WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Пропедевтичний курс основи комп‘ютероної графки у ліцейному класі за няпрямком дизайн - Реферат

Пропедевтичний курс основи комп‘ютероної графки у ліцейному класі за няпрямком дизайн - Реферат

Реферат на тему:

Пропедевтичний курс основи комп'ютероної графки у ліцейному класі за няпрямком дизайн

Стрімкий розвиток сучасного суспільства призвів до створення нових інформаційних технологій, що дозволили значно підвищити якість і швидкість підготовки і поширення інформації. Одним з напрямків, що найбільш динамічно розвиваються останнім часом, у цій галузі є комп'ютерна графіка. Це обумовлено тім що: цикл підготовки графічної інформації до випуску став надзвичайно коротким; значно зросли вимоги до якості графічної продукції; поряд із традиційними сферами застосування графіки в поліграфії, дизайні, архітектурі, рекламі, кіно і мультиплікації, з'явилися нові, такі як: Web-дизайн, мультимедійні інтерактивні видання. Комп'ютери не тільки використовуються при їх підготовці, але і являються єдиним засобом для їх відтворення.

Однією з причин, що стримують широке застосування нових інформаційних технологій, є нестача висококваліфікованих фахівців в області комп'ютерної графіки, комп'ютерного дизайну і верстки. Кадри фахівців з комп'ютерної графіки поповнюються в основному з двох джерел. З одного боку – це фахівці в області інформатики, що самостійно чи за допомогою яких-небудь курсів засвоїли основні навички живопису і дизайну; з іншого боку – фахівці з традиційною художньою освітою, яким довелося освоювати комп'ютерні технології. Вада перших – у тому, що вони, досконало володіючи можливостями сучасних комп'ютерів, не знають основ образотворчого мистецтва і не завжди мають художнього смаку. Другі – залишаючись під впливом традиційних уявлень, не завжди в змозі зрозуміти й освоїти все різноманіття можливостей образотворчих засобів сучасних комп'ютерів.

Для рішення цієї проблеми необхідна цілеспрямована підготовка фахівців в галузі комп'ютерної графіки, що в однаковому ступені володіють як комп'ютерними технологіями, так і глибокими пізнаннями в галузі образотворчого мистецтва.

Поняття "художня комп'ютерна графіка" досить умовне, тому що, крім класичної графіки, охоплює і живопис, і графічний дизайн, і фотомистецтво. Під це ж визначення потрапляють і зовсім нові види мистецтв, зокрема, віртуальне моделювання - кібернетичне дитя скульптури і мультиплікації, і нелінійний відеомонтаж, що практично не має докомп'ютерних аналогів.

Основними видами технологій художньої комп'ютерної графіки є : растрова графіка, векторна графіка, віртуальне моделювання, комп'ютерна анімація, нелінійний монтаж, візуальне програмування (1).

Для ефективного використання всього арсеналу образотворчих засобів сучасних комп'ютерів художник повинен не тільки навчитися малювати за допомогою комп'ютера, але і навчитися мислити в термінах і категоріях комп'ютерної графіки. Дуже складно навчити цьому людину в зрілому віці зі сформованим способом мислення і напрацьованими навичками.

У той же час у молодшому шкільному віці в дитині сильно розвинений пізнавальний інтерес, вона мислить у художніх образах більше чим в абстрактних поняттях і для неї комп'ютер може стати таким же звичним образотворчим засобом як папір і олівець. Крім того, пропедевтичний курс комп'ютерної графіки в молодших класах може переслідувати відразу дві мети: з одного боку – дитина звикає до комп'ютера як до інструмента майбутнього художника, дизайнера, а з іншого боку – малювання на комп'ютері дає їй могутній стимул у вивченні інформатики, алгоритмізації і програмування.

В м. Дніпропетровську відкрито навчально-виховний комплекс "Валентина ІІ " до якого входять: група по підготовці до школи; "Школа Валентини" – навчання дітей з першого по одинадцятий клас по програмах Міністерства освіти України; Дніпропетровське відділення Харківського художньо-промислового інституту. Випускники "Школи Валентини", які закінчили навчання у ліцейному класі за напрямком "Дизайн", зараховуються в Дніпропетровське відділення Харківського художньо-промислового інституту з підсумків співбесіди на денну чи заочну форми навчання.

Нами розроблена комплексна програма підготовки учнів школи по напрямках: дизайн інтер'єра; графічний дизайн; дизайн одягу; комп'ютерний дизайн. Однією зі складових цієї програми є курс "Основи комп'ютерної графіки", який розраховано на 12 років (0 - ХI класи) і містить у собі наступні розділи:

- Основні навички керування комп'ютером. Цей розділ містить у собі вивчення основних понять і методів роботи в операційному середовищі Windows.

- Алгоритмізація в створенні графічних об'єктів дозволяє учням навчитися створювати складні графічні об'єкти з простих елементів. При цьому розвиваються навички аналізу і синтезу.

- Практична художня діяльність. У цьому розділі учні оволодівають комп'ютерним інструментарієм для створення графіки, придбання навичок композиції, створення тематичних малюнків, поліграфічної продукції, макетів інтер'єра, анімаційних фільмів, електронних презентацій.

Метою курсу є підготовка фахівців в області комп'ютерної графіки. Оволодіння основами комп'ютерної графіки шляхом формування необхідних технічних і художніх знань, умінь і навичок; вільне володіння програмними пакетами для створення комп'ютерної графіки; розвиток прагнення до пізнання за допомогою створення комп'ютерного малюнка; естетичне виховання учнів; розвиток художнього смаку, творчої уяви і мислення учнів засобами графічних зображень; прищеплювання любові до мистецтва – задачі даного курсу.

Вивчення курсу проводиться в середовищі операційної системи Windows, оскільки ця система є, у даний час, однією з найбільш розповсюджених на комп'ютерах типу IBM. Початкове навчання роботі з растровими малюнками ведеться за допомогою навчальної і розвиваючої програми Арт-студія і графічного редактора Paint. Для роботи з векторною графікою використовуються програми Corel Draw версії 8.0 і Macromedia Fireworks-4. Для створення електронних презентацій – Microsoft Power Point. Для комп'ютерної інтерактивної анімації – Macromedia Flash-5. Для обробки фотоматеріалів і професійної роботи з растровими зображеннями – Adobe PhotoShop.

На першому етапі навчання (0 - III класи) діти знайомляться з правилами створення й ефектами растрового (крапкового) малюнка в програмах Арт-студія і Paint (чи PaintBrush). Починається навчання з тонкощів техніки створення статичного зображення, використовуючи певні інструменти. Заповнення зображень кольором дозволяє учням знайти кращий варіант відповідності колірної характеристики змісту. Діти освоюють первісні навички аналізу і синтезу зображень. Вони вчаться "збирати" найпростіші малюнки з готових елементів (геометричні фігури, зображення тварин і рослин) та виконують завдання, які зажадають аналізу малюнка і його декомпозиції на окремі складові, наявні в наборі інструментарію даного графічного редактора.

На другому етапі навчання (IV - VI класи), учням надається можливість самостійно спробувати свої сили у векторній комп'ютерній графіці, працюючи з програмою Corel Draw і використовуючи практично весь арсенал комп'ютерного інструментарію, всіх образотворчих можливостей комп'ютера. Процес створення комп'ютерного малюнка в редакторах векторної графіки значно відрізняється від традиційного поняття "малювання" – це скоріше побудова об'єктів з готових ліній і елементарних форм шляхом різних перетворень. За допомогою графічного редактора на екрані комп'ютера можна створювати складні багатобарвні композиції, редагувати їх, змінюючи і поліпшуючи, вводити в малюнок різні шрифтові елементи, одержувати на основі створених композицій готову друковану продукцію, відео-і аудіоматериали. Локальність кольору, можливість нескінченно уточнювати малюнок, заміна деталей і доповнення композиції шрифтами дають можливість створювати професійні роботи. За рахунок автоматизації виконання операцій створення елементарних форм – еліпсів, прямокутників, трикутників, а також операцій заповнення створених форм кольором і іншими засобами створення і редагування малюнка стає можливим створення достатньо складних образотворчих композицій. На уроках учні розробляють оригінали-макети вітальних листівок і календарів.

На третьому етапі навчання (VII-IХ класи) учні продовжують вивчення особливостей векторної графіки. Так при вивченні програм Fireworks-4 і Flash-5 вони створюють відповідно статичні, рухливі й інтерактивні графічні об'єкти, призначені для оформлення Web-сторінок, електронних презентацій і інших комп'ютерних документів.

На четвертому етапі навчання (Х – ХІ класи) учні опановують навички по обробці фотографій за допомогою програми Adobe PhotoShop і створення електронних презентацій у Microsoft Power Point і вивчають основи Web-дизайну, закріплюють раніше вивчений матеріал. На останньому етапі основною вимогою є створення закінченого професійно виконаного проекту.

Достоїнством цього курсу є його безпосередній зв'язок з такими предметами базової програми, як інформатика (загальні принципи роботи комп'ютера, робота з прикладними програмами), фізика (під час обговорення питань сприйняття і перетворення кольорів), математика (перетворення плоских і об'ємних фігур), історія (виникнення і розвиток друкарства, вплив цього процесу на становлення вимог до оформлення книжкової продукції, причини різниць у розмірах кегля шрифтів).

Таким чином, вивчаючи пропонований курс, учні розширюють запас понять, якими вони можуть оперувати, здобувають знання, уміння і навички, що дозволяють самостійно створювати тематичні малюнки, поліграфічну продукцію, електронні презентації і т.п. Безсумнівно, що використання даного курсу можливо при навчанні дітей як в установах додаткової освіти, так і в основній школі.

Література

  1. Вотяков Е. Введение в специальность "Компьютерная графика и мультимедиа в рекламном производстве" // Компьютерный учебник ЦППК. - 1999.


 
 

Цікаве

Загрузка...