WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу - Реферат

Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу - Реферат

 • Загальна активність групи;

 • Наявність учасників, що утрудняють співробітництво в групі ("блокуючий", "шукаючий визнання", "домінуючий", "той, хто ухиляється від роботи в групі") і їхня кількість;

 • Ступінь організованості групи;

 • Інтелектуальна активність учасників;

 • Емоційна напруженість;

 • Ступінь ініціативності і реальний внесок кожного учасника тощо.

Діагностика цих особливостей може вироблятися спеціально створеною у тренінгу групою дослідників. Попередньо розробляється програма та підбирається методичний інструментарій для проведення дослідження.

Пропонуємо набір завдань для формування навичок отримання зворотного зв'язку при проведенні бізнес-тренінгу:

Завдання 1. Підбір термінів до визначень.

Мета: навчитись використовувати терміни та поняття "парціальна", "фіксована", "інтегральна" , "пряма", "опосередкована" , "ухилення від оцінки", "невизначена", "пряма негативна" та "пряма позитивна" оцінки.

Завдання 2. "Формула зворотного зв'язку".

Мета: навчитись застосовувати формулу зворотного зв'язку22

Завдання 3. Заповнення таблиці (Табл..2.6.1.).

Мета: навчитись відмічати різницю між зворотним зв'язком та дебрифінгом

Завдання 4. Визначення стадії психологічного захисту (методика "Чи хочеться мені захищатися?")23.

Мета: навчитисьвизначати стадію захисту.

Завдання 5. Заповнення матриці тренінгових методик (Табл.2.6.3.).

Мета: навчитись співвідносити різні елементи стадій навчання в межах матриці тренінгових методик.

Завдання 6. "Відкриті" запитання.

Мета: навчитись ставити відкриті запитання для проведення дебрифінгу.

Завдання 7. Заповнення таблиці "Засоби надання зворотного зв'язку" (Табл..2.6.2.).

Мета: навчитись використовувати різні засоби надання зворотного зв'язку.

Завдання 8. Проведення дебрифінгу.

Мета: навчитись проводити дебрифінг в процесі обговорення відповідності запропонованої системи оцінювання вимогам, що пред'являються до контролю.

Завдання 9. Заповнення "Бланку зворотного зв'язку" (Див. вище).

Мета: навчитись враховувати суб'єктивні показники ефективності тренінгу.

Завдання 10. Дослідження одного з аспектів бізнес-тренінгу.

Мета: навчитись використовувати одну із методик дослідження аспектів бізнес-тренінгу.

Завдання 11. Використання слів, які підвищують самооцінку.

Мета: навчитись створювати позитивну атмосферу на тренінгу.

Узагальнивши усе вищевикладене, ми можемо зробити висновки про ті відмінності, що існують між традиційним і інтерактивним зворотним зв'язком. Для наочного представлення цих відмінностей будемо використовувати наступну схему моделі навчання: "вхідна інформація - обробка інформації - вихідна інформація"24. "Вхідна інформація" - це надання студенту нових фактів, навичок, суджень і установок. Дійсне навчання відбувається саме на етапі "обробки інформації", тобто в ході її засвоєння (закріплення і запам'ятовування). В зв'язку з тим, що за "обробкою інформації" неможливо спостерігати, на моделі вона поміщена в прямокутник, що символізує закритий простір. Упевнитися ж, що студент освоїв ту чи іншу навичку й опанував інформацією, можна тільки на третій стадії, коли він демонструє "вихідну інформацію". Остання порівнюється з правильною відповіддю чи встановленим стандартом, після чого або фіксується прогрес і успішне досягнення бажаного результату, або розробляється план по виправленню. Таким чином, у традиційній моделі навчання зворотний зв'язок, в основному, здійснюється в процесі контролю й оцінювання.

Інтерактивна модель, відома як "методика виявлень", включає зворотний зв'язок уже зі стадії "обробки інформації". Студенти виконують вправи і дають "вихідну інформацію" уже на цій стадії. Результати оцінюються і використовуються у виді "вхідної інформації" для подальшої "обробки". Таким чином, в інтерактивній моделі зворотний зв'язок, що здійснюється як у процесі контролю рівня засвоєння навичок, так і в ході проведення дебрифінгу, починає працювати вже на другому етапі моделі навчання, тобто на етапі "обробки інформації". Очевидно, що саме тому заняття в тренінговому режимі повинне бути ретельно сплановане й організоване. Дана інформація знаходить своє наочне відображення на малюнку 2.6.5.

Рис. 2.6.5.

Традиційний зворотний зв'язок

(модель навчання)

Обробка інформації

Вхідна інформація

Зворотний зв'язок = контроль

Інтерактивний зворотний зв'язок

(модель навчання)

В

Зворотний зв'язок:

Контроль + дебрифінг

Переважно парціальна

оцінка

хідна інформація

Рекомендована література

 1. Авалян К. Как обеспечить высокое качество тренинга? // Отдел кадров. – 2003. - № 20. – С. 36-39.

 2. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер.с англ. – Челябинск: "Урал LTD", 1998. – 513 с.

 3. Артюшина М.В. Групова навчальна діяльність студентів в підвищенні рівня професійної підготовки фахівців // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 3. – С.96-104.

 4. Бадалова М.В. Развитие метафоричности в рамках тренинга интеллектуальных навиков консультирования. - Практична психологія і соціальна робота. – 2004. № 1. С. 1-10.

 5. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. – СПб.: Речь, 2004. – 400 с.

 6. Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

 7. Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э.Дж. Преподавание и метод конкретных ситуаций. – М.: Гардгрия, 2000.

 8. Бишоп С., Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации. – СПб.: Питер, 2002.

1 Рассел Т. Навыки эффективной обратной связи. 2-е изд. - СПб.: питер 2002. - С. 7.

2 Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - С. 193.

3 Там само, С. 194.

4 Там само, С. 186.

5 Ващенко І.В., Антонова О.Г. Конфлікт. Посттравматичний стрес: шляхи їх подолання: Навч. посіб. - К.: Знання, 1998. - С. 163.

6 Там само, С. 27.

7 Таблиця складена з використанням матеріалів Т. Расела "Навички ефективного зворотного зв'язку"

8 Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. – СПб.: Питер, 2002. – С. 151

9 Рассел Т. Навыки эффективной обратной связи. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - С. 101, 116.

10 Якунин В.А. Педагогическая психология: Учебное пособие/Европейский институт экспертов. - СПб.: Издательство Михайлова В.А.: Издательство "Полиус", 1998. - С.217

11 Там само, С. 220.

12 При складанні списку використовувались матеріали: 1. Рассел Т. Навыки эфективной обратной связи. - СПб.: Питер, 2002. - 176 с. 2. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. – СПб.: Питер, 2002. – 240с.

13 Рассел Т. Навыки эффективной обратной связи. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - С. 20.

14 У Расела Т. використовується "для визначення здатності вирішувати проблеми, де, можливо, не існує ні вірних, ні невірних варіантів рішения на момент его прийняття". Там же , С. 14.

15 Там само, С. 16. Розуміється як "сукупність переконань, цінностей та забобонів, які визначають поведінку людей.

16 Психологія діяльності та навчальний менеджмент. / За заг. Ред. В.А. Козакова. - К.: КНЕУ, 2003. - С. 794.

17 Там само, С. 714.

18 Рассел Т. Навыки эффективной обратной связи. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - С. 7-8.

19 Там само, С. 56

20 Приїхильники непрямого зворотного зв'язку стверджують, що студенту набагато легше прийняти або відхилити його, якщо коментарі робить такий же, як і він, учасник тренінгу, а не тренер.

21 Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. - С. - П.; 2003. - С. 503 -504.

22 Рассел Т. Навыки эффективной обратной связи. 2-е изд. СПб.: Питер, 2002. - С. 66.

23 Розробка автора.

24 Рассел Т. Навыки эффективной обратной связи. 2-е изд. СПб.: Питер, 2002. - С. 17.


 
 

Цікаве

Загрузка...