WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Самопрезентація і саморефлексія учасників тренінгових програм - Реферат

Самопрезентація і саморефлексія учасників тренінгових програм - Реферат

Реферат на тему:

Самопрезентація і саморефлексія учасників тренінгових програм

Презентації учасників за результатами тренінгу

Одним із найважливіших результатів тренінг-курсу є розвиток уміння слухачів презентувати себе і свій продукт (розроблений проект) перед колегами і керівництвом.

Для цього здійснюється велика підготовча робота, яка відповідає певним вимогам (Рис. 2.7.1.)1

Слухач/студент повинен виконати такі необхідні кроки:

 • сформулювати мету виступу і презентації;

 • вибрати форму проведення презентації;

 • скласти план виступу;

 • підготувати тези виступу;

 • узагальнити необхідну інформацію;

 • скласти перелік необхідних демонстраційних матеріалів;

 • "прив'язати" демонстраційні матеріали до плану виступу;

 • скласти розгорнутий текст виступу.

У ході тренінгових занять бажано проводити пробні виступи слухачів. Вони допомагають виявити слабкі місця у доповідях, обговорити запитання і зауваження колег, внести можливі зміни і доповнення у виступ і демонстраційні матеріали.

При підготовці презентації свого проекту рекомендується розпочати виступ із самопрезентації. Ця частина має бути короткою і спрямовуватися на досягнення невеликого результату – організувати увагу і зацікавити слухачів.

План Демонстраційні матеріали

Представити себе

Вступ

Ціль виступу

"Ціль проекту"

Представити підприємство

"Підприємство"

Представити новий продукт

Зовнішній вигляд

Характеристики

Потенційні споживачі

Основна

ч

Представити ринок

Обсяг ринку

астина

Цінова політика

Конкуренти

В чому вигода партнерів та клієнтів

"Що отримує партнер"

Нагадати про ціль проекту

З

Запропонувати обговорити проект

аключення

Рис. 2.7.1. Можливі варіанти плану виступу, присвяченого проекту нового продукту за результатами тренінг-курсу.

Наступна частина включає повідомлення про суть і мету презентації. На цьому ж етапі рекомендується висловити очікування від слухачів. На завершення нагадують усі головні положення виступу та підкреслюють побажання до учасників. Презентант повинен так підготувати свій виступ, щоб кожна частина мала свій фрагмент змісту, який не повторюється. У ході підготовки бажано скласти план виступу, у якому виділити такі блоки:

А – ті, без чого не можна обійтися;

Б – ті, що бажано включити, що знадобиться для уточнення, для роз'яснень та відповідей на запитання;

С – резерв "про всяк випадок", що його можна буде розповісти або продемонструвати, якщо буде можливість.

Пропонується формулювати свій вступ зрозумілою мовою, не переобтяженою "високим стилем" та спеціальними термінами.

На додаток до усного виступу рекомендується мати його текст. Текстовий дублікат може відповідати виступу, бути більшим або меншим. Текстові матеріали повинен готувати сам презентант, щоб детально володіти його змістом, щоб уникнути неспівпадань статистичних даних, помилок та опечаток. Варто уникати надміру великого обсягу текстової частини – його не можна буде детально прочитати, це потребуватиме значної концентрації уваги.

Для підвищення ефективності презентації використовуються демонстраційні матеріали. Про їх створення ми говорили у главі 1.7. Важливим питанням залишається кількість – вона не має бути надмірною, щоб не було швидкої зміни "картинки". Деякі дослідники пропонують визначати кількість плівок за формулою n = t/2, де t – час презентації у хвилинах. Ми пропонуємо виходити від закономірностей сприймання інформації та зосередження уваги – тому одну плівку ("картинку") розраховувати приблизно на 5 хв. + - 2виступу. Це доречно і в тому разі, якщо виступаючих-слухачів тренінгової групи багато і вони представляють конкуруючі продукти.

Як демонстраційні матеріали на плівках (слайдах) виконують тексти, графіки, схеми, діаграми, ілюстрації. Кожен із цих видів має своє ключове призначення: текст допомагає сфокусувати увагу на якомусь важливому питанні/тезі, графіки та діаграми показують тенденції та динаміку, схеми демонструють зв'язки, процеси, структури.

Обмеження часу – наступний фактор ефективної презентації, що залежить від цілей зібрання, рівня зацікавленості аудиторії і загальний регламент роботи.

Найбільш поширені такі рамки презентацій2:

 • Презентація підприємства: від 5 до 20 хв.

 • Презентація проекту: в присутності зацікавлених слухачів – 15-20 хв.

 • Презентація результатів стажування – близько 20 хв.

 • Власна презентація – 7-10 хв.

Тривалість виступів і загальний регламент презентацій доречно обумовити з учасниками на самому початку роботи. Не радимо презентантам перед своїм виступом вибачатися перед іншими слухачами, вживати фрази "я заберу вашу увагу", "ваш час", "вам буде цікаво", "ви зможете використати". Бажано, щоб презентант повністю зосередився на висвітленні власної ідеї та підвів слухачів до потрібних висновків.

Не рекомендується розпочинати презентацію близько до обідньої перерви, або закінчення робочого дня.

На завершальному етапі підготовки презентант має відповісти на такі ключові питання:

 • Чи складено план виступу?

 • Чи підготовлені тези виступу?

 • Чи достатньо інформації, необхідної для виступу?

 • Чи є інформація достовірною та об'єктивною?

 • Чи складений порядок показу демонстраційних матеріалів?

 • Чи перевірений їх зміст і якість виконання?

 • Чи радилися ви з колегами відносно змісту і якості презентації?

 • Чи зможете ви за необхідності скоротити або розширити презентацію?

Оскільки найчастіше за результатами тренінгу слухачі/студенти презентують власні проекти, зупинимось коротко на особливостях їх підготовки.

Проектом називають завдання для виконання певних заходів з особливою постановкою проблеми, що відбувається в середині існуючої господарської структури, але виходить за рамки поточної діяльності. Проект служить одночасно для отримання та покращення стратегічного потенціалу (здібностей).

Проект відрізняється цілим рядом критеріїв:

 1. задум обмежений часом, або випуском певного продукту;

 2. зафіксована від самого початку мета;

 3. обмежене використання ресурсів;

 4. оригінальність та унікальність.

Протягом навчальних курсів можуть розроблятися проекти:

 • реструктуризації діяльності;

 • постановки продукції;

 • виробничої кооперації;

 • інвестування;

 • закупки сировини чи комплектуючих;

 • збуту за кордоном.

Виконання проектів потребує найповнішої участі слухачів і передбачає:

 • Розвиток моторних навичок.

 • Розвиток міжособової взаємодії.

 • Розвиток аналізу проблем.

 • Розвиток підготовки рішень.

 • Розвиток лідерства і навичок впливу.

Метою презентації проекту пропонується учасникам оцінити його, допомогти його здійснити і взяти в ньому участь, довести реальність та необхідність його здійснення, показати громадську значимість роботи. Відповіді на запитання та обговорення є складовими частинами презентації. Тому слухач повинен бути до них готовий. Для успішності цього етапу роботи потрібно настроїтися на позитивний і предметний характер обговорення позицій. Недопустимо зіткнення амбіцій, претензій, докори та образи, вияснення стосунки. Відповідаючи на запитання учасників, презентант має уточнити для себе такі позиції: чого я хочу добитися в обговоренні; чого буде добиватися мій опонент?

Після цього сформувати/визначити своє відношення до предмету обговорення або опонентів та підготуватися до ведення чесних і відкритих переговорів, із врахуванням інтересів усіх зацікавлених учасників.

Рефлексія та створення умов для позитивного перенесення результатів тренінгових занять

Як зазначалося раніше, тренінг забезпечує не лише передачу знань, а й певний емоційний заряд учасників. Актуалізуються пізнавальні інтереси і прагнення до саморозвитку, з'являються бажання використати нові знання. Дослідження показують, що протягом 3-4 місяців після завершення тренінг-курсу в їх учасників ще зберігається стан емоційного піднесення. Тому зацікавлені керівники намагаються організувати тренінг-навчання для працівників автономними блоками 2 рази на рік3.

Участь у тренінгових програмах створює можливість для слухачів спостерігати стандарти професійної діяльності, втілення вимог до виконання посадових функцій спеціаліста, розвивати стратегічне сприйняття та розуміння діяльності установи. Для досягнення цих результатів у повсякденній роботі було б необхідним створення спеціальних умов, скликання спеціальних зібрань і нарад. У ході ж тренінгу учасники спостерігають за поведінкою один одного, обговорюють власний досвід, що стає основою для подальшого соціального навчання та активної цілеспрямованої взаємодії.

У ході ігрового моделювання відбуваються процеси соціального навчання4. Його суть полягає в тому, що люди можуть отримувати знання, спостерігаючи за діями інших, слухаючи розповіді про різні ситуації та цікавий досвід. Ця теорія базується на тому, що поведінка людини визначається очікуваними наслідками. На отримання знань у цьому процесі основну роль відіграє вплив поведінкових моделей, а його сила залежить від таких факторів:


 
 

Цікаве

Загрузка...