WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структура та організація тренінгу за спеціальністю - Реферат

Структура та організація тренінгу за спеціальністю - Реферат

ЕТАПИ

Рис.1.2.9. Використання структурно-логічного підходу для побудови модульних програм

Однією з найбільших проблем побудови модульної структури є визначення обсягу кожного навчального блоку, кількості часу на їх вивчення та співвідношення між ними. Існує навіть поняття "крок навчання"4 - що означає розмір порції матеріалу для разового засвоєння. Цей показник залежить від багатьох факторів: попереднього знайомства з матеріалами, досвід слухачів у даній галузі, логічність викладання теми, загальна тривалість тренінгу. На нашу думку, крок навчання не має бути дрібним (більше двох питань на 1 год. заняття), щоб не створювати ефект мозаїчності та поверховості. Іноді буває, що цікавий і особливо важливий матеріал слухачі розглядати більше часу, ніж запланував викладач, тоді потрібно наперед підготувати завдання для роботи індивідуально чи в командах, додаткові тексти для самостійного опрацювання. Однак, надміру зосереджуватися на вузьких питаннях недоцільно - це відводить в сторону від загальної мети і може призвести до скорочення інших важливих питань.

На темп роботи над освоєнням навчального модуля впливає також і попередня освітня підготовка і досвід роботи слухачів: ні в жодній тренінговій групі структура слухачів за цими критеріями не є однорідною. Модульна структура подання змісту програми дозволяє вирішити проблеми та протиріччя вхідного рівня знань слухачів та їх індивідуальних вікових і психологічних особливостей. Зазвичай кожен навчальний модуль має певний "цикл засвоєння":

 1. вхід – постановка проблеми;

 2. актуальність питання для практичної діяльності;

 3. виклад основної інформації;

 4. обговорення, виконання практичних завдань, , аналіз проблеми;

 5. вироблення рішень та рекомендацій;

 6. підсумки і висновки.

Така відмінність від традиційних лінійних програм допомагає згладити різницю в рівнях кваліфікації учасників і темпах індивідуального сприйняття матеріалу. Адже, коли орієнтувати програму на сильних слухачів/студентів – "слабкі" не зрозуміють і втомляться. Якщо ж навпаки – "сильні" будуть нудьгувати. Структурна різноманітність тренінг-курсу за змістом (Табл.1.2.11) і за поєднаннями форм і методів створює можливість для гнучкості та навчання учасників та діяльності викладача.

Таблиця 1.2.10.

Модульна структура змісту програми тренінгу „Підприємництво і малий бізнес"5

Середовище підприємницької діяльності

Галузь підприємницької діяльності

Економічні проблеми

Проблеми менеджменту

Специфічні та конкретні питання малого бізнесу

Основна частина

Економіка

Фінанси

Бух.облік

Право

Менеджмент

Маркетинг

Економічні і правові проблеми малого бізнесу

Фінансові проблеми малого бізнесу

Менеджмент у малому бізнесі

Бух.облік

Маркетинг у малому бізнесі

Додаткова частина

Біржева діяльність

Оподаткування

Психологія і етика підприємництва

Комерційна безпека

Державна підтримка малого бізнесу

Зовнішньоекономічна діяльність

Методичні рекомендації тренеру – організатору

1. Таким чином, в організації бізнес-тренінгу ми виходимо з того, що така форма роботи є складовою частиною допрофесійної освіти або після досвідного навчання на робочому місці чи з відривом від виробництва.

2. Організація бізнес-тренінгу покладається на спеціально підготовлених людей (тренерів, викладачів, модераторів, спеціалістів з управління знаннями), які володіють технологією тренінгу взагалі та бізнес-тренінгу зокрема, які орієнтуються у професійних галузевих питаннях і мають конкретний досвід взаємодії у професійному середовищі.

3. Підготовка цієї роботи вимагає ретельного вивчення посадових обов'язків учасників, їх функціональних ролей в організації, місця тренінгу у професійній діяльності й узгодження з базовою освітою.

4. Організація бізнес-тренінгу вимагає значних адміністративних і матеріальних ресурсів і узгоджується безпосередньо із замовником. У разі недостатнього матеріально-технічного забезпечення проведення цієї роботи краще відкласти, щоб не отримати невідповідні результати. Тренінг не може бути проведений у квазі- умовах.

5. Бізнес - тренінг має бути спрямований на очікуваний результат діяльності працівників. Готуючи програму, організатор шукає відповідь на запитання: "Що нового робитимуть слухачі після завершення тренінгу і як це вплине на загальну ефективність організації?"

Для створення модульної програми тренінг-курсу викладач може враховувати ключові позиції змісту (рис. 1.2.11), зосереджувати увагу на основних для даної програми та виділяти додаткові. Такий підхід дозволяє забезпечити адаптивний та інноваційний характер програми, інтегрований і міждисциплінарний контекст змісту, широку його диверсифікацію для забезпечення різноманітності й диференціації цілей, використання відповідних форм і методів навчання.

Рис.1.2.11. Структурна декомпозиція тренінгу.

Така побудова змісту програми дозволяє кожному слухачеві зосереджувати увагу на тих матеріалах, які для нього найбільш цікаві та корисні.

Модульна побудова програми дає змогу для самого викладача розподілити час на проведення різних типів занять, форм і методів навчання. Розподіл змісту на основну та додаткову частину забезпечує умови для зосередження уваги на фундаментальних питаннях, необхідних для глибинного розуміння проблем певного виду діяльності. Разом з тим, додаткова інформація включає блоки, які можуть представляти інтерес слухачів/студентів залежно від їх практичного досвіду, базової освіти та професійної підготовки.

Виділення ключових блоків також дає можливість доповнювати їх матеріалами регіонального характеру

.

Рекомендована література

 1. Авалян К. Как обеспечить высокое качество тренинга? // Отдел кадров. – 2003. - № 20. – С. 36-39.

 2. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер.с англ. – Челябинск: "Урал LTD", 1998. – 513 с.

 3. Артюшина М.В. Групова навчальна діяльність студентів в підвищенні рівня професійної підготовки фахівців // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 3. – С.96-104.

 4. Бадалова М.В. Развитие метафоричности в рамках тренинга интеллектуальных навиков консультирования. - Практична психологія і соціальна робота. – 2004. № 1. С. 1-10.

 5. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. – СПб.: Речь, 2004. – 400 с.

 6. Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

 7. Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э.Дж. Преподавание и метод конкретных ситуаций. – М.: Гардгрия, 2000.

 8. Бишоп С., Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации. – СПб.: Питер, 2002.

1 За матеріалами: Активізація навчання, С.35-37.

2 За матеріалами: Курбатова М.Б., Магура М.И. Обучение персонала, как конкурентное преимущество // Управление персоналом – № 11-12 (98). – 2004. – Спецвыпуск №12. – С. 11 -15.

3 За матеріалами: Огнев'юкВ.О., Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. – К.: УІПКККО МО України, 1995. – Ч.1. – С.29-32.

4 За матеріалами: Курбатова М.Б., Магура М.И. Обучение персонала, как конкурентное преимущество // Управление персоналом – № 11-12 (98). – 2004. – Спецвыпуск №12. – С.36.

5 За матеріалами: Деловое образование. Программы и технологи Морозовского проекта. – М.: Академія менеджмента и рынка, 1997. – С. 115.


 
 

Цікаве

Загрузка...