WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційно-методичне забезпечення тренінгу - Реферат

Інформаційно-методичне забезпечення тренінгу - Реферат

Реферат на тему:

Інформаційно-методичне забезпечення тренінгу

Інформаційно-методичні матеріали та їх дидактичні функції

Проведення тренінгових занять вимагає забезпечення певних, досить специфічних умов навчання із використанням відповідних ресурсів. Такі умови ми можемо розділити на кілька найважливіших груп: засоби навчання, у тому числі й інформаційно-методичне забезпечення процесу, приміщення та обладнання для проведення навчальних занять.

Збірник інформаційно-методичних матеріалів (ІММ)це сукупність джерел інформації, настанов та навчальної документації, що забезпечує оптимальні умови для активної пізнавальної діяльності студента.1 (Табл. 1.7.1.)

Таблиця 1.7.1.

Основні види ІММ

Інформаційно-методичні матеріали

Основні

Додаткові

Підручники

Навчальні посібники

Інформаційні матеріали

Інструкції та рекомендації

Навчальна документація

Комплекти навчальних книг, серії підручників,

Навчально-методичні посібники, наочні посібники, додатки до підручників, лабораторні практикуми, збірники задач і вправ, тексти лекцій, хрестоматія, альбом, інші

Конспекти лекцій, збірник завдань-задач для самостійної роботи, пам'ятка, роздаткові матеріали (таблиці, графіки, схеми, тексти), копії статей, збірники схем, таблиць, монографії, журнали, анотовані каталоги

Інструкції, методичні рекомендації, методичні вказівки, графіки виконання робіт, плани і програми предмета, плани семінарів

Робочі зошити, журнали, пояснювальні записки, бланки

Хочемо підкреслити, що саме інформаційно-методичні матеріали забезпечують основу для ефективного проведення тренінгу. Вони висвітлюють базові теоретичні положення, містять описи випадків та практичних ситуацій, є своєрідними віхами на шляху засвоєння інформації, надають статистичні дані, висвітлюють результати діяльності самих груп у ході тренінг-занять.

Зупинимось на кількох найважливіших аспектах інформаційно-методичного забезпечення тренінгу: створення інформаційно-методичних матеріалів та їх використання.

У розробці інформаційно-методичних матеріалів для тренінгу можуть бути різні підходи. Як основні матеріали використовуються відомі, апробовані й науково обґрунтовані підручники й навчальні посібники. Вони є основою для розробки програми та виконання замовлення по тренінгу. Головним питанням, яке має вирішити викладач-тренер, - це узгодити вибір підручників та концептуальних теоретичних положень із баченням та розумінням стратегії діяльності замовника. Так, наприклад, при проведенні тренінгу прийняття рішень викладач може відштовхуватися від теорій ринкового або гуманістичного управління, в той час як базовою для організації є концепція бюрократичного управління. У результаті навчання може виникнути конфлікт або в середині групи (коли група не сприйме настанови тренера) або в процесі перенесення нових знань у практичну діяльність (коли працівник побачить суперечність існуючих методів адміністрування), що навіть може спричинити звільнення працівника. Для запобігання таким проблемам, викладач може запропонувати загальний перелік авторитетних видань і зробити їм коротку анотацію, зазначивши, прихильником яких ідей він є сам.

Підготовка навчальних посібників та інших видів додаткових інформаційно-методичних матеріалів повністю покладається на самого керівника тренінгу. Для проведення бізнес-тренінгів використовуються навчальні матеріали, які відповідають певному стандарту – брошура формату А4/А5, яка має таку орієнтовну структуру:

  1. – вступна частина: план тренінгу, структура проведення занять, інформація про учасників;

  2. – основа програми, концепція, актуальність, основні цілі та завдання;

  3. – описи занять (основи теорії);

  4. – вправи для виконання на заняттях;

  5. – практичні завдання для індивідуальної роботи;

  6. – блок текстів, тестів, ситуацій;

  7. – опитувальники, оціночні аркуші, анкети;

  8. – перелік літератури.

Перші два блоки цієї структури обов'язково узгоджуються із замовником тренінгу. Інші - викладач складає сам, відповідно до цілей занять.

Запропонована структура має, як бачимо, гнучкий модульний підхід. Це дозволяє вносити зміни, робити вдосконалення, доповнення до кожного окремого блоку у разі потреби, комбінувати у різних варіаціях окремі елементи методичних блоків залежно від умов навчання. Такий підхід відповідає найважливішим принципам побудови модульних програм: цільове призначення інформаційних матеріалів, повнота навчального матеріалу в кожному модулі, відносна самостійність окремих елементів модуля, можливість реалізації постійного зворотного зв'язку. А самі структурні компоненти навчального модуля у відповідності з дидактичними цілями можуть перебувати в ієрархічній підпорядкованості, як це показано на рис. 1.7.2.2 Навчальний модуль може об'єднувати декілька елементів за змістом, взаємозв'язком чи результатами, що забезпечують повноцінне засвоєння матеріалів через опрацювання слухачами певного кола теоретичних питань і практичних завдань під час аудиторної чи самостійної роботи за відповідним графіком. При побудові навчального модуля викладач має також визначити, яким чином перевірити засвоєння знань студентів.

Рис. 1.7.2. Піраміда навчальних модулів, які відповідають освітнім цілям.

Розроблення змісту додаткових інформаційно-методичних матеріалів – це досить трудомісткий процес, який у більшості випадків виконується самим викладачем. Надзвичайно рідко таку роботу здійснюють працівники відділів корпоративного навчання персоналу – у цьому разі запрошений тренер зобов'язаний прийняти технологічні стандарти усталені в організації. Частіше трапляються ситуації, коли замовник пропонує викладачу розробити ексклюзивні матеріали (робочі зошити, збірники вправ і завдань), які за умовами договору можуть бути використані лише у даному тренінгу, в даній організації. Зрозуміло, що й авторські права на такі матеріали переходять до замовника. Можливі й інші варіанти, кожен з яких доречно наперед обумовлювати у договорі на проведення тренінгу.

Якість виготовлення навчальних матеріалів для тренінгу також значною мірою впливає на його ефективність. Низькоякісні неструктуровані матеріали більше зашкодять в роботі тренера, ніж їх відсутність.

Для подачі змісту інформації рекомендується використовувати так званий структурно-логічний підхід.

Виготовлення матеріалів здійснюється за допомогою комп'ютерних або презентаційних програм. Бажано, щоб у дизайні тексту враховувалися психологічні особливості сприйняття дорослих та містилися вихідні дані про автора й установу, де проходить тренінг.

Частіше за все виготовлені за допомогою комп'ютера матеріали тиражуються і брошуруються в необхідній кількості для кожного слухача, плюс примірники для тренера і замовника. Таку копітку технічну роботу зазвичай виконує працівник фірми. Викладачу не слід брати її на себе, тому що вона забирає багато часу і зусиль, та відволікає від змісту заняття. Підготовку матеріалів може організувати й асистент тренера, тоді останній здійснює контроль за термінами, якістю та кількістю виготовлення роздаткових матеріалів. Негативним побічним ефектом такого підходу є великі витрати викладача-тренера, які наперед мають бути враховані у трудовому договорі. Позитивний наслідок – викладач повністю забезпечує свою роботу необхідними матеріалами і може уникнути несподіваних несправностей техніки, чи відсутності людини в час Х.

Отже для оформлення збірника роздаткових інформаційно-методичних матеріалів викладачу потрібно: узгодити із замовником, на кого покладається технічне виконання роботи, ретельно підготувати оригінал-макет тексту, вказати посилання на використані першоджерела, обумовити терміни і місце тиражування, передбачити додатковий час на перевірку та репетицію роботи з матеріалами, по ходу тиражування робити вибірковий контроль якості. Якщо виникають невідповідності між поданими матеріалами і результатом тиражування (розміщення текстів на сторінці, пропущення сторінок, збільшення – зменшення тексту, погана чіткість шрифту тощо) обов'язково повідомте замовника, адже з неякісними матеріалами ви не зможете добре виконати роботу і вам потрібно буде якось це пояснити своїм слухачам. Ще одна рекомендація – докладіть максимум зусиль для підготовки матеріалів, адже вони забезпечують візуалізацію емоцій слухачів, пов'язаних з вашою особистістю, з тренінгом, зі своєю роботою. Роздаткові матеріали залишаються у кожного слухача і забезпечують стійкі асоціації між суб'єктами тренінг-занять та змістом роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...