WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система методів активного навчання у ході тренінгу - Реферат

Система методів активного навчання у ході тренінгу - Реферат

Завдання 1.

Завданя для малих груп.

1. Уявіть що ви працівники одного з відділу компанії "Нафтогаз Україна" і керівництво поставило перед вами задачу - розробити тактичні дії для залучення інвестицій.

2. Визначте відділ, представниками якого ви будете. Наприклад: планово - фінансовий, бугалтерія, відділ маркетингу, кредитний відділ).

3. Визначте, хто буде керівником вашого відділу.

4. Продумайте суму необхідних інвестицій для компанії.

5. Визначте, на яких умовах будє вигідно залучати інвестиції для НАК (інвестиційний відсоток, термін залучення та використання, цілі, на які направляються інвестиції) та обгрунтуйте їх необхідність.

6. Організуйте презентацію вашого рішення з обгрунтуванням доцільності та необхідності заходів, що пропонуються.

7. Не дивлячись на те, що ви є представниками одного структурного відділу, намагайтесь в розробці враховувати тактичні дії для компанії вцілому.

8. Назва відділу -

9. Прізвище та ініціали керівника -

Завдання 2.

Цілі використання інвестиційних коштів.

Сума майбутньої інвестиції

Цілі витрат

Сума

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Відомості про структуру господарських засобів за джерелами їх утворення та цільовим призначенням.

Показники "Нафтогаз Україна"

Сума, млн. грн.

А. Власний капітал.

1. Статутний капітал

948

2. Резервний капітал

978

3. Нерозподілений прибуток

1061

4. Знос основних засобів

529

Разом

2458,15

Б. Зобовязання

I. Довгосторокові забовязання:

1. Довгострокові кредити банку

9

2. Довгострокові інвестиції

2

Разом

11

II. Короткострокові зобовязання.

1. Короткострокові інвестиції.

0,6

1. Короткострокові позики банку.

3

2. Заборгованість постачальникам

75

3. Заборгованість з оплати праці

0,6

4. Заборгованість за страхування.

0,3

5. Заборгованість по платежах у бюджет.

0,5

6. Заборгованість іншим кредиторам.

2

Разом

82

Всього забовязань

93

Всього по відомості.

2551,15

Завдання 3.

Завданя для представників компанії "DRAGON CAPITAL".

1. Уявіть, що ви працівники інвестиційної компанії.

2. Вам необхідно визначити умови на яких вашій компанії буде вигідно вкласти кошти в компанію "Нафтогаз Україна", визначити компромісні напрямки, переконатися на доцільності чи недоцільності співпраці.

3. Визначте можливу суму вкалду, термін та інветиційний відсоток, що задовольняє вимоги вашої компанії.

4. Продумайте, які можливі відхилення вище перерахованих показників на користь компанії "Нафтогаз"

5. Вислухайте пропозиції представників компанії "Нафтогаз Україна" і виберіть найкращу для вашої компанії.

6. Складіть договір, якщо ви дійшли згоди і запропоновані умови вас влаштовують.

Алгоритм тренінгу.

Етапи та методи роботи.

Завдання гри.

1. Вступ до тренінгу. Учасники обєднуються у малі групи, одна з яких обовязково є групою представників інвестиційної компанії.

Знайомство з учасниками. За допомогою презентації та міні - лекції повідомити учасників про стан справ в компанії "Нафтогаз Україна"

2. Учасники виконують завдання 1.

Учасникам необхідно визначити відділ, який вони будуть представляти. Визначити керівника відділу. Найскладніше - досягнення згоди з рішень що будуть прийматись.

3. Виконання учасниками завдання №2. Підготовка презинтації.

Необхідно в завданні № 2 активізувати знання з багатьох економічних предметів та охопити всі можливі сфери діяльності у компанії "Нафтогаз Україна", які потребують інвестиційних вкладень. Це виконується за допомогою мозкової атаки та співпраці в малих групах. Також потрібно виготовити презентаційні матеріали - оформлені рішення в групі.

4. Проведення презинтації - переговорів по черзі, з використанням виготовлених матеріалів. Обгрунтування доцільності обраної тактики.

Найголовніше на цьому етапі представлення і переконання у необхідності рекомендованих відділом заходів. Презентацію має робити людина, яка може виступати публічно та обгрунтувати прийняті рішення.

5. Прийняття або відхилення пропозицій компанії "Нафтогаз". Обговорення умов співробітницива. Заключення договору.

На цьому етапі найактивнішу роль виконують учасники інвестиційної компанії. Вони вибирають умови, запропоновані їм усіма відділами і ті, що відповідають їхнім інтересам. Заключається договір після обговорення можливих компромісів та умов співпраці.

6. Підсумки тренінгу. Обговорення.

Учасники по черці мають висловити свою думку і поділитись враженнями від тренінгу: які бар'єри він подолав при роботі в малих групах, що нового зрозумів. Організатор гри має проаналізувати хід тренінгу та отриманих результатів.

Доцільність використання моделі.

Серед основних завдань представленого тренінгу:

  • Згуртування колективу;

  • Вдосконалення знань з даної сфери діяльності;

  • Удосконалення навичок спілкування учасників;

  • Орієнтація на процес взаємодії в колективі і отримання кінцевого результату;

Модель тренінгу з економічної теми „Інвестування" доцільно використовувати для студентів третіх – четвертих курсів вищих навчальних закладів, протягом 4 - 8 годин. При виконанні тренінгу учасникам необхідні знання з різних дисциплін: мікроекономіка, менеджмент, маркетинг, економіка підприємства. Тренінг розроблений таким чином, щоб активізувати знання учасників і застосувати їх для засвоєння теми „Інвестування".

При проведенні тренінгу використовуються різні методи роботи. У моделі можна виділити такі складові:

  • Пояснення (етап 1), передбачає надання нової інформації про стан компанії „Нафтогаз Україна".

  • Демонстрація (етап 2, 3) показ можливостей використання знань через аналіз складових проблеми.

  • Імітація правильних дій (етап 4), тобто розробка своїх пропозицій, розробка тактичних дій для компанії по залученню коштів даного інвестора „DRAGON CAPITAL".

  • Закріплення, практика на всіх етапах тренінгу по розробці у малих групах тактичних дій, планів, їх презентації, подальшому обговоренню з інвестором та підписання договору.

Дещо інший характер має змістовне насичення відкритих тренінгів. Головною їхньою відмінністю є глобальний характер проблеми та специфічність її проявів у різних сегментах бізнесу, наявність комерційної таємниці, конкурентність інтересів учасників, які представляють різні фірми.

У таких тренінгах значно зростають вимоги до інформаційного насичення кожного етапу тренінгу, до модераційних умінь тренера, до технічного забезпечення. Збільшується частка колективних та індивідуальних видів роботи, ускладнюється організація малих груп, майже неможливі методи проектування та презентації. Відкриті тренінги потребують більшої тривалості для організації взаємодії. У той же час вони мають сильні відцентрові процеси та обмежені можливості для візуалізації проблеми. Будь-яке протистояння інтересів учасників може перетворитися на конфлікт організаторів та запрошених, коли останні не мають змоги отримати конкретні відповіді на свої питання. Ми вбачаємо головною перевагою відкритих тренінгів неформальний обмін між учасниками думками і досвідом діяльності у різних сферах. Саме цьому слугують найрізноманітніші форми і методи роботи: брейк-паузи, тематичні круглі столи, робота секцій, панельні дискусії, гостьові лекції, тематичні презентації тощо. У цьому разі метою роботи не є конкретне вирішення проблеми, а її висвітлення, всебічний аналіз та обговорення, накреслення напрямків для її вирішення на конкретних місцях, встановлення бізнес- контактів, розширення інформаційного поля. При цьому, головне завдання тренера та асистентів - миттєво реагувати на запити аудиторії, створювати можливості для висловлення думок і запитань (у т.ч. і в письмовій формі), своєчасно надавати зворотний зв'язок, створювати можливості зайняти усіх учасників (навіть у паралельних тематичних групах) таким чином, щоб вони мали альтернативу вибору. Методична модель одного з прикладів відкритого тренінгу представлена у таблиці. 1.4.8.


 
 

Цікаве

Загрузка...