, графіків та слів, у демонстрації – потрібно надати можливість випробувати зразки і дії (документи, бланки, моделі поведінки, відеозаписи технологічного процесу або реальні спостереження на об'єкті тощо).


 
 

Цікаве

Загрузка...