WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання методу конкретних ситуацій в бізнес-освіті - Реферат

Використання методу конкретних ситуацій в бізнес-освіті - Реферат

На основі аналізу тих процесів, що відбуваються в західній бізнес-освіті можна зробити висновок, що було б методичною помилкою намагатися побудувати весь курс виключно на основі розгляду конкретних ситуацій. Але й використання однієї або декількох – теж не дасть користі. Як показує досвід, в залежності від специфіки предмету, в навчальних планах частина часу, яка виділяється на роботу з кейсами складає приблизно 25-30%. Звичайно, цей інструмент необхідно якомога швидше і більш глибоко впроваджувати в навчання сучасним ринковим професіям, таким як менеджер, економіст, соціолог, маркетолог, брокер. У них домінують ситуаційні знання і ситуативна діяльність. По суті справи метод конкретних ситуацій надає носіям цих професій певну динамічність, здатність діяти результативно у нестандартних ситуаціях.

Та навіть для навчання цих спеціалістів, на нашу думку, метод конкретних ситуацій повинен використовуватися в органічній єдності з іншими методами навчання, в тому числі, й традиційними. Необхідно підкреслити, що здійснення освіти за рахунок класичної підготовки може призвести до істотних недоліків фахівців, базис знань яких може виявитися ослабленим. Традиційне навчання закладає у студентів нормативні знання, якими повинен володіти кожен студент.

В ефективній бізнес-освіті є таке правило "кожна ситуаційна вправа потребує теорії" з якого випливає висновок, що ситуації слід розглядати не ізольовано, а як частину модуля або курсу. Зловживання ситуаційним навчанням може призвести до того, що майбутній фахівець виявиться без необхідного йому нормативного скелету. Усе його знання починає зводитися до знання безлічі ситуацій без будь-якого методологічного принципу або системи.

На наступному етапі перед викладачем постає задача підготувати збірку конкретних ситуацій, які будуть розглядатися в даному курсі. Для цього можна використати ті кейси, які пропонує зараз сучасна навчально-методична література (як зарубіжні, так і місцеві зразки). Або самостійно розробити конкретні ситуації. В процесі розвитку і затвердження даної технології бізнес-освіта накопичила десятки, якщо не сотні , тисячі конкретних ситуацій, стиль яких змінюється від багатосторінкових гарвардських ситуацій, свідомо перевантажених інформацією, до компактних і по-своєму не простих, але цікавих - одно-двосторінкових, які зустрічаються в практиці західноєвропейських шкіл бізнесу. Якщо спробувати в усьому цьому різноманітті виділити суттєві, характерні риси конкретної ситуації як такої, то, на наш погляд, слід зупинитися на наступних принципах.

По-перше, навчальна ситуація спеціально готується (пишеться, редагується, підбирається) для цілей навчання. В такому сенсі – це оброблена автором ситуація з практики бізнесу. Бажано з самого початку чітко визначити цілі курсу, а потім відповісти собі на досить загальне, але важливе питання: в якому контексті буде використовуватися цей кейс. Інакше кажучи де його місце в навчальній програмі вашого предмету, з якою метою він буде використовуватися? І, найважливіше, які теоретичні концепції ви плануєте висвітлити з допомогою обговорення цього кейсу? Відповіді на ці питання допоможуть ефективніше вибрати об'єкт ситуаційної вправи, спланувати його структуру.

По-друге, навчальна ситуація повинна відповідати певному концептуальному полю навчального курсу або програми, в рамках якого розглядається. Навчальна конкретна ситуація, тому й навчальна, що вчить, формує певні професійні навички в контексті конкретного навчального світогляду. Інакше ми отримаємо не цілеспрямований і систематичний розвиток професійних якостей студента, а випадкове, головним чином суб'єктивне його сприйняття окремих сторін бізнесу.

Найбільш повною, на нашу думку, основні риси, які повинні бути притаманні якісній конкретній ситуації, проаналізували П.Шеремета і Г.Каніщенко2:

  1. Кейс – це вміло розказана історія: у ньому присутня послідовність викладу подій, подачі інформації, інтрига, структура і добра мова. Кейс містить реальну інформацію про реальну компанію. Відчуття дійсності викликає більший інтерес, ніж штучно створена ситуація. Але добрий кейс це щось більше ніж просто оповідання.

  2. Кейс повинен відкрито чи приховано стосуватися важливої управлінської проблеми та бути підпорядкованим загальній меті того предмету, який ми викладаємо і цікавим для студентів. Він розкриває управлінські навички такі, як уміння відокремлювати важливу інформацію від менш важливої, задавати точні запитання, чітко діагностувати головну проблему та розроблювати і оцінювати альтернативні варіанти її вирішення.

  3. Кейс описує драматичну ситуацію, в якій необхідно приймати критичне управлінське рішення. В ньому повинна бути драма, певна боротьба суперечливих інтересів.

  4. Кейс повинен містити контрастні порівняння. Наприклад, кейс про спільне підприємство може розповідати про історію обох засновників і управлінські стилі керівництва. Така інформація значно полегшує аналіз ситуації, оскільки дає основу для порівняння.

  5. Незважаючи на те, що кожен кейс, за означенням, говорить про конкретного менеджера конкретної компанії, яка працює в певній галузі і в певному регіоні, кейс повинен надавати можливість для узагальнення висновків. Адже студенти хочуть зрозуміти, яким чином можна застосувати ці висновки щодо їхніх конкретних ситуацій.

  6. Було б добре, якби кейс стосувався подій, які відбувалися не так давно, протягом останніх, скажімо, п'яти років. Студенти мають більший інтерес до матеріалу, який у них асоціюється з почутим у випусках новин, а не з підручником історії.

  7. Кейс має центрального героя. Як показує досвід, студенти більше заглиблюються в суть проблеми, якщо мають змогу ототожнити себе з конкретною людиною, яка повинна прийняти рішення. Якщо є така можливість, було б надзвичайно цікаво запросити героя кейса в аудиторію і дати можливість студентам поспілкуватись з ним чи з нею.

  8. Кейс дає змогу оцінити ефективність вже прийнятих раніше управлінських рішень. Це сприяє як розумінню складності процесу прийняття рішення в організації, так і формуванню більш аргументованого вирішення, якого вимагає кейс.

  9. Кейс не повинен бути ні надто коротким, ні надто довгим. Оптимальним обсягом кейса вважається 8-12 сторінок тексту плюс 5-10 сторінок таблиць і графіків. Не варто забувати, що є і так звані міні-кейси на 1-2 сторінки, які написані настільки професійно, що завжди викликають жваву та інтенсивну дискусію в аудиторії. Вольтер сказав: "Я пишу Вам довгого листа, оскільки не мав часу написати короткого". Добре структуровані та добре написані кейси переважно переписуються і відшліфовуються 5-6 разів. Крім того, автори часто змінюють та дописують кейс після того, як використали його декілька разів в аудиторії і таким чином пересвідчились у необхідності його доопрацювання.

  10. Кейс повинен містити необхідну (а інколи і не дуже) інформацію, включаючи статистичні дані для аналізу управлінської ситуації. Кейс повинен бути написаним таким чином, щоб його міг викладати не тільки автор. Отже, по-перше, необхідно дати достатньо інформації про товар чи послугу та виробничі технології, описані в кейсі. Важливою є також інформація про галузь, в якій працює дане підприємство. По-друге, потрібно дати статистичну інформацію (зростання ринку, частини ринку за конкуруючими товарами тощо) і найважливіші фінансові показники (балансовий звіт, звіт про прибутки тощо). Нарешті, по-третє, корисно дати опис людей, які задіяні у кейсі, їх посади, особистий стиль управління. Деколи кейс може супроводжуватися відеоматеріалом, що дозволяє студентам побачити людей, про яких ідеться.

Як було зазначено вище конкретну ситуацію можна розробити самостійно. Для цього необхідно оволодіти даною методикою, яка досить детально описана в професійних посібниках3. Але, навіть, з врахуванням всіх порад, створити конкретну ситуацію досить не просто. Основна проблема, яку необхідно вирішити – це відповідь на питання: де взяти вихідний фактичний матеріал, після творчої обробки якого і створюється більш чи менш вдала конкретна ситуація?

Варіантів тут декілька:


 
 

Цікаве

Загрузка...