WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вивчення основних можливостей бази даних - Реферат

Вивчення основних можливостей бази даних - Реферат

Реферат на тему:

Вивчення основних можливостей бази даних

Вивчення бази даних у школі наштовхується на ряд об'єктивних проблем, – серед яких насамперед:

1. учні, як правило, не мають певного уявлення про структуру бази даних, не володіють її термінологією;

2. інформатика – англомовна дисципліна;

3. певна частина учнів не вивчає англійської мови в школі, а ті, що і вивчають, як правило, мають надто слабкі знання з англійської;

4. специфіка формування й обробки інформації на персональному комп'ютері.

Подолання вказаних проблем може бути здійснене за рахунок методичних прийомів викладання інформатики. Так, формування поняття структури бази даних та відповідної термінології можна провести таким чином. Наприклад, створити групу учнів природничо-математичних дисциплін під назвою клас. Отже, створити клас.

Об'єктами бази даних клас є учні. Властивостями цих об'єктів можуть бути, наприклад, прізвище, ім'я, народився, клас, індекс, мат, інф, фіз, прибуток. Для запису цих властивостей учнів треба створити відповідну форму запису, а саме відомості про кожного учня записуємо в рядок. При цьому необхідно враховувати певну кількість позицій для запису тих або інших властивостей, тобто розмір для запису кожної властивості. Наприклад, прізвище – 10 позицій, ім'я – 8, народився – 8, клас – 2, індекс – 1, мат – 1, інф – 1, фіз – 1, прибуток – 6. Дані наведені в таблиці:

Прізвище

Ім'я

Народився

Клас

Індекс

Мат

Інф

Фіз

Прибуток



















Створивши структуру бази даних клас, її треба заповнити інформацією:

Прізвище

Ім'я

Народився

Клас

Індекс

Мат

Інф

Фіз

Прибуток

Петренко

Іваненко

Сидоренко

Петро

Іван

Клава

26/05/82

19/11/81

08/06/82

10

10

11

А

В

А

5

5

4

5

4

5

5

4

5







Заповнену базу даних клас треба закривати аналогічно тому, як ми закриваємо класний журнал чи записну книжку із заповненою базою даних.

Якщо виникає необхідність доповнити цю базу даних, то її треба відкрити, потім вивести аналогічно тому, як ми відкриваємо той журнал чи записну книжку і дивимося (виводимо) саме цю базу даних.

Підсумовуючи все сказане вище, звертаємо увагу на основні моменти в створенні, заповненні та доповненні записів у базу даних.

Перше. Створити клас.

Друге. Заповнити базу даних.

Третє. Доповнити базу даних.

Очевидно, що ключовими є слова: створити, заповнити, доповнити. В конкретній базі даних – це певні службові слова.

Суттєвими є ключові слова: закрити, відкрити, вивести. Це теж певні службові слова конкретної бази даних.

Для уникнення англомовних бар'єрів, доцільно підготувати і систематично використовувати плакат з основними командами даної бази даних. Наприклад, розглядаючи систему управління базами даних для персонального комп'ютера типу IBM PC dBASE III PLUS, можна запропонувати такий короткий довідник:

.CREATE ім'я (створити).

.QUIT (закрити).

.USE ім'я (відкрити).

.LIST (F3) (вивести).

.APPEND (доповнити).

.EDIT (F10) (редагування).

.BROWSE (редагування записів у табличному вигляді).

.MODIFY STRUCTURE (коректування структури файла БД).

ALL помітити всі;

.DELETE NEXT K на від поточного К записів;

REST вилучення від поточного до кінця.

ALL зняти

.RECALL NEXT K помітку *

REST на вилучення.

.PACK (упакувати ( вилучити) ).

.ZAP (очистка всієї БД).

.GO N (GO TOP або GO BOTTOM) (рух по БД).

.SORT TO <ім'я нового файла> ON <ім'я поля> [A] [D] [C] [,<ім'я поля 2> [A] [D] [C]...] [<область дії>] [FOR <умова>] (впорядкування даних у БД).

.DIR (виклик каталогу).

.ERASE ім'я (вилучення файла з каталогу).

.INDEX ON <ключ> TO <ім'я файла>.

ALL

.LOCATE NEXT K FOR <умова> (пошук першого запису).

REST

.CONTINUE (наступний).

.COPY FILE <ім'я> TO <ім'я нового файла> (копіює).

.COPY STRUCTURE TO <ім'я нового файла> (копіює структуру файла).

.COPY STRUCTURE TO <ім'я нового файла > FIELDS <список полів>.

.COPY TO <ім'я нового файла > STRUCTURE EXTENDED (копіює структуру файла в нову БД).

.RENAME <старе ім'я> TO <нове ім'я> (перейменування файла).

Специфіка інформатики полягає в тому, що учні повинні повністю засвоїти матеріал як кожного теоретичного заняття, так і достатньо закріпити навички кожного практичного. Пропущений матеріал одного теоретичного уроку не дає можливості учням ефективно сприймати наступний, особливо практичний матеріал. Враховуючи це та специфіку спілкування з персональним комп'ютером, бажано подати зразки виконання практичної роботи у вигляді плакатів. Наводимо певні розробки, які підготовлені згідно програми для середніх закладів освіти, рекомендованої Міністерством освіти України Київ, "Перун", 1996 р.

Тема. Створення структури БД і введення даних

PRIZVISHE

IMA

NARODUVSA

KLAS

INDEKS

MAT

INF

FIZ

PRUBUTOK

Petrenko

Ivanenko

Sidorenko

Petro

Ivan

Klava

05/25/82

11/19/81

06/08/82

10

10

11

A

B

A

5

5

4

5

4

3

5

3

3

236.50

123.30

185.20

.CREATE KLAS 

Field Name

(ім'я поля)

Type

(тип)

Width

(довжина)

Dec

(точність)

PRIZVISHE

C

10

IMA

C

9

NARODUVSA

D

8

KLAS

N

2

INDEKS

C

1

MAT

N

1

INF

N

1

FIZ

N

1

PRUBUTOK

N

6

2

ENTER

Уводимо три записи:

.QUIT

.USE KLAS

.LIST ( F3 )

.APPEND

Дописати своїх три записи:

Lavrov

Nikolaeva

Ivanenko

Viktor

Maria

Andrij

12/21/81

01/31/80

07/29/81

10

11

10

A

B

A

3

4

5

4

4

4

3

4

4

231.90

197.60

326.40

.QUIT

.USE KLAS

LIST (F3)

.QUIT

Тема. Редагування даних і структури БД.

1. Відкрити БД.

2. Відредагувати третій запис: змінити клас, прибуток.

3. Командою BROWSE у всій БД по полю математика знайти учнів з оцінкою "5" і замінити її на "4".

4. Командою MODIFY STRUCTURE змінити структуру БД, додавши до наявних полів оцінок поле оцінок із біології.

5. Командою LIST вивести на екран прізвища та оцінки з усіх предметів.

6. Командою LIST вивести на екран прізвища тих учнів, прибуток сім'ї яких менший 150 гр.

7. Командою LIST вивести на екран прізвища та оцінки тих учнів, які навчаються на "4" та "5".

8. Командою LIST вивести на екран прізвища всіх учнів і перевірити істинність висловлювання: "прибуток всіх менший 150 гр."

9. Вийти в DOS.

1. .USE KLAS

.LIST

2. .EDIT RECORD 3

3. .EDIT 1

.BROWSE

4. .MODIFY STRUCTURE

5. .LIST PRIZVISHE, MAT, INF, FIZ, BIOL

6. .LIST PRIZVISHE FOR PRUBUTOK<150

7. .LIST PRIZVISHE, MAT, INF, FIZ, BIOL FOR (MAT>=4).AND.(INF>=4) .AND.(FIZ>=4) .AND.(BIOL>=4)

8. .LIST PRIZVISHE, PRUBUTOK<150

9. .QUIT

Тема. Впорядкування та пошук інформації в БД.

1. Відкрити й вивести на екран БД. Здійснити рух по БД.

2. Здійснити різні помітки на вилучення та зняття цих поміток.

3. Вилучити третій запис БД.

4. Скопіювати всі записи активного файла в новий файл з ім'ям ALFAFITIK, в якому прізвища будуть впорядковані за алфавітом.

5. Створити БД "XOROSH" учнів, які навчаються на "4" і "5", де прізвища, впорядковані за алфавітом.

6. Очистити БД ALFAFITIK.

7. Створити індексний файл INDMAT.NDX з математики.

8. Скопіювати всі записи активного файла в новий файл з ім'ям FIZ, в якому оцінки з фізики будуть впорядковані за спаданням.

9. Вивести на екран по одному всіх учнів, які мають "4" із фізики.

1. .USE KLAS

.LIST

.GO K/ GOTO K/ GO TOP/ GO BOTTOM

2. ALL

.DELETE NEXT K

REST

.LIST

ALL

.RECALL NEXT K

REST

.LIST

3. .GO 3

.DELETE

.PACK

4. .SORT TO ALFAFITIK ON PRIZVISHE

.USE ALFAFITIK

.LIST

5. .SORT TO XOROSH ON PRIZVISHE FOR

MAT>=4.AND.INF>=4 .AND.FIZ>=4

.USE XOROSH

.LIST

6. .USE ALFAFITIK

.LIST

.ZAP (.Zap C:alfafitik.dbf? (Y/N) )

7. .INDEX ON MAT TO INDMAT.NDX

.USE KLAS INDEX INDMAT.NDX (можна не набирати)

.LIST

8. .SORT TO FIZ ON FIZ/D

.USE FIZ

.LIST

9. .LOCATE ALL FOR FIZ=4

.CONTINUE

і т.д.

Тема. Робота з файлами БД.

1. Скопіювати файл KLAS у KLAS1.

2. Скопіювати структуру файла KLAS у файл KLAS2 і зробити свої 2–3 записи.

3. Створити файл KLAS3, який копіює такі поля файлу KLAS: PRIZVISHE, MAT, INF, FIZ і зробити свої 2–3 записи.

4. Різними командами вивести список файлів.

5. Замінити ім'я файла KLAS2 на SHKOLA.

6. Вилучити файли KLAS1, KLAS2, KLAS3, SHKOLA, ALFAFITIK, XOROSH, FIZ у каталозі.

7. Записати БД KLAS на дискету.

8. Зчитати БД KLAS із дискети.

9. Скопіювати БД KLAS із дискети на диск С.

1. а) .COPY FILE KLAS.DBF TO KLAS1.DBF

(копіює неактивний файл KLAS у файл з ім'ям KLAS1).

б) .COPY TO KLAS1

(копіює активний файл KLAS у файл з ім'ям KLAS1).

2. .COPY STRUCTURE TO KLAS2

.USE KLAS2

.APPEND

Дописати свої 2–3 записи.

3. .COPY STRUCTURE TO KLAS3 FIELDS PRIZVISHE, MAT, INF, FIZ

.USE KLAS3

.APPEND

Дописати свої 2–3 записи.

4. .DIR

.DISPLAY FILES

.LIST FILES

5. .RENAME KLAS2.DBF TO SHKOLA.DBF

(заміна ім'я неактивного файла KLAS2 на ім'я SHKOLA)

.DIR

6. .DIR

.ERASE KLAS1.DBF

................................

.DIR

7. .COPY TO A: KLAS (копіює активний файл з диска С на диск А з ім'ям KLAS)

.COPY FILE KLAS.DBF TO A: KLAS.DBF (копіює неактивний файл KLAS з диска С на диск А з ім'ям KLAS)

8.

.USE KLAS

.LIST

9. а) .COPY TO C:DBASE KLAS (копіює активний файл диска А на диск С у каталог DBASE з ім'ям KLAS).

б) .COPY FILE KLAS .DBF TO C:DBASE KLAS .DBF (копіює неактивний файл KLAS.DBF з диска А на диск С у каталог DBASE з ім'ям KLAS.DBF).


 
 

Цікаве

Загрузка...