WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу - Реферат

Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу - Реферат

Для підвищення ефективності тренінгових занять взагалі та проведення ігрових експериментів ми рекомендуємо організувати роботу слухачів / студентів у малих групах. Це так звані "групи психологічного комфорту", у яких кожен учасник відіграє свою особливу роль і певними своїми якостями, особистісними і професійними, доповнює інших. У таких групах є свої "генератори ідей" та виконавці, лідери та аутсайдери, "каталізатори" і "профани". У соціології та психології існують різні визначення малих груп. Це колективи, об'єднані спільною метою і взаємними зв'язками, що й відрізняє їх від випадкових згуртувань.4 Однією з характерних рис малих груп є розмова, можливості довірливого спілкування. Саме розмова перетворює гурт чужих людей у групу. Розмова дозволяє виявити спільні інтереси, об'єднує групу, поглиблює зв'язки між її членами, створюючи відчуття близькості та безпеки. У ході такого спілкування кожен зі співрозмовників набуває своєрідного значення, особливої ролі. Це вимагає взаємного контакту, слухання й обміну думками. Отже, група – сукупність осіб, які взаємодіють один з одним таким чином, що кожний з них водночас і здійснює вплив на інших, і відчуває їх вплив на собі.

Розрізняють формальні та неформальні групи. Формальні – організовують для виконання конкретних робочих обов'язків і завдань5 (Табл.. 1.6.1.).

Таблиця 1.6.1.

Приклади формальних груп

Контрольовані групи

Традиційні, найпростіші організаційні структури, які мають лідера і підлеглих

Команди з перехресними функціями

Об'єднують досвід і знання людей з різних відділів і підрозділів для вироблення рішень конкретних проблем

Самокеровані групи

Незалежні групи, які виконують свої робочі завдання, та додаткові управлінські задачі: планування процесу, складання графіків, оцінку продуктивності

Цільові групи

Формуються лише на певний період для виконання конкретних завдань

Утворення робочих груп на перших етапах тренінгу дозволяє створити додаткову канву неформальної взаємодії учасників, на яку можна нанизати виконання практичних завдань, використання різних активних методів та ігрового моделювання. В такому разі немає потреби щоразу перед постановкою нового завдання утворювати нові групи та розподіляти нові ролі. Виконання ігрових ролей учасників узгоджується із їх рольовими позиціями у групах, що дозволяє уникнути рольового конфлікту.

Роль – це набір очікуваних шаблонів поведінки, які приписуються учасникам конкретної соціальної або робочої групи.

В кожній групі також встановлюються певні норми і стандарти, які стають загальними для всіх членів групи. В ході тренінгу учасники можуть виробити і власні ігрові процедури. В кожному разі зміна та розширення схем взаємодії забезпечує більше інформаційне та емоційне насичення занять.

Організовуються "малі групи" на першому занятті з даного предмета. За допомогою викладача учасники / студенти об'єднуються в групи за власним бажанням, враховуючи спільні інтереси, спілкування в аудиторний та позааудиторний час, можливості тривалої спільної навчальної діяльності для вирішення завдань різних типів. Більш ефективними є групи, що об'єднуються довільно на основі неформальних стосунків студентів. Використання "малих груп" у навчальному процесі сприяє підвищенню ефективності за рахунок синергетичного ефекту, всіх інших методів та прийомів діяльності: дискусій, бесід, ігор, аналізу конкретних ситуацій, створення навчальних проектів. У ході роботи між учасниками малих груп встановлюються різнопланові комунікативні зв'язки, а неформальні позанавчальні відносини використовуються для підвищення ефективності пізнавальної діяльності. На даному етапі відбувається процес центрації, протягом невеликого проміжку часу змінюється традиційний статус учасників груп, закладається готовність до наступного розподілу ролей, що ґрунтується на особистісних і умовно-професійних якостях студентів.

У разі відсутності лідера у групі (таке трапляється у малих групах, учасники яких мають слабо виражені організаторські якості), викладач може спонукати студентів до роботи, залишаючись при цьому в ролі консультанта, але ні в якому разі не виконуючи завдання замість студентів. Для вирішення проблем "слабких" малих груп можна рекомендувати надати їм можливість поспостерігати протягом одного-двох занять за роботою інших студентів, не акцентуючи при цьому особливої уваги на їх бездіяльності та стимулюючи будь-які прояви їх навчальної активності. Практика показує, що навіть "слабкі" і "агресивні" малі групи при добре організованій навчально-пізнавальній роботі студентів в умовах контексту загальної зацікавленості і активної діяльності не залишаються осторонь і включаються у виконання спільних навчальних завдань.

Не доцільним є також ігнорування або активне стимулювання до праці "мовчунів", тих учасників груп, які більшою мірою пасивно проявляють себе в роботі. Важливо відзначити, що вони виконують свою важливу роль у малій групі, саме вони є тими слухачами, для яких генеруються ідеї, вони спонукають лідерів організовувати себе, і при цьому часто самі є тими учасниками, які втілюють, доводять до логічного завершення висловлені думки і забезпечують отримання результату — продукту навчальної діяльності групи.

Сприяння викладача роботі малої групи якраз і полягає в тому, щоб вчасно нагадати, підказати, підтримати, націлити студентів у їх роботі в разі необхідності, не сковуючи їх ініціативу і творчість.

1.6.2. Типи економічних ігор, що використовуються у ході тренінгу

У процесі проведення тренінгових занять можуть бути використані найрізноманітніші види ігор, частина з яких представлена у табл. 1.6.2.

Які бувають дидактичні ігри6

 • Ігри – вікторини мають у своїй моделі елементи мозкової атаки, невимушеного змагання, конкуренції між командами, інсценізації і різних видів контролю (тести, економічні диктанти, розв'язування задач тощо). За змістом це – заняття узагальнення вивченого матеріалу в ігровій формі.

Вікторини мають своєю метою закріплення знань з теми через змагання між командами та окремими учасниками. Найважливіші питання, на які має знайти відповідь викладач:

 • зміст яких тем чи розділів може бути включений у завдання вікторини;

 • які типи завдань доцільно виконати протягом гри – бажано, щоб завдання мали і теоретичний, і практичний характер;

 • як вести облік результатів;

 • як оцінити участь студентів у грі.

Приклад:

Модель гри-вікторини7.

Мета гри: узагальнити і повторити знання з економічної теорії, дисципліни гроші та кредит.

Обладнання: картки різних кольорів, беджи для учасників, бланки для підрахування балів, внутрішні "гроші" гри, анкети для учасників, таблиця обліку балів,

Учасники гри: три команди, капітани команд, ведучі.

Алгоритм гри:

  1. Вступ організаторів. Розподіл групи на команди.

  2. Презентація команд.

  3. Проведення вікторини за етапами (раундами).

  4. Визначення переможців за сумою балів.

  5. Підведення підсумків гри.

Хід гри:

І. Вступ. Домашнє завдання: підготовка емблеми, назви, девізу, логотипу. Презентація команд.

ІІ. Перший раунд. Розминка. Коротка відповідь на теоретичні питання.

Другий раунд. Вирішення проблемних ситуацій. Для цього використовується набір описів ситуацій, їх вибір командами здійснюється за жеребком.

Третій раунд проводиться із використанням тестів.

Четвертий раунд – постановка завдань для команд одна одній.

Після виконання усіх завдань кожна команда отримує оціночний аркуш, у який проставляє власну оцінку роботі команд-опонентів.

Крім того, організатори ведуть облік балів за результатами кожного раунду. У підсумку підраховують усі отримані командами бали та записують їх у зведену таблицю на дошці або аркуші А1.

 • Ігри – інсценізації – розігрування в умовній ситуації студентами ролей учасників подій у ході активної безпосередньої взаємодії з іншими людьми (персональні продажі, обслуговування клієнтів, проведення переговорів, візит до фахівця тощо). За змістом це – висвітлення актуальної проблеми в театралізованій формі.

Інсценізації передбачають постановку в ролях фрагменту сюжету економічної діяльності. Власне гра може тривати небагато часу від 15 до 30-40 хв. Інший час присвячується обговоренням та аналізу отриманих результатів. Так, наприклад, інсценізація "Отримання кредиту в комерційному банку" може бути проведена за такою моделлю:


 
 

Цікаве

Загрузка...