WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система методів активного навчання у ході тренінгу - Реферат

Система методів активного навчання у ході тренінгу - Реферат

Реферат на тему:

Система методів активного навчання у ході тренінгу

Методи навчання і взаємодія з досвідом

Як ми уже вказували раніше, основним змістом тренінг-навчання є досвід поведінки учасників. Він може охоплювати питання виконання посадових обов'язків, доручень, підвищення якості праці; організації взаємодії з людьми (клієнти, керівництво, партнери) в рамках діяльності умовного відділу, підприємства, установи; проектування власної діяльності самовдосконалення – вирішення проблем, освоєння нових видів діяльності і нових соціально-функціональних ролей.

Методичною канвою тренінгу є комплекс спеціальних вправ, виконання яких забезпечує досягнення поставлених цілей. Психологічним базисом тренінгу можна вважати спеціально створені умови середовища, насамперед умови взаємодії, що забезпечують інтеріоризацію – процес формування відповідних внутрішніх структур психіки через діяльність.

Критичною ознакою бізнес-тренінгів є те, що зазвичай, викладач має справу з дорослими учнями зі сформованим досвідом навчання та сприйняття професійної діяльності, який часто суперечить прагненню тренера до активної співпраці. Для подолання таких негативних явищ радимо враховувати деякі закономірності та принципи андрагогіки. Дорослі мають особливе ставлення до свого багатого і різноманітного життєвого досвіду. Якщо для молодих це щось, що з ними трапилося незалежно від їх волі і бажань, то для дорослих - це щось унікальне, що відбулося саме з ними і сталося як наслідок свідомо прийнятих ними рішень. Тому, якщо досвід дорослих ігнорується, відвертається або не використовується, вони відчувають це як невизнання їх самих як особистостей. Багате джерело особистих знань і досвіду дорослих має використовуватися у процесі навчання різними способами: через аналіз конкретних проблемних ситуацій із життя учасників; виявлення можливостей застосування отриманих знань до різних сфер діяльності дорослих, а не тільки до ситуацій, які розглядаються на заняттях або аналогічних їм. Однак, наявність великого практичного досвіду може призвести до того, що нові ідеї будуть сприйматися украй негативно або блокуватися. Тому у ході навчання частіше необхідно застосовувати спеціальні техніки психології спілкування.

Вправи і завдання, які використовуються у тренінгу, мають і досить специфічне призначення. Навіть у тренінгах, орієнтованих на вирішення зовнішньої, по відношенню до особистості учасників, проблеми, де відпрацьовуються певні інструментальні навички, важливо створити такі умови для членів групи, щоб вони отримали інформацію про себе. Адже у кожного існують потреби в отриманні зворотного зв'язку про себе. Якщо такий зв'язок не реалізується - це руйнівним чином впливає на результат навчального процесу. Обмін враженнями і думками один про одного, формування гармонії у міжособистісних стосунках, сприяє вирішенню проблем взаємодії, корегує самосприйняття, самовідношення і системи самооцінок учасників.1

Кожна тренінгова група неодмінно проходить через етап формування взаємного сприйняття і взаєморозуміння, і краще, щоб цей етап проходив організовано. Людина вдосконалює себе дивлячись на іншого як в дзеркало. Відомо, що далеко не кожен здатний безпомилково виявляти враження, яке він справляє на інших, очікування інших відносно своєї поведінки, чи особистісних якостей.

Іноді, під час виконання завдань у деяких учасників виникають міркування про недолугість самої ідеї або процедури. Смисл заперечень полягає в тому, що в практичній діяльності не завжди повторюються відпрацьовані реакції та механізми. У цьому разі можна запропонувати:

  • тим, хто сумнівається, поки що не участувати, а просто поспостерігати і підключитися на будь-якому етапі роботи;

  • висловити свої міркування, як краще зробити, як це може працювати в житті. При цьому нова дискусія з питання стане самостійною вправою;

  • наполягати на виконанні завдання;

  • поділитися власними міркуваннями про необхідність слідувати обрядам, ритуалам, традиціям, стереотипам у різних життєвих ситуаціях, про те, як ці автоматизовані реакції допомагають уникнути екстремальних ситуацій, коли немає часу виробити власну реакцію.

Розглядаючи бізнес-тренінг, як спеціально організований комплекс методів навчальної діяльності, завдань і вправ, спрямований на формування, вдосконалення і розширення досвіду, ми пропонуємо цей останній розглядати убагатьох аспектах:

зрозуміло, на перший план перед викладачем і учасниками стоїть змістовий аспект – він стосується безпосередньої предметної діяльності майбутніх працівників; він є основою для проведення тренінгу.

Другий аспект – представницький – ми пропонуємо розглядати з такої точки зору, що кожен учасник бізнес-тренінгу виступає як представник корпорації/фірми. Можливо тут варто говорити про корпоративний імідж працівника. Ми поділяємо думку відомого іміджмейкера Руської О., що "Імідж – це сформований у масовій свідомості емоційно забарвлений образ. Імідж є складним соціально-психологічним феноменом – результатом взаємодії реальних особистісних якостей спеціаліста, його самопрезентації або зовнішньої реклами та особливостей сприйняття іншими. Імідж – це сума образів (візуального, акустичного) способу мислення та духовної практики."2 Комплексний тренінг, як ні жодна інша форма роботи, створює умови для формування представницького досвіду учасників.

Третій аспект – переговорний. Бажано, щоб у виконання вправ, запропонованих для тренінгу, були включені елементи переговорного процесу. Переговори можуть бути за участю різних "ролей" - конкурентів у певному сегменті ринку, клієнтів, представників органів управління, партнерів – суміжників тощо. Предметом переговорів можуть бути ресурси, ціни, терміни, обсяги, продукції тощо. Зазначимо, що у такому "переговорному процесі" учасники мають виявити свої знання зі спеціальності та вміння говорити, представляти, переконувати, відстоювати свої інтереси, опонувати, дискутувати і т.ін. Без цього – результату не буде.

Готуючись до ділових зустрічей і переговорів, перед кожним працівником виникає запитання: чи існують якісь особливі правила поведінки та етикету. У своїй основі вони регламентують порядок зустрічей та проводжань, проведення бесід та переговорів, організацію прийомів, оформлення ділової переписки. І хоча правила ділового спілкування в останні десятиліття стали більш гнучкими і вільними, однак у разі необхідності їх потрібно строго дотримуватися.

Важливе місце у діловій взаємодії посідають національні особливості ділової етики, традиції та звичаї ділового спілкування та переговорних процесів у певних країнах. Розвиток міжнародних зв'язків і глобалізація бізнесу призводять до збільшення участі людей, зайнятих національним підприємництвом. Шведський дослідник К.Йонссон зазначає, що частіше за все, при значному співпадінні інтересів сторін, національні відмінності не помічаються, але варто виникнути конфлікту, як вони починають відігравати важливу роль.3 Дослідники цікаво описують деякі національні особливості ведення бізнесу4:

  • Так, американці цінують досягнення, рекорди, постійно змагаються між собою, цінують відвертість, швидко переходять до суті розмови і не витрачають час на формальності. У їхній дружбі більше прикладних моментів, вони менш постійні, ніж представники інших культур і не люблять залежати від інших. Їх поведінка може видатися властною, нав'язливою, прямолінійною.

  • Французи скептичні корисливі, хитрі, винахідливі, часто фамільярні. "Середній француз так впевнений у своїй інтелектуальній вищості, так переконаний у перевагах своєї культури, що часто йому важко приховати своє роздратування варварами, які населяють інші країни".5

  • Англійські традиції передбачають стриманість, схильність до недомовленості, замкнутість та незалежність на межі з відчуженістю. Вони уникають категоричності, використовують мовні звороти "Я думаю", "Мені здається", "Можливо", уникають всього, що може видатися втручанням у приватне життя. Однак уміння терпляче вислухати співрозмовника, не завжди означає для британців згоду.

  • Німці відрізняються працелюбством, ретельністю, наполегливістю, пунктуальністю, бережливістю, раціональністю, організованістю, педантичністю, скептичністю, прагнення до порядку. При укладанні угод німці жорстко наполягають на виконанні зобов'язань, а також на виплаті високих штрафів у випадку їх недотримання.

  • Японські підприємці надзвичайно (щепетильні) і скрупульозно відносяться до прийнятих зобов'язань. Тому навіть проведення переговорів вони розглядають, як крок до зобов'язань, і не схильні йти на нього, не отримавши повної інформації про партнерів та їх пропозиції. Японців відрізняють висока організованість, акуратність, відсутність почуття гумору, щира самокритичність. У них не прийняті потиск руки, пристальний, прямий погляд, дотики один до одного. Для японців велике значення має вірність своїй фірмі, державі, нації, самовідданість і патріотизм при відстоюванні своїх інтересів.

Четвертий аспект формування досвіду учасників бізнес-тренінгу – інституційної взаємодії. У підготовці спеціалістів дуже мало уваги звертається на цей аспект діяльності. А шкода. Саме з ним пов'язано багато (якщо не більшість) проблем практичної діяльності. Зазвичай ми готуємо працівників виробляти товари і послуги та представляти їх на ринок. Усі інші аспекти просування віддаються вузько спеціалізованим фахівцям. Але у сьогоднішньому взаємопов'язаному світі бізнесу просування товари чи послуги здійснюється кожним працівником установи/фірми на кожному кроці практичної діяльності. Частіше за все установу сприймають через людину, яка її візуалізує. Тому майбутній фахівець повинен бути готовим до того, щоб: 1) ідентифікувати себе як працівник своєї організації; 2) розповісти головну інформацію про свою установу (ми не говоримо про комерційну таємницю); 3) розуміти, як власна поведінка впливає на сприйняття фірми. При цьому майбутній працівник має знати основні напрямки взаємодії з іншими ринковими інституціями (державними установами, фірмами чи приватними клієнтами), та основні їх функції в межах певної територіальної громади.


 
 

Цікаве

Загрузка...