WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структура та організація тренінгу за спеціальністю - Реферат

Структура та організація тренінгу за спеціальністю - Реферат

Планування тренінгу має враховувати його зв'язок із особливостями системи управління в організації. Серед них особливо потрібно враховувати цілі організаційного розвитку, формування готовності працівників до вирішення актуальних завдань, досягнення стратегічних цілей та динамічного розвитку. З іншого боку тренінг-навчання створює передумови для оволодіння та використання нових умінь, вирішення нових задач.

Різноманітні тренінгові програми мають багатоаспектний зміст і призначення: тренінг у шкільній системі, тренінг для адаптації на ринку праці, саморозвиток, тренінг на робочому місці, розвиток колективної відповідальності та індивідуальної ініціативи, підготовка до роботи, удосконалення технічних навичок та комунікабельності співробітників, створення робочих команд та ін. Тренінг – це інвестиція. І як будь-які інші види інвестицій, він може принести прибуток або інші результати.

Місце професійного навчання в системі управління організацією показано на рис.1.2.4.

Відбір

Процес відбору дає інформацію про кваліфікації нових робітників і визначення їх потреб у навчанні

Планування кар'єри і робота з резервом

Визначення потреби робітників у навчанні і можливих шляхів їх просування в організації

Адаптація

Уведення нових робітників до організації і в робоче оточення; полегшення процесу виводу нових робітників на рівень який вимагається робочих результатів

Навчання персоналу

Забезпечення робітників знаннями і навиками, які необхідні для роботи у відповідності з установленими стандартами; підготовка робітників до більш складної роботи

Оплата праці

Додаткові знання і навики, виконання більш складної і відповідальної роботи передбачає більш високий рівень оплати праці

Аналіз професійної діяльності

Посадові інструкції описують кваліфікаційні вимоги до робітників, визначаючи, яке навчання необхідно для успішної роботи

Оцінка робочих результатів

Визначення стандартів виконання роботи і оцінка робочих результатів різних категорій персоналу на основі установлених критеріїв дають інформацію для визначення або уточнення потреби робітників у навчанні

Рис.1.2.4. Тренінг і навчання персоналу

Отже, з урахуванням особистісних потреб працівників і процесів, які відбуваються в організації, здійснюється планування тренінгу та розвитку людських ресурсів з використанням елементів системного підходу. Він передбачає:

 • Визначення вимог щодо тренінгу і розвитку в рамках організаційної стратегії.

 • Аналіз тренінгових вимог до ефективного виконавця в організаційних функціях і завданнях.

 • Аналіз існуючих якостей і тренінг-потреб у наявних працівників.

 • Складання плану навчання, яке повинно ліквідувати відмінність між організаційними вимогами та наявними знаннями і навичками працівників.

 • Визначення методів тренінгу, які будуть використані окремими індивідами і групами навчання .

 • Визначення відповідальних за весь план і окремі його частини.

 • Здійснення плану, спостереження та оцінки досягнутого прогресу.

 • Здійснення покращень плану відповідно до результатів контролю/оцінки, внесення змін у стратегію бізнесу.

Основні вимоги до організації тренінгу

Для того, щоб курс тренінг-навчання забезпечував досягнення заданих результатів, він повинен відповідати певним найважливішим умовам.2 На першому місці серед них - постановка ясних цілей, пов'язаних із цілями установи або підрозділу, відповідних філософії та практиці управління. Успіх навчання напряму залежить від адекватності навчальних цілей умовам функціонування організації. Тому, розпочинаючи підготовку тренінгу, викладач має відповісти на запитання: "Для чого це робиться?" Іншою частиною проблеми є необхідність обґрунтувати мету навчання для самих слухачів, пояснити зміст курсу та його практичну значимість, корисність для майбутньої роботи. Формулювання конкретних цілей допомагає виробити відповідні критерії для визначення ефективності проведеного тренінг-курсу.

Наступна вимога - використання ефективних методів та процедур, що дозволяють оптимально і надійно вирішити поставлені завдання з урахуванням вимог до знань, умінь і навичок для професійної діяльності майбутнього працівника. Вибір методів навчання визначається психологічними особливостями учасників, їх освітнім та професійним рівнем, цілями навчання, можливостями організації, розмірами навчальної групи, рівнем кваліфікації викладача, складністю тренінгових завдань і тривалості занять – від кількох годин до кількох днів та іншими факторами. Помилки при виборі методів навчання можуть погіршити якість засвоєння навчального матеріалу, знизити інтерес до занять і загальну ефективність роботи групи. Тренінгові форми роботи можуть базуватися на використанні одного основного метода (наприклад, сюжетної гри) або кількох різних (міні-лекція, дискусія, кейс-метод, управлінська гра).

Вибір методичних схем навчання залежить від конкретних умов організації навчального процесу і потреб освітньо-вікової групи. При цьому, методична схема (модель) являє собою певним чином упорядковану сукупність параметрів, які визначають систему методів і прийомів навчання і забезпечують ефективність підготовки слухачів (Табл..1.2.5.). На цей вибір впливає цілий ряд основних характеристик навчального процесу, співвідношення яких і визначає конкретну методичну модель:

 • диференціація слухачів за інтересами та рівнем початкової підготовки;

 • раціональне співвідношення освітньої (фундаментальної) та рецептурної (практичної) підготовки слухачів;

 • різноманітність форм і структури занять;

 • переважання практичних занять та інтерактивних методів навчання, що забезпечують формування у слухачів необхідних практичних навичок;

 • значна частка самостійної роботи;

 • врахування специфіки практичної діяльності слухачів;

 • використання знань і практичного досвіду слухачів;

 • контроль знань і підсумкова атестація слухачів.

Як відомо, у структурі реального навчального процесу функціонує безліч різноманітних зв'язків і відносин, які зумовлюють його багатоелементність і різнохарактерність, а значить, і різноманітність форм, методів, моделей, які реалізують різну його ефективність. Тим загальнішою є потреба в пошуках таких методичних систем, що можуть бути ефективними в умовах масового навчання та забезпечувати успіх діяльності кожного викладача та студента.

До найважливіших умов вибору методичної схеми навчального процесу відносять:

 1. інтереси і можливості слухачів в освоєнні програми;

 2. тривалість навчання;

 3. вид і рівень базової освіти слухачів;

 4. галузі практичної діяльності слухачів;

 5. забезпеченість методичними матеріалами;

 6. кваліфікації викладачів (досвід, спеціальна підготовка, прагнення до інновацій, індивідуальний стиль роботи тощо);

 7. соціально-типологічна структура групи слухачів.

В цілому ж ми маємо говорити про створення середовища для цілеспрямованого впливу викладача на формування та розвиток визначених професійних якостей студента, які б допомогли його в майбутній практичній діяльності. Серед таких необхідних умов доцільно вказати такі:

1. Провідна роль викладача в процесі застосування тренінгових форм навчання для професійної підготовки студентів, оскільки педагогічний процес, маючи об'єктивні внутрішні закономірності, водночас є продуктом свідомої конструктивної діяльності викладача та його творчої взаємодії зі студентами.

2. Чітке усвідомлення та відбір тих форм навчальної діяльності, які максимально забезпечать потреби студентів у самореалізації, сприятимуть розвиткові їхніх особистісних якостей.


 
 

Цікаве

Загрузка...