WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Планування кар’єри за спеціальністю - Реферат

Планування кар’єри за спеціальністю - Реферат

 1. Зміст діяльності.

  1. Опис та аналіз основних задач та операцій, що виконуються спеціалістом.

  2. Особливості отримання інформації.

  3. Особливості переробки інформації та прийняття рішень.

  4. Структура виконавчих дій.

  5. Аналіз помилок в діяльності спеціаліста.

 1. Зміни психічного стану спеціаліста в процесі діяльності.

  1. Характер і рівень зміни працездатності спеціаліста.

  2. Основні шляхи подолання несприятливих станів.

  3. Протипоказання до певного виду діяльності.

Професіограма дозволяє систематизувати вимоги професіональної діяльності до психофізіологічних та особистісних рис людини, що становлять основу рольових характеристик спеціаліста. Дослідженнями цій галузі займається одна із гілок психології праці – професіографія та її напрямок – акмеографія13. Акмеографічний підхід охоплює рольові характеристики праці, професійні позиції, індивідуальні особливості діяльності – людина тут виступає як індивід, як суб'єкт праці, як особистість, як індивідуальність. Метою такого підходу є визначення можливого досягнення людиною власних професійних вершин у вибраному виді діяльності.

При розробці професіограми (акмеограми) важливо виявити професійно важливі риси, які ефективно диференціюють людей за успішністю їх професійної діяльності і протягом усієї тривалості цієї діяльності є стійкими і майже не піддаються вдосконаленню. Таке вивчення професійної діяльності передбачає аналіз рівня активності в процесі праці окремих аналізаторів, перцептивних, мнемічних та інтелектуальних процесів спеціаліста, а також виявлення психологічної структури його діяльності в цілому. При цьому необхідно чітко виявити найбільш складні моменти професійної діяльності (одночасне управління кількома об'єктами, прийом та переробка інформаційного потоку в умовах перешкод, дефіциту і жорсткої регламентації часу), а також етапи роботи, які загрожують зривами і помилками у діяльності в цілому. З цією метою треба визначити, які функції є критичними у забезпеченні ефективної діяльності в ситуаціях надмірного напруження, викликаних технологічними і соціально-психологічними причинами.

Поряд зі складанням професіограми слухачам пропонуються вправи:

 1. Чого ви очікуєте від своєї роботи?

 2. Моє майбутнє.

 3. Мої таланти.

 4. Вимоги і відповідність посаді (фізична).

 5. Мотиви вибору професії.

 6. Власні обмеження.

 7. Вивчення професійних намірів.

Важливою частиною планування кар'єри є підготовка майбутнього працівника до власної адаптації на робочому місці. Багаточисленні дослідження показують, що невміння адаптуватися в структурі організації є серед головних демотиваторів ефективної роботи і причин швидкого звільнення. Власне компанії також не багато уваги приділяють організації перших кроків молодого спеціаліста. Він просто приходить на роботу, часто не знаючи, з чого розпочати, що він повинен робити, чого від нього очікують. Багато початкуючих співробітників опиняються перед подібними запитаннями. У таких випадках допомагають знайти відповіді стажування на робочому місці, встановлення випробуваного терміну, робоча ротація, партнерство, наставництво тощо. Стажування працівник може проходити протягом невеликого терміну (1 – 3 місяці) в одному або кількох підрозділах установи. Стажер виконує прості завдання, спостерігає, як працюють досвідчені спеціалісти, оволодіває навичками вирішення проблем, порівнює різні професійні підходи до роботи, демонструє власний потенціал.

Стажування надає можливість відчути бізнес, працювати у реальних проектах з хорошими фахівцями, перевірити власні ділові якості., розвиватися за підтримки професіоналів, вносити реальний вклад у роботу компаній, визначитися з професійним інтересом, оцінити роботодавця, готовність до сприйняття вимог і умінь.

Виняткове партнерство. Партнерство є надзвичайно корисним але неоднозначним способом адаптації новачка на робочому місці. При цьому потенційних лідерів закріплюють за керівником вищої ланки. Молоді менеджери бачать весь спектр ділових задач, з якими стикаються керівники щодня, взаємодія з різними людьми, проблеми розміщення ресурсів, протиріччя між поточними і перспективними справами. У програмі одночасно працюють кілька майбутніх менеджерів, які разом працюють над вирішенням реальної задачі, розвивають навички співпраці та розбираються у суміжних областях.

Розповіді про бізнес. Досить ефективний прийом у ході тренінгу – це повідомлення про певний конкретний вид бізнесу, що стосується тренінг-навчання або про якусь галузь, де є зразки розвитку справи. Інформацію для цього можна отримувати безпосередньо від учасників тренінгу, викладача, який практикує у бізнесі, або запрошених спеціалістів. Останній варіант є найбільш цікавим для сприйняття (гостьові лекції) однак досить сумнівним за результатами, адже дискусії та обговорення можуть далеко перейти межі тренінг-навчання.

Протягом тренінг-курсу студенти/слухачі можуть працювати і з наставниками або майбутніми керівниками. На заняттях відбуваються різні вправи: підготовка до інтерв'ю; діалоги у ході тренінгу, ситуації, що дають уявлення про ділову культуру, норми і правила поведінки, презентація посади, робота в команді.

Метою слухачів при цьому стає прагнення виявити і показати свій потенціал. Тренінги допомагають уникнути конфліктів, подолати страх перед невиконанням, невпевненістю у власних силах, здійснити адаптацію до робочого режиму.

Рекомендована література

 1. Авалян К. Как обеспечить высокое качество тренинга? // Отдел кадров. – 2003. - № 20. – С. 36-39.

 2. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер.с англ. – Челябинск: "Урал LTD", 1998. – 513 с.

 3. Артюшина М.В. Групова навчальна діяльність студентів в підвищенні рівня професійної підготовки фахівців // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 3. – С.96-104.

 4. Бадалова М.В. Развитие метафоричности в рамках тренинга интеллектуальных навиков консультирования. - Практична психологія і соціальна робота. – 2004. № 1. С. 1-10.

 5. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. – СПб.: Речь, 2004. – 400 с.

 6. Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

 7. Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э.Дж. Преподавание и метод конкретных ситуаций. – М.: Гардгрия, 2000.

 8. Бишоп С., Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации. – СПб.: Питер, 2002.

1 Вступ у бізнес. – С.143-144.

2 Джон П. Голланд "Ви та Ваша кар'єра" (с.270).

3 Тименко М.П. та ін. Твоя майбутня професія. Довідник. – К.: Українська книга, 1999. – С.ІІ. – 1-2.

4 Джон П. Голланд "Ви та Ваша кар'єра" (Див. С.270).

5 Детальніше див.: Тименко М.П. та ін. Твоя майбутня професія. Довідник. – К.: Українська книга, 1999. – ІІ – 3 – 7. John L. Holland, Ph.D.Self Directed Search Tm, Form R, 1994 Edition Psychological Assessment Resources, Inc. / Open Society institute, New York, 1999.

6 Франкл В. Человек в поисках смысла. М. 1990.

7 Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. – Петрозаводск, 1992. – С.244, 278.

8 Хейкхаузен Х. Мотивация и деятельность;т.1,2. М.,1986.

9 За матеріалами: Практическая психология для менеджеров / За ред.Тутушкиной М.К. – М.: Информ. –изд.дом "Филинъ", 1996. – 368 с.

10 За матеріалами: Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес; Пер. з англ.. / Заг.ред. і вступ. ст., Й.С.Завадського. – К.: В-во Європ. ун-ту фін., інформ. с-м, менеджменту і бізнесу, 2000. – С. 143-144.

11 Роббинс С.П., Коултер М. Менеджмент, 6-е изд.: Пер. с англ.. – М.: Издательский дом „Вильямс", 2002. – Сст. 114 – 116

12 " You and Your Career", "Asstssment Booklet" (A Guide tu educational and Career planning)"? 1994 EDITION Psychological Assessment Resources, Inc. / Open Society institute, New York.

13 За матеріалами: Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной профессиональной деятельности (пособие для специалистов, работающих с персоналом). – М.: Изд. дом "Красная площадь", 1996. – 400 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...