WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу - Реферат

Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу - Реферат

Кількість педагогічних ситуацій, що пропонуються для обговорення, залежить від кількості навчального часу, що залишається.17

2.6.2. Зворотний зв'язок у моделі бізнес-тренінгу

Сутність зворотного зв'язку та шляхи його отримання

Як уже вказувалось раніше, одним із найважливіших і найскладніших умінь для будь-якого тренера є уміння давати студентам зворотний зв'язок щодо результатів їхньої роботи на тренінгу. Незалежно від тематики та цілей тренінгу навички надання зворотного зв'язку необхідні кожному інструктору. Якщо зворотний зв'язок недостатній, швидкість засвоєння студентами нового матеріалу знижується, а якщо надлишковий, - це може привести до погіршення взаємин між тренером і студентами. Відповідно до даного Т. Раселом визначення, зворотний зв'язок - це процес порівняння рівня виконання із установленим навчальним стандартом.18 Зворотний зв'язок дозволяє закріпити те, що було зроблено правильно, і допомагає скласти план дій з виправлення помилок. Зворотний зв'язок може бути застосований там, де є вірні і невірні рішення, де існує об'єктивний стандарт, і студент або досяг його, або ні. Дійсно, коли учасник випробував на практиці вивчений матеріал або відповів на якісь питання, він повинен мати у своєму розпорядженні інформацію, яка підтверджує вірність або помилковість його дій. У випадку, якщо дійсно були припущені помилки, студент має знати:

 • що його дії невірні;

 • чому вони невірні;

 • як слід поступити вірно;

 • чому необхідно поступити саме так.

В літературі про ефективні тренінги виділяється десять правил зворотного зв'язку:

 1. Зворотний зв'язок має бути зваженим.

 2. Він має бути конкретним.

 3. Він має бути об'єктивним.

 4. Він має бути доречним.

 5. Він має бути зрозумілим.

 6. Він має узгоджуватися з точкою зору того, кого навчають, і його можливостями.

 7. Має бути врахована можливість порівняння його з попереднім зворотним зв'язком.

 8. Він має містити план дій.

 9. Він має бути достатнім.

 10. Зауваження повинні бути представлені в ієрархічному порядку.19

Крім указаних вище правил надання зворотного зв'язку можна виділити наступні поради для його отримання:

 1. Позначте конкретно питання, з яких Ви хотіли б отримати зворотний зв'язок.

 2. Спочатку вислухайте все, потім подякуйте.

 3. Чітко позначте момент, коли Ви готові до отримання зворотного зв'язку.

 4. Не захищайте себе і не виправдовуйтесь.

 5. Аналізуйте інформацію, що надходить.

Існують різні шляхи отримання зворотного зв'язку, серед яких можна виділити наступні:

 • Спостереження за учасниками тренінгу, аналіз вербальних та невербальних реакцій.

 • Проведення дискусії (дебрифінгу) з учасниками тренінгу.

 • "Непряме" отриманняінформації про відношення учасників до тренінгу (за допомогою проективних методик та психологічних питальників).

 • Бальнеоцінювання участі студентів у тренінгу визначення переможців.

 • Фіксація результатів.

 • Аналіз продуктів діяльності (оцінювання письмових або усних звітів учасників бізнес-тренінгу про його результати), анкетування.

 • Експертна діагностика особливостей учасників як суб'єктів спільної діяльності.

Пропонуємо один із підходів до створення моделі зворотного зв'язку під час проведення занять з використанням методів активного навчання (у тому числі і тренінгових занять). Модель містить урахування таких параметрів, як варіанти зворотного зв'язку, суб'єкт - об'єкт оцінювання, предмет оцінювання, рівень оцінювання, види та форми оцінки. (Таблиця 2.1.)

Таблиця 2.1.

Модель отримання зворотного зв'язку

Варіант зворотного зв'язку

Суб'єкт - об'єкт оцінювання

Предмет оцінювання

Рівень оцінювання

Види та форми оцінювання

Прямий зворотний зв'язок

Викладач - студент

Письмовий звіт студента (виконання певних функцій, завдань)

Рівень оцінки

Фіксована оцінка

Прямий зворотний зв'язок

Викладач - студент

Навички керування аудиторією

Рівень оцінки

Парціальна

Змішаний зворотний зв'язок

Викладач - студент

Студент - студент

Група студентів - студент

Навички презентації інформації, спілкування, виконання функцій управління

Рівень критеріїв

Фіксована (середня арифметична)

Змішаний зворотний зв'язок

Викладач - студент

Група студентів-спостерегачів - студент

Практичні вміння та навички рольової взаємодії

Рівень оцінки

Інтегральна

Змішаний зворотний зв'язок

Викладач - студент

Помічник-спостерігач - студент

Теоретичні знання: обов'язкова інформація (кількість вірних відповідей)

Рівень обліку

Фіксована бальна (сума вірних відповідей)

Прямий зворотний зв'язок

Викладач

Уміння аналізувати, порівнювати, знаходити зв'язок із практикою

Рівень оцінювання

Фіксована

Непрямий зворотний зв'язок20

Учасник (студент) - учасник (студент)

Уміння вірно вгадувати психологічний тип при відборі персоналу (кількість співпадань)

Рівень обліку

Фіксована бальна

Прямий зворотний зв'язок

Викладач

Уміння дати більшу кількість прикладів

Рівень обліку

Фіксована (додається певна кількість балів)

Змішаний зворотний зв/язок

Викладач (допомагає спостерігач) - студент

Вирішення ситуації

Тренінгові завдання

Рівень критеріїв

Рівень обліку

Парціальна або фіксована оцінка

Методики дослідження окремих аспектів бізнес - тренінгу

Як уже указувалося вище, для успішного проведення бізнесу-тренінгу необхідно, з одного боку, досягти поставлених цілей, сформувати певні навички, прийняти потрібне рішення (функція досягнення поставлених цілей) і, з іншого, - створити умови для активізації роботи групи, забезпечення її згуртованості (функція надання підтримки). Реалізація даних функцій здійснюється в процесі групової роботи, для виміру якої існують певні параметри: загальна й інтелектуальна активність і організованість групи, емоційна напруженість, особливості групової динаміки, ступінь ініціативності і реальний внесок кожного учасника, атмосфера в групі і так далі. Існують спеціальні методики для діагностики окремих аспектів бізнесу-тренінгу за зазначеними вище параметрами:

 1. Експертна діагностика для аналізу рольової структури.

Аналіз рольової структури бізнесу-тренінгу може проводитися з використанням наступних питань:

 • Назвіть ролі, що сприяють виконанню завдання (послідовник, ініціатор, координатор...).

 • Перелічите ролі, важливі для співробітництва в групі і її розвитку (стимулюючий, гармонізатор, модератор ...).

 • Які ролі утрудняють співробітництво в групі і її розвиток? (блокуючий, домінуючий, уникаючий ...).

 • Чи розділені ролі між різними учасниками чи на деякі з них мається монополія?

 • Яка роль (ролі) виявляється сильніше (слабкіше)?

 • Як потрібно змінити рольову структуру, щоб група працювала краще?

 1. Методика оцінки ефективності групової роботи.

Дана методика призначена для оцінки характеру спільної діяльності в командах. Перед заповненням питальника учасникам тренінгу можна дати наступну інструкцію: "Вам пропонується оцінити ефективність групової роботи. Оцінка здійснюється за 7-бальною шкалою. Висловлення, розташоване на бланку ліворуч, відповідає 1 балу, праворуч - 7 балам. Інші оцінки є проміжними і відбивають ступінь близькості до крайніх оцінок. Нейтральна оцінка відповідає 4 балам. Ви повинні обвести кружечком цифру, що є Вашою оцінкою за даним параметром. У кожнім рядку, таким чином, обводиться одна цифра" Після одержання бланків викладач розраховує середній бал за всіма параметрами.


 
 

Цікаве

Загрузка...