WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка і проведення тренінгу. - Реферат

Підготовка і проведення тренінгу. - Реферат

Серед найважливіших цілей тренінг-навчання - формування емоційної компетентності (emotional intelligence) слухачів, Дж.Големан визначає емоційну культуру як групу навиків, близьких до понять комунікативної та соціальної компетентності. До цієї групи входять здатність до самоусвідомлення, саморегуляції та самоконтролю, вмінням стимулювати інших, здатність співпереживати іншим, розуміти поведінкові прояви.

Вважається, що емоційні здібності, на відміну від коефіцієнта інтелекту (IQ), протягом життя людини розвиваються і вдосконалюються. Результати багаторічних досліджень показали, що успіх організаційної діяльності залежить насамперед від коефіцієнта EQ. Сила його впливу вчетверо перевищує вплив рівня IQ. Крім усього іншого співробітники з високим EQ приносять своїм компаніям майже удвічі більший прибуток ніж ті, хто мають низький його показник.

Планування викладачем цілей тренінг-програми розпочинається із визначення вимог замовника та їх узгодження із власними можливостями.

Визначення вимог замовника може здійснюватися за такими кроками:

 • Виявити, які задачі ставить перед собою організація, і які пов'язані з цим потреби можуть бути задоволені за допомогою тренінгу. Якщо ці потреби не ясні до кінця, їх необхідно узгодити на етапі розробки концепції роботи.

 • Визначити, чи це має бути загальний курс навчання, чи конкретний персональний тренінг для даної організації.

 • Визначити критерії успішного вирішення поставлених задач. Визначати, що повинно змінитися після завершення тренінгу.

 • Виявити саме ті риси і переваги тренінгу, які забезпечують досягнення поставлених цілей.

 • Визначити, яка має бути форма навчання: тренінг у малих чи великих групах.

 • Узгодити обсяги ресурсів і часу на вирішення першочергових задач та вимоги до тренінгового продукту, які їм відповідають.

 • Хто має взяти участь у даній програмі.

 • Якими новими знаннями і навичками повинні оволодіти учасники тренінгу.

 • Які тренінг-програми уже проводились для учасників майбутнього тренінгу.

 • Що відомо про учасників – чого конкретно вони хотіли б навчитися.

 • Як оцінювати ефективність даного тренінг-курсу.

Дещо інший характер має формулювання цілей для відкритих тренінгів (Табл..1.3.5.). Як бачимо за прикладом, цілі тут мають переважно когнітивний характер і завдання концентруються навколо виявлення типових проблем певної галузі діяльності, пошуки напрямків їх сфери вирішення та подальшого розвитку цієї сфери.

Таблиця 1.3.4.

Цільові установки

Тематика навчальних курсів

А) тематика основних курсів

Б) тематика додаткових курсів

Форма і час занять

(години для 6-денного циклу навчання)

Очікувані результати

1. Аналіз теоретичних основ концепції стійкого розвитку

А) Проблеми екології в динаміці глобального розвитку сучасної цивілізації та стійкий розвиток

- Основні принципи концепції стійкого розвитку Росії

Б) Особливості реалізації стратегії концепції сталого розвитку в регіональних умовах

- Аналіз соціально-екологічної ситуації в конкретних регіонах і районах

Лекція-бесіда

2 години

Лекція-дискусія

2 години

Дискусії, "круглі столи", зустрічі з представниками Держком-екології, Мінекономіки

2. Обґрунтування теоретичних принципів і концептуальних установок екологічного менеджменту

А) Теоретичні основи концепції екологічного менеджменту

- Функції екологічного менеджменту: порівняльний аналіз зарубіжного та російського досвіду

- Еколого-економічна ефективність суспільного виробництва як управлінський феномен

Лекція

2 години

Лекція

2 години

Лекція-дискусія

2 години

3. Аналіз структури менеджменту у вузькому розумінні (на рівні підприємства)

А) Основи та принципи екологічного управління на рівні промислового підприємства

- Економічні форми і методи управління екологічною діяльністю в межах підприємства

- Екологічний аудит

- Юридичні методи управління соціально-екологічними процесами

- Основи екологічного підприємництва

- Досвід екологічної експертизи та оцінки інноваційної діяльності

- Практичні форми і методи використання ЕОМ у вирішенні еколого-економічних задач в межах підприємства

Б) Більш поглиблений аналіз реальних можливостей і перспектив реалізації установок екологічного менеджменту економічними та юридичними методами і механізмами

- Фундаментальне вивчення практики екологічної експертизи на досвіді відповідних підрозділів екологічних відомств

- Поглиблена робота з ЕОМ; детальне застосування технічних можливостей під час аналізу локальних і регіональних екологічних задач

- Аналіз структури екологічного ринку (вимірювальна та контрольна техніка, ресурсо-енерго-матеріалозберігаюча технологія та ін.)

- Реальні можливості адміністративних методів реалізації стратегії екологічного менеджменту в регіональних умовах

Лекція

2 години

Лекція, дискусія, семінар

6 годин

2 години

Лекція, семінар

2 години

Семінар

2 години

Семінар, "мозкова атака", дискусія

4 години

Семінарські заняття

4 години

Лекція, "круглі столи", зустрічі з практичними працівниками Міністерства природних ресурсів, Держкомекології

4. Аналіз структури феномену "екологічний менеджмент" в широкому розумінні

А) Зарубіжні програми та міжнародний досвід у сфері екологічного менеджменту: порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних концепцій

- Роль міжнародних неурядових організацій у вирішенні практичних проблем екологічного розвитку

Б) Аналіз можливостей використання міжнародного досвіду для вирішення конкретних регіональних проблем

- Вивчення ролі російських природоохоронних організацій у вирішенні локальних і регіональних проблем в соціально-екологічному розвитку

Лекції, семінари

4 години

Дискусія

2 години

Лекції, "круглі столи", організація зустрічей і дискусій з представниками "зелених" ("Екологічний союз", рух "Кедр" та ін.)

5. Зовнішньо-економічні фактори впливу на еколого-економічні процеси

А) Соціокультурні регулятиви екологічного менеджменту

- Соціально-психологічні компоненти формування умов для реалізації стратегії екологічного менеджменту

Б) Вивчення структури, динаміки та основних напрямків діяльності "зелених" у конкретних регіональних умовах

- Вивчення суспільної думки з точки зору актуальності екологічної проблеми

Конференція

2 години

Лекція

2 години

"Круглий стіл"

6. Футурологічне вимірювання екологічного менеджменту

А) Перспективи виходу світового співтовариства на рівень стійкого розвитку

- Перспективи Росії в реалізації стратегії стійкого розвитку

- Взаємодія концепцій стійкого розвитку і екологічного менеджменту

Б) Поглиблений аналіз перспективних тенденцій реалізації стратегії стійкого розвитку в конкретних регіональних умовах

Конференція

2 години

"Круглі столи", дискусії, конкретні дослідження

Таблиця 1.3.5.

Цілеорієнтуючі показники закритих бізнес-тренінгів

п/п

Завдання тренінгу за етапами виконання

Базовий метод роботи

Очікувані результати

1.

Суть проблеми: Що нас не влаштовує?

Спільне обговорення

Виявлення і спільне розуміння проблеми

2.

Для чого нам це потрібно? До чого ми прагнемо?

Дискусія

Формулювання цілей

3.

Що можна покращити? (Складові виконання)

Мозкова атака

Визначення напрямків роботи

4.

Як це зробити? (Техніки, напрямки, методи)

Малі групи

Вибір способу вирішення

5.

Хто це може зробити?

Малі групи

Розподіл доручень і повноважень

6.

Терміни і відповідальність.

Інструктаж. Індивідуальна робота

Складання графіка робіт

7.

Висновки і підсумки.

Спільне обговорення

Аналіз нових можливостей


 
 

Цікаве

Загрузка...