WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу - Реферат

Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу - Реферат

І. У ході підготовки студенти повинні повторити теоретичні положення про процес кредитування, нормативні матеріали та інші документи. Кілька студентів готуються до виконання ролей.

ІІ. Виконання власне сценки на занятті. Студенти-актори грають ролі кредитного інспектора, позичальника-фізичної особи, позичальника-підприємства, ведучого. Виконуються діалоги, переговори, розгляд документів, кредитний інспектор приймає рішення. Інші студенти-глядачі спостерігають за виконанням дійства. При цьому документи позичальників дублюються у кожного студента-глядача на столі.

ІІІ. Коментарі акторів. Пояснення їхніх дій. Обговорення усіх студентів їх точки зору на прийняття рішення – чи правильно дотримані процедури, якщо ні, то чому. Як себе показали позичальники та позикодавці.

  • Ігри – симуляції (сюжетно – рольові) це представлення вибраного фрагменту конкретної ситуації у спрощеному вигляді та розігрування студентами в ролях функцій (посадових обов'язків) її учасників. Сутність стимуляційної гри полягає у відтворенні тими, хто навчається, складних ситуацій, які колись, для когось були проблемою, при чому хід рішень, вироблених учнями, порівнюється з фактичними рішеннями.

Симуляції (сюжетно-рольові ігри) передбачають моделювання діяльності підрозділу, аналіз ситуації, наслідування прийняття рішень. У ході симуляції учасникам пропонується розграти проблему в ролях відповідно до певного сюжету.

Основною відмінністю симуляцій є наявність сюжету, у якому відображено типову проблему із певної практичної діяльності, та існують якісь рішення, вироблені в реальності. Для розігрування і наступного аналізу учасники отримують опис певної бізнес-ситуації, розглядають її з різних точок зору учасників подів, що мають альтернативні інтереси. Найпоширенішими сюжетними лініями для симуляцій можуть бути теми "Важкий клієнт", "Дії в екстремальній ситуації", "Знайомство на бізнес-форумі", "Оцінка кредитоспроможності позичальника", "Вибір банку", "Відкриття банківського рахунка", "Рекламний проект" тощо.

  • Презентації – передбачають представлення нової інформації про економічну діяльність, явище, товари чи послуги, результати власних розробок, проектів тощо.

Для проведення навчальної презентації можуть бути запропоновані принаймні дві моделі. За першою – всі учасники групи виконують ролі – одна частина – презентанти товару/послуги, бізнес-процесів, інша частина – споживачі або інші зацікавлені особи. Так, наприклад, якщо в ході тренінгу одним із завдань є розробка бізнес-проекту, товару чи послуги, кілька малих груп виступають в ролі виробників, які роблять презентацію свого продукту/ідеї, одна мала група грає роль споживачів чи експертів, які мають зробити свій вибір. Друга модель презентації передбачає, що усі учасники групи працюють над своїми пропозиціями, розробками ідей. Наступне їх представлення та обговорення має метою обмін досвідом та взаємне оцінювання. В результаті роботи створюється мозаїчна картина, яка показує рівень розуміння учасниками теми, яка вивчалася, рівень якості сформованих умінь. Презентації є тим завершальним акордом, які вимагають від своїх авторів не лише донести і пояснити свою ідею, а й використати для цього усі доступні засоби навчання і способи впливу, переконати у доцільності своїх пропозицій, залучити слухачів до співпраці. Для виявлення таких досягнутих ефектів ми пропонуємо слухачам презентації здійснити вибір: наприклад зробити умовні інвестиції в один із проектів, підписати умовні угоди про співпрацю, скласти заявку на умовну купівлю товарів чи послуг, тощо.

  • Гра – метаплан є маловідомим способом дискусії, що містить у собі елементи мозкової атаки, аналізу випадків (ситуацій), гри. Призначається для розв'язання складних завдань у практиці підприємництва, по суті своїй, є методом безпосередньої колективної творчості, що забезпечує поштовх до диверсифікації діяльності робочої групи (організації). Суть дискусії зводиться до створення (розробки) під час обговорення проблеми плакату, який носить назву "метаплан".

Серед цілей такої роботи: вирішення вузькоспеціалізованої проблеми через розігрування ролей. Особливістю метаплану є те, що така форма роботи може бути виконана лише на основі дійсної (а не умовної) конкретної ситуації, коли потрібно знайти реальне вирішення проблеми. Учасники дискусії мають бути глибоко обізнані в питаннях, що обговорюються і повинні бути зацікавлені у вирішенні проблеми. Наступна відмінна риса метаплану – проблема, яку потрібно вирішити не лежить на поверхні, вона має якість прояви, якісь складові, але їх спочатку потрібно виокремити і лише потім шукати рішення. Як приклад теми для проведення метаплану можна навести "Проблеми книгодрукування в Україні", "Підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті", "Розвиток Київського метрополітену" тощо.

  • Управлінські (організаційно – діяльнісні) ігри - один з методів формування або вдосконалення умінь керівників прийняття оптимальних рішень за короткий час і в умовах конкуренції гравців, які мають різні рольові цілі. Командам пропонуються для аналізу ситуації, які потребують складних управлінських рішень, що стосуються усіх сфер життєдіяльності підприємства – маркетингу, фінансів, виробництва, персоналу тощо.

Сутність цих ігор полягає у виконанні учасниками ролей (наприклад, директора підприємства, головного бухгалтера, тощо), що базується не на "зазубреному" тексті, а на презентації власної думки, суджень з урахуванням умов ситуації. У підсумку гри потрібно прийняти рішення щодо подальшої стратегії діяльності, а також кілька оперативних рішень.

Управлінські (організаційно-діяльнісні) ігри мають своєю метою прийняття рішень за короткий час в умовах конкурентності інтересів учасників та невизначеності наслідків. У процесі навчання управлінські ігри мають квазіпрофесійний характер.

Аналіз інформації

Вхід ................... Вихід Реальний процес

В управлінських іграх моделюється діяльність цілої установи або окремих її підрозділів. Для їх проведення необхідними є наявність реальних фактичних і статистичних даних, існування проблеми, у вирішенні якої зацікавлені учасники. В ході проведення гри інформація підлягає аналізу і трансформації, а отримані результати можуть мати вплив на хід практичної професійної діяльності.

За результатами гри може бути проведене ранжування вироблених пропозицій та розробка проектів для їх втілення.

  • Ігрове проектування - полягає у виконанні студентами завдань, що потребують опрацювання великого об'єму матеріалу з предмета, передбачають самостійне формулювання теми, визначення проблеми і пошуки її розв'язань під дискретним керівництвом викладача. Проект може передбачати теоретичне розв'язання проблеми, а також практичне виконання певного завдання. Від студентів вимагається наявність фундаментальних теоретичних знань і конкретних практичних умінь для розв'язання складних виробничих завдань в умовах багатоаспектності цілей і обмеженості часу. Після виконання проектів студентами потрібно організувати їх презентацію.

Проекти як вид навчальної діяльності мають своєю метою завдання учасникам самостійно визначити проблему і запропонувати її рішення.

Навчальні проекти можуть бути окремим видом роботи слухачів на тренінгу – у цьому разі вони потребують окремого часу на їх виконання.

8

Проекта робота на конференціях

"Золотого резерву" в компанії "Русский алюминий"

В компанії є велика кількість працівників, які можуть генерувати ідеї. але якщо навіть найкраща пропозиція не стане в основі проекту і не буде відповідно представлена, вона приречена на загибель. Тому на спеціальних конференціях претенденти на підвищення (резервісти) мають можливість потренуватися: знайти проблему із власної практики, перетворити її в проект і запропонувати його топ-менеджеру компанії. Тематика найрізноманітніша – від зниження витрат виробництва до мотивації постачальників. У ході роботи відбувається самоорганізація учасників: утворюються ініціативні групи, відбувається горизонтальна інтеграція на рівні середньої ланки менеджменту.

В інших випадках елементи навчального проектування можуть бути представлені в усіх видах ігрових/тренінгових занять. Такі міні-проекти часто включають розробку пропозицій, пошук ідей чи рішень, які за результатами презентацій спільних обговорень входять до загальної програми вирішення проблеми.

Залежно від складності завдань проектування потребує певного часу і від 1 год. заняття до кількох днів чи тижнів. У кожному разі для виконання роботи необхідна відповідна теоретична підготовленість з теми, ознайомлення з переліком завдань та розуміння суті проектування в загальній програмі тренінгу.

Таблиця 1.6.3.

Особливості різних видів дидактичних ігор

Вікторини

Інсценізації

Симуляції

Метаплан

Управлінська

гра

Ігрове проектування

Кількість учасників

Вся група

2 - 5

Ігрові команди в умовах конкуренції

Вся група та ігрові команди

Ігрові команди в умовах конкуренції, експерти

Окремі учасники, команди, експерти, вся група

Трива-лість

30 – 60 хв.

15 – 30 хв.

40 – 80 хв.

2 – 8 год.

2 год. – кілька тижнів

8 год. – кілька місяців

Види робіт, методи

Мозкова атака, робота в парах, малі групи

„Сценка", обговорення, дискусія

Малі групи, презентації, обговорення, пленум

Мозкова атака, малі групи, презентації, обговорення, пленум

Міні-лекція, робота в парах, індивідуальна робота, мозкова атака, малі групи, презентації, обговорення, пленум

Індивідуальна робота, мозкова атака, малі групи, презентації, обговорення, пленум

Об'єкт моделю-вання

-

Випадок безпосередньої взаємодії конкретних учасників подій

Діяльність підрозділу установи (фірми) в проблемній ситуації

Діяльність підрозділу установи (фірми) в проблемній ситуації взаємодії з середовищ-щем

Виробничий процес

Діяльність установи, підприємства

Мета гри

Узагальнення, закріпле-ння

Формування навичок дій у проблемній ситуації

Розвиток навичок прийняття рішень, дій у проблемній ситуації

Формування умінь вироблення рішень у проблемній ситуації

Розвиток уміння приймати стратегічні та оперативні рішення у проблемній ситуації

Комплексний аналіз діяльності підприємства у соціально-економічному контексті

Роль викла-дача

Пряме керування. Організа-ція, розробка завдань та критеріїв оцінки

Підготовка сценарію і реквізиту, розподіл ролей, організація обговорення

Розробка сценарію і завдань, розподіл ролей, консульту-вання

Організація і модерація, консульту-вання, спрямування на вирішення проблеми

Організація і модерація, консульту-вання, спрямування на вирішення проблеми

Підбір тем для проектування, організація і консульту-вання, організація презентацій і обговорення


 
 

Цікаве

Загрузка...