WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інноваційні технології у підготовці військового фахівця - Реферат

Інноваційні технології у підготовці військового фахівця - Реферат

Автоматизовані навчальні програми імітують зовнішній вигляд пристроїв апаратури, органів керування ними, сигналів взаємодії між пристроями. Використання АНП дозволяє підвищити інтенсивність і якість навчання та зменшити час роботи на бойовій техніці, що значно зменшує енергетичні затрати.

У навчальному процесі на кафедрі АСУ використовуються такі програми:

1. "Імітація робочого місця оператора" дозволяє імітувати роботу РМ у режимах "КОНТРОЛЬ" та "БОЙОВА ГОТОВНІСТЬ" РМ. Крім того, завдяки цій програмі є можливість проводити контроль функціонування, тренування особового складу для здачі нормативів.

2."Контроль функціонування спеціалізованого спец обчислювача" дозволяє контролювати працездатність СВ-1 за повним та урізаним складом тестів, моделювати несправності пристроїв СВ та виконувати їх пошук, імітувати виконання логічних операцій за допомогою пульта оперативного управління ПОУ-СВ.

3. "Контроль функціонування пристрою первинної обробки" дозволяє проводити контроль функціонування пристрою УПО, оцінювати уміння студента оцінювати його працездатність.

4. "Розрахунок змінних величин" дозволяє реально знімати дані в системі Гауса-Крюгера, виконувати розрахунок констант та реформувати карту місцевості. Слід підкреслити, що на сьогодні існує в апаратурі тільки ручний спосіб розрахунку. До того ж при ручному розрахунку помилку видно тільки під час запису інформації в касету (це 12-20 годин роботи), тоді як при автоматичному розрахунку помилка виявляється вже під час вводу інформації. Студенти на занятті отримують навички розрахунку змінних величин та можливість перевірити їх на ПЕОМ.

5. "Імітація пульта контролю та управління" дозволяє контролювати обмін вхідної та вихідної інформації спецобчислювача з іншими пристроями. Студент може самостійно, використовуючи допомогу, вивчити порядок роботи, а потім перевірити свої знання.

Використовування програм даного зразка показало, що за їхньою допомогою студенти швидше й краще засвоюють пройдений матеріал. Відпрацювання технічних елементів відбувається більш цікаво і без ризику пошкодити апаратуру. Дане програмне забезпечення є сучасним, ефективним і прогресивним методичним інструментом освоєння техніки.

Крім того, на кафедрі АСУ на базі ПЕОМ розроблені і впроваджені рейтингова система набору студентів у Військовий інститут та система модульно-рейтингового контролю успішності студентів.

Конкурс при зарахуванні студентів у Військовий інститут (при умові позитивної здачі психологічних тестів і позитивного рішення медичної комісії) проводиться за сумою балів, набраних при оцінюванні фізичної підготовленості і балів, набраних за навчання протягом I-III семестрів (середній бал * 30).

Рейтинг нараховується за формулою:

R = (Сб*30 + Ф)*cт *cф, (1)

де, Сб – середній бал успішності за I-III семестри,

Ф – сума балів фізичної підготовленості;

cт = – характеристична функція тестів;

cф – характеристична функція фізичної підготовки (2, 13 ; 3, 38).

Введення фахових вступних випробувань і впровадження рейтингової системи дозволяє відібрати найбільш підготовлених студентів, спроможних успішно оволодіти професією військового спеціаліста, офіцера запасу Збройних сил України.

Результати, отримані в процесі дослідження, свідчать про переваги впровадження рейтингової системи набору, а також указують на помітне зростання середнього рівня як фізичної підготовки, так і всієї підготовки студента (3, C.39).

При впровадженні модульно-рейтингової системи контролю успішності студентів розроблено такий алгоритм розрахунку рейтингу студента при вивченні окремої дисципліни (1, 7-11; 2, 6-12):

– кожна дисципліна розбивається на модулі;

– визначається ваговий коефіцієнт модуля;

– визначається рейтинг студента за вивчення модуля;

– визначається рейтинг студента за вивчення дисципліни;

– визначаються оцінки за традиційною чотирьохбальною шкалою;

– визначається рейтинг студента за вивчення дисципліни з урахуванням екзамену.

При розрахунку рейтингу за результатами навчальної роботи за семестр, навчальний рік, період навчання рекомендується такий алгоритм:

– визначення дисципліни відповідно за семестр, рік, період навчання;

визначення вагового коефіцієнту дисципліни;

визначення рейтингу студента за результатами навчальної роботи за семестр, навчальний рік, період навчання.

Математична модель модульно-рейтингового контролю успішності студентів розглянута в роботах (1, 7-11; 2, 6-12).

Введення модульно-рейтингової системи контролю знань у значній мірі усуває негативні боки зрівняльної системи навчання. У результаті зникають усереднені групи відмінників, хорошистів і т.д. Замість них з'являються "перший", "п'ятий", "сотий". Визначення рейтингу дозволяє також знижувати можливість одержання незаслуженої (випадкової) оцінки по досліджуваній темі, оскільки рейтинг ураховує роботу студента протягом півріччя.

Упровадження модульно-рейтингового контролю суттєво впливає на зростання мотивації навчальної діяльності студентів, зумовлює зростання значущості у студентів таких мотивів, як бажання самореалізуватись у навчанні, стати лідером, не заспокоюватись на досягнутому, та їх відповідальність перед суспільством.

Література

  1. Безносюк О. О. Модульно-рейтинговий контроль успішності студентів // Наук. записки: Зб. наук. ст. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 3-12.

  2. Безносюк О.О. Рекомендації щодо розробки та впровадження модульно-рейтингової технології навчання – К.: ВІКНУ, 2000. – 27 с.

  3. Безносюк О.О. Система набору студентів у Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету. Серія: військово-спеціальні науки. -1999.- Вип. 1. – С. 35-41.

  4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологиии. – М.: Педагогика, 1989. – 190 с.

  5. Зязюн I.A. Сучаснi дидактичнi моделi i логiка учiння // Сучаснi iнформацiйнi технологiї та iнновацiйнi методи навчання у пiдготовцi фахiвцiв: методологiя, теорiя, досвiд, проблеми: Зб. наук. пр. – Київ - Вiнниця, 2000. – С.4-7.

  6. Нещадим М.І. Сучасні педагогічні технології і формування військового фахівця як творчої особистості // Сучаснi iнформацiйнi технологiї та iнновацiйнi методи навчання у пiдготовцi фахiвцiв: методологiя, теорiя, досвiд, проблеми: Зб. наук. пр. – Київ - Вiнниця, 2000. – С.16-20.

  7. Педагогічні технології. Навчальний посібник для вузів // Укр. держ. пед. університет ім. М. Драгоманова; Падалка О.С. (ред.) та ін. К.: Українська енциклопедія, 1995. – 253 с.

  8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...