WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структура та організація тренінгу за спеціальністю - Реферат

Структура та організація тренінгу за спеціальністю - Реферат

3. Організація високого рівня самостійності, свідомості й активності самих студентів. Це у свою чергу потребує адаптації педагогічного керівництва, яка передбачає наявність духовної єдності, довіри, спільної навчальної мети викладачів і тих, хто навчається. Адміністрування, повчання, авторитаризм, дріб'язкова опіка у взаєминах не можуть, звичайно, сприяти розвиткові в студентів ініціативності, умов інтегруються в систему професійних умінь.

4. Врахування індивідуального підходу у стосунках зі студентами. Для цього педагогові слід бачити в кожному студентові унікальну особистість, яка усвідомлює як власну неповторність, так і причетність до соціального цілого. У такий спосіб викладач допомагає студентові розуміти та зберігати себе як особистість, одночасно поважаючи особистості інших людей.

5. Сприяння розвитку здібностей студентів і спонукання їх до задоволення об'єктивних потреб як в ідентифікації з групою ровесників, так і персоніфіковано до себе.

6. Поєднання колективних та індивідуальних форм роботи, управління та самоуправління, урахування процесів самоорганізації в студентських групах.

Таблиця 1.2.5.

Матриця диференціації методичних схем навчального процесу

Фактори вибору методичної схеми

Методичні характеристики навчального процесу

Співвідно-шення навчальної та рецептур-ної частин

Різноманіт-ність форм і структура занять

Частка самостій-ної роботи

Система контро-лю знань

Практич-на спрямо-ваність

Специфіка прак-тичної діяльності слухачів

Диферен-ціація за індивіду-альними інтереса-ми

інтереси і можливості слухачів

тривалість навчання

Базова підготовка слухачів

галузі практичної діяльності слухачів

забезпеченість методичними матеріалами

Потенціал викладачів

соціально-типологічна структура групи

Умовні позначення в таблиці:

- досить важливий чинник із тих, які мають бути врахованими в

організації тренінг-навчання

- дуже важливий чинних

- обов'язкова умова, яка визначально впливає на ефективність

тренінг-курсу.

Наступна вимога - забезпеченість тренінг-навчання усіма необхідними фінансовими і матеріальними ресурсами відноситься до тих „дрібниць", які визначають успішність навчального процесу. Це стосується, насамперед, наявності відповідного приміщення, матеріально-технічного забезпечення та обладнання, відповідної оплати праці тренерів-викладачів. Чим більше труднощів виникає у роботі, чим більший „героїзм" проявляють організатори навчання, тим нижча їх мотивація. Наслідком може бути формальне відношення до виконання обов'язків, небажання проявляти ініціативу та додаткові зусилля. Недостатність або відсутність необхідних умов цієї групи спричинить демотивацію діяльності усіх учасників та призведе до проведення „квазі" – тренінгу із такими ж „квазі"- результатами.

Серед важливих чинників організації - відповідна кваліфікація та мотиваціявиконавців тренінгу – викладачів-тренерів повинні відповідати поставленим цілям тренінг-навчання. Незалежно від умов та методів навчання, успіх курсу залежить від таких важливих факторів як досвід, кваліфікація та установки викладача, висока компетентність із предмету викладання, вміння використовувати широкий арсенал методів активного навчання. Важливими є також психологічні особливості тренера, його комунікативні навички, доброзичливе ставлення до слухачів. Мотивація виконавців, їх зацікавленість роботою визначається такими основними умовами:

  1. рівнем оплати праці;

  2. розумінням важливості та відповідальності своєї роботи;

  3. увагою зі сторони вищого керівництва;

  4. визнанням зі сторони колег, слухачів і керівників підрозділів;

  5. інтересом до самого процесу праці;

  6. визначенням рівня відповідальності;

  7. чіткою системою контролю за виконанням доручень.

Наявність зафіксованих у документах обов'язкових правил, регламенту, процедур, за якими реалізується тренінг-курс, - це також необхідна складова організації тренінгу. У протилежному разі підготовка і проведення кожного чергового семінару будуть організовуватися як нове завдання зі звичайними неузгодженостями. Для практичної реалізації тренінг курсу повинна бути передбачена організаційна підтримка: призначені відповідальні, визначені підрозділи і конкретні виконавці, встановлений обов'язковий порядок виконання і надання звітності, визначені куратор, координатор і контролюючі особи, хто, з якою періодичністю і перед ким буде звітуватися. Вся організація роботи має здійснюватися на основі регламенту й умов, зафіксованих у відповідних документах, затверджених вищим керівництвом.

Періодична оцінка ефективності навчального курсу, внесення на цій основі коректив, подальший розвиток і вдосконалення програми. Основним критерієм оцінки є успішність досягнення поставлених цілей тренінг-навчання. Кінцевий результат, отриманий в наслідок завершення курсу аналізують за якісними та кількісними показниками, серед них: плинність кадрів, рівень задоволення роботою, лояльність до корпорації, вмотивованість до праці тощо. Оцінка ефективності передбачає і виявлення перешкод та визначення ресурсів, можливостей, що не використовуються для покращення роботи. Адже ні один спосіб чи метод діяльності не може бути ефективним вічно.

Зацікавлена підтримка зі сторони вищого керівництва – без цього навіть найкращі програми впровадити буде надзвичайно важко. У короткому періоді може дати результат ентузіазм окремих працівників, але він швидко виснажується, і якщо таке „горіння" нікому не потрібно, то без підтримки керівників віддачі від курсу не буде отримано, а результатом стануть – формальні, косметичні мало ефективні перетворення. Роль керівника включає і планування навчальних цілей, оцінку навчальних результатів, безпосередню участь у процесі, виступи перед групою при відкритті й закритті програми, присутність на захисті курсових проектів і випускних робіт. Реалізація вимоги дозволяє вирішити кілька важливих завдань:

  • Показати учасникам важливість навчання для організації. Безпосередня присутність керівників установи у ході навчального процесу свідчить про зацікавленість набагато більше, ніж високі і правильні слова.

  • Дає можливість керівництву особисто оцінити атмосферу навчальних занять та ефективність роботи, визначити, як можна використати отримані знання та навички, поставити запитання слухачам, провести їх обговорення. Це створює атмосферу співробітництва та відкритості, готовності до пошуків конструктивних рішень.

  • Краще оцінити потенціал учасників тренінгових занять, виявити непомічені раніше здібності, підвищити відданість слухачів своїй організації.

Т

Участь вищого керівництва у навчанні нових працівників у японському банку

Навчання закінчується формальною церемонією, яка проводиться в актовому залі компанії. Президент банку стоїть за кафедрою, біля нього – віце-президент, відповідальний за навчання. Молоді практиканти сидять у перших рядах зі своїми батьками, за ними – брати і сестри.

Президент говорить, що він радий з того, що сім'я банку поповнилася новими членами, і він упевнений, що новачки виправдають надії своїх учителів і керівництва. Президент також звертається до батьків і запевняє їх, що він зобов'язується забезпечити цих дітей роботою, турбуватися про їхній етичний та інтелектуальний розвиток.


 
 

Цікаве

Загрузка...