WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання методу конкретних ситуацій в бізнес-освіті - Реферат

Використання методу конкретних ситуацій в бізнес-освіті - Реферат

Реферат на тему:

Використання методу конкретних ситуацій в бізнес-освіті

Метод конкретних ситуацій та формування особистості фахівця

В бізнес-освіті протягом останнього часу сформувалися свої найбільш ефективні технології навчання. Серед інших до таких відноситься і метод конкретних ситуацій (МКС). Метод широко і ефективно використовується в західній практиці бізнес-освіти і українська освітня галузь, приєднуючись до міжнародної європейської системи стандартів, також активно залучається до роботи з цією методикою навчання.

Одним з найбільш повних визначень методу конкретних ситуацій є те, що запропоновано в виданні присвяченому історії і застосуванню цього методу в Гарвардській школі бізнесу: "Це метод навчання, коли студенти і викладачі (instructors) приймають участь в безпосередніх дискусіях по проблемах або ситуаціях (cases) в бізнесі. Приклади ситуацій звичайно готуються в письмовому вигляді як відображення актуальних проблем бізнесу, вивчаються студентами, потім обговорюються ними самостійно, що дає основу для спільних дискусій і обговорень в аудиторії під керівництвом викладача. Метод конкретних ситуацій, таким чином, включає спеціально підготовлені навчальні матеріали і спеціальну технологію (technigues) використання цих матеріалів в навчальному процесі. (The Case Method at the Harvard Business School, 1954, p.6-7).

Чому виник такий великий інтерес до МКС? Навчання менеджменту в наслідок специфіки останнього як переважно практичної діяльності значною мірою відрізняється від існуючих процесів передачі знань в традиційних галузях природничих і гуманітарних наук. Ця відмінність торкається головного – цілей навчання. Основна ідея цього методу стосовно підготовки управлінців базується на тому, що управління – це скоріш за все поведінка, навички, вміння, ніж просто знання. Найкращий засіб розвитку цих якостей – тренування шляхом моделювання діяльності (подібно до спортсмена чи артиста). Для досягнення управлінської майстерності роль вказаних факторів різко зростає.

Яким же чином МКС допомагає навчити управляти? Іноді говорять, що не буває невдач або невірних рішень, а буває лише мало досвіду. Досвід як основа навчання, вимірюється в управління не стільки часом перебування в "статичному стані" (стаж, кількість років тощо) а має , скоріше, "динамічні" характеристики. В цілому управлінський досвід можна було б визначити як суму прийнятих рішень. Незважаючи на такий кількісний вираз, досвід в даному визначенні отримує більш якісний зміст. Для бажаючих навчитися управляти досвід важливий, причому як свій, так і чужий. МКС в цьому випадку допомагає, з одного боку, описати (чужий) досвід, а з іншого "програти" і відпрацювати свій досвід. Збільшення управлінського досвіду з допомогою даного методу в умовах навчального процесу дозволяє це робити безболісно як для тих, хто навчається, так і для самого бізнесу.

Вплив МКС на формування особистості фахівця потребує досліджень. Однак, спираючись на світовий досвід використання методу конкретних ситуацій в освіті, можна стверджувати, що він сприяє формуванню таких якостей майбутнього фахівця, які потрібні ринковому демократичному суспільству. (Див. табл. 1.5.1.).

Таблиця 1.5.1.

Вплив МКС на формування соціально-значимих, професійних

якостей спеціаліста1

Якості спеціаліста

Їх характеристика

Вплив МКС на їх формування

 • Здатність приймати рішення

Вміння створювати і приймати моделі конкретних дій

Співставлення і оцінка переваг і недоліків різних ситуацій. Виділення логіки розвитку ситуації.

 • Здатність до навчання

Здатність до пошуку нових знань, оволодіння вміннями і навичками самоорганізації свого навчання.

Постійний пошук нової інформації в процесі аналізу ситуації, особливо в процесі її розвитку.

 • Системне мислення

Здатність до цілісного сприйняття об'єктів в їх структурно-функціональній вираженості.

Різностороннє осмислення ситуації

 • Самостійність і ініціативність

Вміння індивідуально розробляти і активно реалізовувати рішення.

Висока індивідуальна активність в ситуаціях невизначеності.

 • Готовність до змін

Бажання і здатність швидко орієнтуватися в ситуації, яка змінюється, адаптація до нових умов.

Відпрацювання поведінки в постійно змінюваних ситуаціях.

 • Комерційна і ділова орієнтація

Орієнтація на продуктивну діяльність, досягнення практичного результату

Постійний пошук відповіді відносно практичного результату в ситуації.

 • Вміння працювати з інформацією

Здатність до пошуку інформації, її аналізу, переробка її із однієї форми подачі в іншу.

Постіцйний пошук, виділення, класифікація, групування, аналіз і представлення інформації

 • Наполегливість і цілеспрямованість

Вміння відстоювати свою точку зору, переборювати протидію з боку партнерів

Вміння аргументувати і відстоювати свою точку зору при вирішенні КС.

 • Комунікативні вміння

Володіння словом (вербальним) і невербальними засобами спілкування, вміння налагоджувати контакт, справляти гарне враження на партнерів.

Чітке, зрозуміле висловлювання своєї позиції, вміння слухати і розуміти співрозмовника.

 • Проблемність мислення

Здатність бачити проблему.

Пошуки проблеми. Визначати її основні характеристики.

 • Конструктивність

Здатність пропонувати моделі вирішення проблем.

Пошук шляхів вирішення проблеми в кейсі

 • Етичність

Володіння етичними нормам і навичками моральної поведінки в умовах колективної взаємодії.

Постійна колективна взаємодія, конкуренція.

1.5.2. Етапи використання методу конкретних ситуацій

Визнавши в чому полягає основна ідея методу конкретних ситуацій, зупинимось більш детально на основних етапах роботи з конкретними ситуаціями в процесі навчання, які представлені в схемі 1.5.2.

Схема 1.5.2.

І. ЕТАПИ РОБОТИ З МКС

Доаудиторний етап роботи

Аудиторна

робота

Етапи

роботи

з КС

в процесі навчання

І етап. Вступне слово викладача: Основні питання по тексту

Розробка навчальних КС або підготовка збірника КС з навчальних матеріалів

ІІ етап. Розподіл слухачів по МГ.

Планування курсу з використанням МКС

ІІІ етап. Робота в МГ.

Аналіз КС.

Вирішення організаційних питань: аудиторія, роздатковий матеріал, час

ІУ етап. Презентація рішень МГ.

У етап. Загальна дискусія.

УІ етап. Виступ викладача.

Індивідуальне вивчення студентом КС

УІІ етап. Підсумки, оцінка роботи.

Виконання домашнього завдання:

Питання

Огляд літератури

Письмовий аналіз ситуації

Розглянемо кожний етап більш детально.

Звичайно, робота викладача починається з планування навчального курсу з використанням конкретних ситуацій. Аналізуючи цю задачу, зверніть увагу на такі запитання:

 • з якими прикладами доведеться зіткнутися при використання ситуаційних вправ у вашому навчальному курсі?

 • що конкретні ситуації можуть доповнити у вашому курсі, враховуючи поставлені цілі та інші методи навчання?

 • яка кількість ситуацій може включатися у навчальний курс упродовж семестру і як вони узгоджуються із загальною стратегією курсу?

 • скільки часу буде витрачено на дану методику в загальному балансі навчального часу?


 
 

Цікаве

Загрузка...