WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка і проведення тренінгу. - Реферат

Підготовка і проведення тренінгу. - Реферат

Отже, встановлення цілей або визначення кінцевих результатів є найголовнішим завданням від самого початку тренінг-процесу. Одним із перших запитань, на які потрібно відповісти на етапі пояснення цілей роботи: Чи визначили ми проблему, яку потрібно вирішити? Чи визначили ми якими способами це можна зробити?" Узгодження цілей тренінгу на початку роботи з групою можна провести за допомогою методу „Карта думок" Тоні Базана (Tony Busan: Mind Maps). Це спонукає учасників занять використовувати і розвивати свої розумові ресурси, уважно ставитися до особливостей сприйняття інших, отримувати максимальну користь від спільної роботи, використовувати сильні сторони один одного в конкретних областях діяльності. Для цього можна скористатися схемою, яка допоможе цілеспрямованому формулюванню цілей і завдань для роботи у тренінгу і в той же час забезпечує простір для фантазій та польоту думок.

Зміст навчальної програми за етапами тренінгу

Розглянемо деякі особливості проведення кожного етапу тренінг-курсу (Табл.1.3.6.). Перше вступне заняття викладач підпорядковує своїй меті – залучити учасників до спільної праці для досягнення спільних навчальних цілей. Для цього їх потрібно зацікавити, подолати початкову стриманість і настроїти на активну роботу замість пасивного спостереження, захопити, заінтригувати, пробудити допитливість, надихнути і знайти контакт між собою. В ході вступного заняття основний акцент робиться на тому, щоб подолати відчуження, познайомитися, представити себе. Для цього використовується різноманітні вправи, завдання, будь-які обговорення, обмін враженнями, підпорядковані названим завданням – знайомство і включення у співпрацю. Залежно від інших умов тренінг-програми, на вступному занятті потрібно виявити й обговорити власні цілі й очікування учасників. Якщо тренінг організовується для збірної групи і передбачає тривалу спільну роботу, то зразу ж потрібно розпочати роботу із формування команд.

Наступне заняття має безпосереднє цільове призначення, зорієнтоване на вирішенні певних задач. На цьому етапі потрібно оптимально поєднати нову інформацію, аналіз проблем, постановку практичних завдань та їх обговорення для виявлення загального розуміння суті проблеми. Для представлення нової (фактичної) інформації можна запросити спеціаліста із конкретної галузі, організувати коротку доповідь, показати відеофільм або слайди. Одночасно із виступом потрібно представити матеріали у письмовій формі (роз даткові версії або копії слайдів) з тим, щоб слухачі могли робити помітки. Одним із головних завдань цього етапу є узгодження різних поглядів на виконання роботи із поданою інформацією. Так, наприклад, в одному разі представлений опис фактів, випадків, умов ситуації має бути вивчений, проаналізований і стати основою для наслідування та відтворення у виробничий діяльності слухачів (тренінг-виконання). В іншому випадку – фактичні дані потрібно проаналізувати і знайти рішення існуючих проблем (тренінг вирішення проблем). Таким чином відбувається класифікація причин та відпрацьовується механізми аналізу ситуації.

Дещо інший характер роботи з новою інформацією передбачається у ході тренінгу прийняття рішень, які можуть стосуватися зміни діяльності установи. Фактичні дані для цього можуть бути представлені з діяльності аналогічних організацій або суміжних галузей. Пошук рішень ведеться в напрямку "що можна покращити у нашій роботі?"

Ще один вид аналізу фактичної інформації може бути виконано в процесі тренінгу проектування. Він повністю підпорядковується модернізації діяльності установи або її окремих підрозділів. Відбувається значне поглиблення змісту роботи та її трансформація, що відповідає потребам впровадження інновацій, Для забезпечення повноти змісту і досягнення цілей тренінгу викладач повинен розробити і запропонувати учасникам (студентам) систему практичних завдань, які відповідають меті тренінгу і мають достатню складність. Надаючи практичні завдання бажано враховувати особливості учасників програми, їх погляди, стиль роботи, здатність до прояву активності й ефективності тощо. Якщо один вид завдання мають виконати усі учасники, то для представлення його результатів потрібно надати слово спочатку найбільш активним та відповідальним. Якщо ж пропонується для виконання одне комплексне завдання, то окремі його складові надаються слухачам/студентам з урахуванням їх особистісних рис. Така інформація дозволить відповідно підібрати матеріали для наступних занять та проведення активних методів. Бажано, щоб матеріали для виконання практичних завдань були основою для експериментування, висловлювання ідей та проектування, а їх результати учасники могли у майбутньому використати у своїй роботі.

Зазначимо, що виконання творчих завдань потребує іноді більше часу, ніж заплановано за моделлю заняття. З цієї причини інші завдання можуть бути не зроблені. Тому на етапі планування занять викладач має були готовим вибрати із наявного блоку завдань найважливіші для досягнення мети, найцікавіші для розвитку учасників та їх майбутньої професійної діяльності.

Кожна частина заняття у ході тренінгу повинна завершуватися коротким оглядом пройденого. Можна запропонувати учасникам груп представити результати спільної роботи. Головне, щоб висновки не повторювалися, і не займали багато часу. Зазначимо деякі відмінності змісту відкритих і закритих тренінгів. Так, у ході проведення закритого тренінгу предметом є один інформаційний блок який аналізується протягом усіх занять із використанням різних завдань і методів роботи. Відкриті тренінги (вирішення проблем) мають дещо іншу структуру: вони складаються з окремих інформаційних блоків, логічно впорядкованих і чітко послідовних. Кожен з них має свій зміст роботи, підпорядкованої загальній меті. Кількість завдань і методів роботи при цьому обмежується (Табл. 1.3.7.).

Таблиця1.3.6.

Методична структура бізнес-тренінгів

Етапи заняття:

Тренінг виконання

Тренінг вирішення проблем

Тренінг прийняття рішень

Тренінг проектування

Зміст, методи і форми роботи

Вступ.

Знайомство. Виявлення очікувань. Виявлення наявного досвіду роботи. // Пояснення учасникам суті роботи. Бесіда. Міні-презентації учасників

І етап. Розуміння діяльності

Пояснення суті посадових функцій у виробничому процесі, виконання посадових обов'язків //

Вступ до проблеми. Характеристика проблемної ситуації //

Характеристика проблемної ситуації: Чому виникла потреба нових рішень

Характеристика діяльності підприємства у соціально-економічному контексті. Аналіз конкретної ситуації.

ІІ етап. Вимоги та очікування від учасників. Актуальні питання діяльності ("Що ми маємо?"). Постановка завдань.

Ознайомлення з документами. Робота в парах: Що вимагається від працівника. Індивідуальна робота: Які я маю задатки до цієї роботи.

Індивідуальна робота: Виявлення причин виникнення проблеми. Загальне обговорення та ранжування найважливіших причин.

Мозкова атака, обговорення: Аналіз міжпосадової взаємодії: Кого стосується дана проблема.

Консультаційна робота: формулювання мети і завдань проекту. Визначення його складових та основних напрямків пошуків інновацій.

ІІІ етап. "До чого ми прагнемо?"

Робота малих груп: Від чого залежить якість виконання. Мотиви і стимули в роботі. Індивідуальна робота: мета моєї діяльності.

Робота малих груп: Як виявляється головна проблема у повсякденній діяльності підприємства і як потрібно покращити ситуацію.

Робота малих груп: аналіз складових проблеми та обговорення мети її вирішення.

Виконання проекту малими групами або індивідуально.

ІV етап. Пропозиції та презентації

Презентації виконання. Визначення напрямків для покращення роботи.

Робота малих груп: Що потрібно зробити для вирішення проблеми

Робота малих груп: Визначення основних напрямків вирішення проблеми.

Презентація проектів. Загальна конференція. Визначення місця проекту в системі діяльності.

Продовження таблиці 1.3.6.

V етап. Загальне обговорення

Встановлення кількісних і якісних показників покращення діяльності: які завдання і як мають бути зроблені. Визначення термінів для впровадження змін. Вибір відповідальних та показників відповідальності.

VІ етап. Узагальнення пропозицій. Підсумки виконання.

Визначення показників, які свідчать про доцільність пропозицій.

Узагальнення пропозицій шляхом ранжування, визначення шляхів вирішення проблеми.

Ранжування найбільш актуальних шляхів вирішення поставленої проблеми.

Визначення відповідальних за кожним напрямком роботи.

Визначення доцільності новацій. Виявлення основних напрямків упровадження проекту в практичну діяльність.

VІІ етап. Висновки тренінгу. Обговорення

Кожен з учасників має висловити свою думку, враження, відчуття від гри: що нового він здобув для себе, які бар'єри подолав. Організатор тренінгу ще раз підкреслює, що було зроблено, які здобутки; аналізує і обґрунтовує хід роботи.

Методи роботи

Міні-лекція. Відео-презентація роботи відділу Організація малих груп, презентації, обговорення, пленум, робота в парах.

Мозкова атака, індивідуальна робота, малі групи, презентації, обговорення, пленум.

Міні-лекція, робота в парах, індивідуальна робота, мозкова атака, малі групи, відео ряд, презентації, обговорення.

Індивідуальна робота, мозкова атака, малі групи, презентації, обговорення, пленум.


 
 

Цікаве

Загрузка...