WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу - Реферат

Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу - Реферат

Конструювання і проведення економічної гри в системі тренінгових занять

У підготовці гри можна виділити такі етапи:

  • з метою належної організації і проведення гри за 10–14 днів слід ознайомити учасників з її темою та змістом, з навчальною ситуацією, розподілити ролі між учасниками і порекомендувати літературу;

  • у тих випадках, коли тривалість гри становить понад дві години, потрібно продумати доцільність перерви на кілька днів, за яку учасники зможуть підготувати певні плани заходів, одержати необхідні консультації, прочитати довідкову або методичну літературу;

  • до початку гри потрібно виготовити і встановити таблички з зазначенням "посад", прізвищ, імен виконавців;

  • перед початком гри потрібно розкрити її суть усім учасникам для того, щоб кожний, реалізуючи свої функції, відчував їх значення у загальній справі і взаємозв'язок з іншими виконавцями;

  • після закінчення гри керівник підводить підсумки, а його помічники заповнюють відповідну підсумкову таблицю.

Узагальнена конструкція дидактичної гри:

І крок

Вступ до гри. Організація роботи.

ІІ крок

Актуалізація опорних знань, досвіду слухачів.

Міні-лекція. Розкриття суті проблеми.

ІІІ крок

Вступ до гри. Опис ситуації.

Розподіл ролей і завдань.

ІV крок

Власне гра. Розігрування ролей.

Виконання ігрових завдань.

V крок

Діяльність з приводу гри.

Обговорення вражень учасників.

Обговорення виконаних завдань і прийнятих рішень стосовно проблеми.

VI етап

Власні висновки учасників гри.

Загальні підсумки і завдання для самостійної роботи.

Розглянемо типові проблеми використання дидактичних ігор в умовах тренінг- навчання у вищих закладах освіти, дидактичні умови підвищення їх ефективності в системі інших форм і методів реалізації навчального процесу з економічних дисциплін.

Дослідження, проведені серед викладачів КНЕУ і студентів фінансово-економічного факультету цього ж вузу, виявили цілий ряд особливостей використання дидактичних ігор, що є подібними з точки зору викладачів і студентів. Студенти відзначають високу ефективність ігор, що наближають теорію предмета до практики економічної діяльності, створюють можливість випробувати себе у проблемній ситуації, в іншій ролі. Адже відомо, що ефективність навчання підвищується, коли його зміст накладається на контекст професійної діяльності. Викладачі економічних дисциплін вказують на обмеженість часу для проведення ігор у традиційному навчальному процесі, великі зусилля при підготовці гри, неможливість проконтролювати знання та участь кожного студента. (табл.1.6.4.)

Таблиця 1.6.4.

Типові труднощі застосування ділових ігор

п/п

Типові проблеми проведення дидактичних ігор

Частка в структурі, %%

1

Актуальність і цікавість ситуації. Вибір теми. Підбір і підготовка роздаткових матеріалів

17

2

Чітке обґрунтування цілей гри, постановка задачі і пояснення правил.

15

3

Раціональний розподіл часу для проведення гри і обговорення проблеми.

13

4

Початковий рівень знань. Актуалізація попереднього досвіду учасників.

13

5

Мотивація і залучення до роботи всіх учасників.

10

6

Різні інтереси учасників малої групи. Складно відстояти власну думку та прийняти узгоджене рішення.

10

7

Пасивність частини учасників малих груп. Тривале „включення" в роботу. Недостатня самоорганізація.

8

8

Регламентація результатів та оцінювання участі у грі.

5

9

Непередбачуваність реакцій учасників, необхідність імпровізувати, проявляти творчість.

4

10

Нерівність сил команд.

2

11

Велике навантаження. Кількісна обмеженість проведення ігор – більше 2-х з дисципліни не проведеш.

2

За результатами опитування можна виділити такі 4 групи найпоширеніших проблем: місце гри у традиційному навчальному процесі, підготовка власне гри, контроль, взаємодія учасників і роль викладача у цьому процесі. Подолання названих труднощів безпосередньо залежить від визначення місця ділових ігор серед інших АМН та їх класифікаційних особливостей. Тому зупинимось на окремих аспектах цієї проблеми.

З урахуванням наведених у таблиці 3 особливостей дидактичних ігор доцільно запропонувати такі умови підвищення ефективності їхнього використання у традиційному навчальному процесі та подолання названих вище труднощів:

1. Проблема підготовки і тривалості проведення гри. У традиційному навчальному плані з предмета, як правило не виділяють окремий час для проведення гри. На відміну від інших АМН, ігри складно проводити поряд з іншими традиційними методами і комбінувати у ході одного заняття, наприклад, з поясненням, розв'язанням вправ і задач, або проведенням контрольних заходів. Кожна гра потребує окремого, спеціально виділеного часу. Враховуючи різноманітність ігор (табл. 3) вбачається доцільним вікторини, КВН, проводити як залікові чи підсумкові заняття; інсценізації та симуляції – як заняття-закріплення, поєднуючи їх із мозковою атакою та дискусією. Інші види ігор використовують на практичних заняттях за результатами вивчення великих тем, чи розділів, оскільки ці види роботи мають комплексні цілі і охоплюють багатопланові питання, що стосуються практичної діяльності і навіть суміжних дисциплін.

Підготовка матеріалів, відбір змісту і завдань і готовність викладача для проведення гри є проблемою раціональної організації часу самим викладачем і його педагогічної майстерності. Вирішення цього питання включає такі складові: вибірзмістуітемигри – в основі має бути типова проблема з практичної діяльності; сутьтематичноїпроблеми, яка має бути вирішена у ході гри, - у вікторинах – володіння понятійним апаратом, вирішення екстремальних питань, у симуляціях та інсценізаціях – взаємодія суб'єктів ринкових відносин, в управлінських іграх – вдосконалення практичної діяльності, вирішення проблем, розвиток особистісних рис майбутнього фахівця тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...