WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп’ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі (ре - Реферат

Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп’ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі (ре - Реферат

Реферат на тему:

Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп'ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі

Проблема неоднакового вихідного рівня підготовленості студентів із питань інформатики постає перед викладачем педагогічного вузу вже на першому курсі. Як показало опитування студентів різних курсів Мелітопольського, Луганського, Чернігівського педагогічних університетів Мелітопольського відділення Таврійського національного університету та Бердянського педагогічного інституту, зазначена проблема залишається актуальною протягом усього навчання студентів у вузі. Один із можливих шляхів вирішення зазначеної проблеми ми вбачаємо у застосуванні диференційованого навчання, як такого, що дозволяє урахувати індивідуальні особливості студентів, а відтак організувати навчання на реальному рівні складності для кожного із студентів. Дослідження навчальних планів із професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики свідчить, що фахова підготовка майбутніх спеціалістів передбачає обов'язкове вивчення студентами сучасних комп'ютерних технологій створення і обробки інформації. З огляду на це ми вирішили дослідити перспективи застосування диференційованого навчання у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики в процесі вивчення студентами інформатики в педагогічному вузі. У рамках дослідження нами був розроблений і практично апробований методичний комплекс у складі чотирьох методичних розробок для диференційованого навчання студентів комп'ютерних технологій створення і обробки інформації.

Відбираючи навчальний матеріал, на якому мав відбутися процес дослідження можливостей застосування диференційованого навчання, ми виходили з такого.

1. Бажано, щоб диференційованому вивченню конкретного комп'ютерного прикладного програмного забезпечення передувало диференційоване опанування студентами операційної системи, під керівництвом якої дані комп'ютерні програми створюють і обробляють інформацію. Як показує практика, у практичній роботі із операційною системою і розробленими для неї комп'ютерними програмами можна виокремити багато спільних операцій. Таким чином, диференційоване навчання операційної системи готовить студентів до диференційованого навчання комп'ютерних технологій обробки інформації, що працюють під керуванням цієї операційної системи, а відтак період адаптації студентів до вивчення комп'ютерних технологій створення і обробки інформації в умовах диференційованого навчання, значно скорочується. У зв'язку із цим до складу методичного комплексу увійшли методичні розробки для диференційованого навчання студентів основам роботи із операційною системою Windows'95.

2. Для диференційованого навчання студентам слід запропонувати комп'ютерні технології обробки текстової, числової і графічної інформації. При цьому ми керувалися таким. По-перше, як зазначається у (1, 15), для інформатики основними є питання про пошук, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання інформації. Отже, для інформатики становить інтерес види інформації за формою подання, серед них текстова, числова і графічна інформація. По-друге, програмою для середніх закладів освіти "Основи інформатики та обчислювальної техніки" найбільшу увагу приділяється опрацюванню саме даних видів інформації. Наприклад, із 40 навчальних годин, що відводяться програмою на вивчення теми "Прикладне програмне забезпечення загального призначення", більш, ніж половина — 22 навчальні години — припадає на ознайомлення учнів із комп'ютерною технологією створення і обробки вище зазначених видів інформації (7, 19).

3. Запропонований нами спосіб організації диференційованого вивчення комп'ютерних технологій обробки текстової, числової і графічної інформації, окрім того, що має поліпшити спеціальну підготовку з інформатики студента, водночас переслідує ще одну мету: закласти підгрунтя, на якому майбутній педагог з часом будуватиме свою професійно-педагогічну діяльність. З огляду на вище зазначене, ми обрали насамперед ті навчальні дисципліни, на яких студент отримує знання, яких згодом навчатиме своїх учнів. Внаслідок того, що комп'ютерні технології обробки і створення різних видів інформації вивчаються у складі спеціальних дисциплін на різних курсах, диференційованим навчанням були охоплені студенти різних курсів, і нам вдалося перевірити вплив диференційованого навчання на ефективність опрацювання комп'ютерних технологій студентами різних курсів. Зважаючи на зазначене у даному і попередньому пунктах, ми включили до складу методичного комплексу методичні розробки для диференційованого навчання студентів основам роботи із комп'ютерними технологіями створення і обробки відповідно текстової, числової і графічної інформації.

Методичний комплекс складається із чотирьох методичних розробок.

1. Методичні розробки для диференційованого навчання студентів. Інформатика: операційна система Windows'95. Зокрема, студенти, використовуючи у своїй навчальній діяльності дані методичні розробки, вивчають такі питання: організація вікон; робота із об'єктами операційної системи Windows'95 (створення, перейменування, настройка властивостей, копіювання, переміщення, видалення, відновлення); робота із стандартними додатками операційної системи Windows'95; настроювання Робочого столу; організація Головного меню тощо (3).

2. Методичні розробки для диференційованого навчання студентів. Інформатика: комп'ютерна технологія створення і обробки текстової інформації. Зокрема, студенти, використовуючи у своїй навчальній діяльності дані методичні розробки, вивчають такі питання: настроювання робочого середовища текстового редактору; ввід і редагування тексту засобами сучасного текстового редактору; інструменти автоматизації вводу тексту; форматування тексту; інструменти автоматизації процесу форматування тексту; вставляння таблиць, формул, малюнків, автофігур, надписів; створення оглаву і предметного покажчику, колонтитулів; інші комп'ютерні технології створення і обробки текстової інформації (комп'ютерне розпізнавання тексту, комп'ютерний переклад, комп'ютерне верстання тексту тощо) (4).

3. Методичні розробки для диференційованого навчання студентів. Інформатика: комп'ютерна технологія створення і обробки електронних таблиць. Зокрема, студенти, використовуючи у своїй навчальній діяльності дані методичні розробки, вивчають такі питання: настроювання робочого середовища табличного процесору; створення електронної таблиці засобами сучасного табличного процесору; засоби автоматизації введення табличних даних; форматування електронної таблиці; здійснення обчислень усередині електронної таблиці; графічне представлення даних електронної таблиці тощо (5).

4. Методичні розробки для диференційованого навчання студентів. Інформатика: комп'ютерна технологія створення і обробки графічної інформації. Зокрема, студенти, використовуючи у своїй навчальній діяльності дані методичні розробки, вивчають такі питання: створення графічних примітивів; обробка растрових зображень засобами растрового графічного редактору (виділення об'єктів із абрисами різного ступеня складності, трансформування об'єктів, кольорова обробка об'єктів); обробка векторних зображень засобами векторного графічного редактору (різноманітні перетворення об'єктів); застосування спеціальних ефектів; формування різноманітних композицій, у тому числі реалістичних (фотомонтажів) і штучних (колажів) (6).

Кожна із зазначених методичних розробок являє собою завершений дидактичний комплекс, який можна використовувати для диференційованого навчання комп'ютерних технологій створення і обробки відповідно текстової, числової і графічної інформації. У той же час усі чотири методичні розробки побудовані за єдиною структурою. Так, у складі кожної з методичних розробок можна виділити такі структурні частини.

Загальні методичні рекомендації до теми, за якими планується лабораторна робота. Рекомендації містять необхідні і достатні теоретичні відомості для вивчення теми, за якою має виконуватися лабораторна робота.

Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань. Залежно від рівня, на якому працює студент (на першому (полегшеному) чи другому (ускладненому)), і від характеру інформації, що обробляється (текстова, числова, графічна), методичні вказівки набувають різного вигляду. Наприклад, вони можуть бути оформлені у вигляді алгоритму, або як рекомендації (розгорнуті або стислі), поради, зауваження стосовно виконання конкретних лабораторних завдань.

Лабораторні завдання першого рівня складності. Виконані у декількох (від двох до чотирьох) варіантах. Призначені для студентів, які не мають або мають порівняно замалий досвід практичної роботи із конкретною комп'ютерною програмою. Лабораторні завдання для таких студентів добираються таким чином, щоб у процесі їх виконання студент опанував найбільш уживаний, традиційний спосіб виконання конкретної операції.

Лабораторні завдання другого рівня складності. Виконані у декількох (від двох до чотирьох) варіантах. Призначені для студентів, які мають досвід практичної роботи із конкретною комп'ютерною програмою. Такі студенти зазвичай мають уявлення про функціональне призначення певної частини програмних інструментів і володіють, щонайменше, одним способом виконання тієї чи іншої операції у середовищі конкретної прикладної комп'ютерної програми. Лабораторні завдання ми побудували таким чином, щоб студенти, виконуючи ці завдання, дізнавалися про нові способи виконання дій, і вже у світлі нових знань вчилися обирати серед розмаїття способів оптимальний, найраціональніший за даних умов засіб, отже створювали суб'єктивно нові, більш цінні алгоритми діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...