WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу - Реферат

Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу - Реферат

І, нарешті, за засобом оціночної стимуляції парціальна оцінка може виступати у 3-х формах: відсутність оцінки, невизначена оцінка та пряма (позитивна або негативна) оцінка. За думкою В.А. Якуніна ухилення від оцінки є найгіршою за своїми психологічними наслідками, тому що не орієнтує людину в результатах її діяльності, дезорганізує поведінку, викликає стан невпевненості, вимагає створювати особистісне оцінювання, покладаючись на досить суб'єктивне тлумачення різних напівзрозумілих ситуацій.11 Усвідомлення викладачем особливостей психолого-педагогічного впливу на студентів парціальної оцінки дає можливість послабити гальмуючу функцію зворотного зв'язку. Крім того, інтерактивний контроль передбачає зростання ролі саме парціальної оцінки, при використанні якої у процесі проведення тренінгу бажано враховувати наступні поради:

 1. Не використовуйте такі форми парціальні оцінки, що є найгіршими за своїми психологічними наслідками, перш за все, опосередковану. Ухилення від оцінки та невизначена оцінка часто буває цілком доречна в дорослій аудиторії.

 2. Враховуйте, що існує межа кількості критичних зауважень, що може сприйняти кожен учасник тренінгу. Найчастіше досить помітити три чи чотири моменти.

 3. Серед форм парціальної негативної оцінки найбільш придатною буде зауваження.

 4. Зауваження переважно представляти в ієрархічному порядку, так як може статися, що поріг, до якого студент може сприймати критику, буде досягнутий перш, ніж тренер устигне дійти до дійсно важливих моментів.

 5. Враховуйте "ефект краю": студенти добре будуть пам'ятати перше й останнє отримане при зворотному зв'язку зауваження.

 6. Застосовуйте наступну формулу зворотного зв'язку: конструкція "схвалення - критика - схвалення".

 7. Не вживайте при зворотному зв'язку союз "але", тому що усе, що було сказано до цього слова, уже не сприймається.

 8. Не слід також зловживати словами "однак, хоча, проте, незважаючи на те що, все ж, і все-таки, не приймаючи в увагу, не вважаючи на, з огляду на, у всякому разі, принаймні".

 9. Враховуйте особливості 3-х послідовних стадій захисту, які можуть проходити учасники тренінгу.

 10. Для підвищення готовності студента встановлювати з тренером зворотний зв'язок використовуйте наступні інструменти з "чарівної скриньки розмов", як "мінімальні заохочення", "відкриті питання", "рефлексивні заяви", "паралельні переживання".12

Наведемо приклади деяких із зазначених вище засобів ("інструментів з чарівної скриньки розмов") надання зворотного зв'язку.

Таблиця 2.6.2.

Засоби надання зворотного зв'язку

п/п

Засіб

Приклад

1.

Рефлексивна заява

Відображення почуттів того, хто говорить: "Я уявляю, як Вам було...", "На Вашому місці, я, мабуть, міркував таким же чином..."

Переформулювання (переклад) слів того, хто говорить: "Іншими словами, Ви пропонуєте ...", "Я правильно зрозумів, що ...".

2.

Паралельні переживання

Указують на подібність та розходження між тим, хто говорить, і тим, хто слухає, залишаючи їх у колишньому загальному руслі бесіди: "Я теж не зміг ...", "А мені вдалося...".

3.

Заохочення, підтримка

Невербальні: активна поза, контакт очей, посмішка, хитання головою тощо.

Вербальні: "Так", "Розумію", "Продовжуйте, будь ласка", "Насправді?" ...

4.

Відкриті запитання

Питання з метою роз'яснення інформації, що отримується: "Що Ви думаєте про ...?", "Поясніть, будь ласка...".

Методи, що вибирає тренер для одержання зворотного зв'язку, залежать від змісту навчання, тобто від того, на роботу з яким матеріалом спрямований тренінг (теорія, навички, судження чи установки).

Таблиця 2.6.3.

Матриця тренінгових методик13

Стадії

навчання

Зміст

Вхідна інформація

Обробка інформації

Вихідна інформація

Теорія

Міні-лекція

Читання

Пояснення

Відео/аудіо

Питання

Обговорення

Вправи

Відповіді

Звіт

Навички (фізичні, інтелектуальні, навички спілкування)

Демонстрація

Практика (наприклад, рольова гра)

Представлення

Судження14

Особистий досвід слухача

Вивчення конкретних випадків

Вправи/ігри

Обговорення

Дебрифінг

Звіт

Установки15

Відео

Зміна ролей

Групове обговорення

Представлення

При оцінюванні студентів та міні-груп за роботу на занятті з використанням методів активного навчання використовуються специфічні критерії, що враховують особливості поведінки людини в міжособистісних стосунках.

Порівняємо критерії, що використовуються в процесі традиційного та інтерактивного оцінювання:

Традиційне оцінювання (критерії): обсяг (повнота знань), міцність, глибина, оперативність знань, уміння викласти знання, якість вмінь та навичок.

Інтерактивне оцінювання (критерії): активність учасників, дотримання правил та регламенту, сформованість конкретних вмінь та навичок: уміння взяти позичку у банку, домовитись про співробітництво з іншою фірмою тощо.

Наводимо перелік критеріїв, що були розроблені на кафедрі психології та педагогіки для оцінювання при проведенні різних навчальних ігор.

Дидактична гра "освітньо-вікові групи й навчання"16

Приклад критеріїв:

Вибір

Реалізація

Ефективність

Доцільність, конкретність, оптимальність.

Доведеність до аудиторії, зрозумілість, досяжність, реалізація, ступінь активності аудиторії.

Концептуальність заняття, незвичайність, вражальність.

Складання поведінкового портрету

Приклад критеріїв:

 1. Схожість з об'єктом спостереження; 2. Чіткість викладу думки; 3. Акуратність оформлення; 4. Вчасність подання портрету; 5. Повнота; 6. Дотримання обсягу.

Вирішення ситуацій "Психологічні фактори контролю в навчанні"

Критерії та норми оцінювання:

Бали додаються за:

 1. За збіг пункту списку, що подає група, із пунктом списку, що є у викладача (за кожен збіг- 1 бал).

 2. За нове, оригінальне спостереження, думку, аргумент, пропозицію тощо ( від 1 до 2 балів).

 3. За аргументованість відповідей (особливо за умов використання знань, отриманих на заняттях із "Психології діяльності та навчального менеджменту" - (2 бали).

 4. За чіткість вислову думки (1 бал).

 5. За відсутність смислових повторів ( одна й та ж думка - за допомогою різних слів) - (1 бал).

Викладач та кожна група при оцінюванні іншої підгрупи заповнюють допоміжну таблицю оцінювання. У поданій таблиці наведений приклад записів, що робляться під час оцінювання.

Таблиця оцінювання вирішення ситуації "Психологічні фактори контролю в навчанні"

№ підгрупи,. що оцінюється

Кількість балів за критеріями

Загальна кількість балів

1

2

3

4

5

№1

5

2

2

1

1

11

Студент-помічник, що обирається серед членів групи, підраховує середнє арифметичне (оцінки підгруп + оцінка викладача). Результати підрахунків повідомляються членам групи. Члени групи-переможця отримують "5". Решта - "4" та "3" у залежності від різниці між показниками кожної групи.


 
 

Цікаве

Загрузка...