WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми впливу на психологiчний розвиток молодших школярів використання комп’ютерів у навчаннi - Реферат

Проблеми впливу на психологiчний розвиток молодших школярів використання комп’ютерів у навчаннi - Реферат

Реферат на тему:

Проблеми впливу на психологiчний розвиток молодших школярів використання комп'ютерів у навчаннi.

Сьогодні все більше уваги приділяється оптимізації й індивідуалізації шкільної освіти. Розроблено педагогічні, психологічні, фізіологічні і психофізіологічні концепції навчання. Збільшується число шкіл нового типу – шкіл, що йдуть шляхом випереджального навчання. Вивчення деяких предметів у таких школах починається раніш, ніж у звичайних середніх школах, і зокрема вивчення основ інформатики й обчислювальної техніки найчастіше починається середніх класах, а в деяких школах – у молодших класах. Під час обговорення будь якої системи розвиваючого і випереджального навчання прийнято вказувати, розвиток яких саме здібностей забезпечує ця система. Однак, не прийнято акцентувати увагу на тім, чого дана система не може розвити, і розвитку чого надана система перешкоджає. Не завжди враховується і "біологічна ціна", що учень сплачує за придбання знань, тобто ті енергетичні і психологічні витрати, що супроводжують процес навчання.

Введення основ інформатики в початкову школу припускає в основному орієнтування на ігрові форми, на роботу з програмним забезпеченням ігрового й навчально-тренажерного характеру. Зрозуміло, що ігрова навчальна діяльність є дуже привабливою для молодших школярів. Але комп'ютерно орієнтована ігрова і навчальна діяльність має визначену специфіку. Аналізу впливу комп'ютерно орієнтованої ігрової і навчальної діяльності на формування психіки і стан центральної нервової системи молодших школярів і присвячена ця робота.

Є відомості про те, що стимулюючи "найбільш зручні" для формалізації види діяльності, інформатизація сприяє пригнобленню інших способів пізнання. Особливо це стосується способів одержання й обробки інформації. Існує напрямок, зв'язаний з комп'ютерними технологіями для навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Вирішення відповідних дидактичних задач припускає включення в навчальні програми елементів гри, або побудову навчання на основі гри. У таких системах особливого значення набуває використання мультимедіа-технологій. Але в живому діалозі смислове навантаження несуть не тільки слова і зорові образи, але і жести, міміка, емоційне фарбування реплік і інші невербальні елементи. При проектуванні і створенні навчальних програм потрібно дотримувати психологічних принципів взаємодії людини і комп'ютера: достатність допомоги без надмірності, адекватність, умотивованість, відсутність зайвої категоричності і т.д. Застосування комп'ютерних навчальних систем повинне доповнювати, а не заперечувати інші форми навчання. (1) Вищесказане не применшує достоїнств нових способів оперування інформацією, але не слід зневажати досвідом традиційних форм звертання й оперування живим знанням.(2)

Потреба у відновленні і самовідновленні у дитини виступає в двох тісно зв'язаних суперечливих формах. Перша форма виявляється як прагнення до яскравих незвичайних вражень, що не укладаються в систему колишнього досвіду дитини. Це веде до порушення упорядкованості якоїсь частини психічних утворень, до посилення пошукової активності. Друга форма виражається в подоланні невизначеності, у зростанні упорядкованості і стійкості психічних утворень, але вже на новому рівні. Ця тенденція стимулює відновлення з тенденцією до стабільності. У ході різних форм діяльності в дитини з'являються безліч точок зародження і росту нових психічних утворень(3). Інтенсифікація інформаційних навантажень, упровадження нових форм і методів викладання і ряд інших факторів робить актуальною проблему створення системи заходів по охороні психічного здоров'я учнів (4).

Тривожним сигналом є поширення ігор агресивного змісту. Причому дослідження проблеми медіаосвіти в США показали, гри з агресивним змістом здатні стимулювати агресивність, але тільки в дітей молодшого шкільного віку (6-10 років). Тобто, найбільшої небезпеки піддаються діти негативних впливів у той період, коли кора головного мозку ще не цілком сформована й основні функції несе підкірка. Комп'ютерні ігри, які містять навіть неявну агресію, впливають на формування стійкої психофізіологічної моделі поведінки.

З'являється велика кількість повідомлень про небезпечний вплив комп'ютера в цілому і комп'ютерних іграх зокрема на психіку дитини. Деякі автори вважають, що заняття з комп'ютером – це свого роду залежність, що виражається в таких психопатологічних симптомах, як нездатність переключатися на інші розваги, почуття мнимої переваги над навколишніми, збідніння емоційної сфери, агресивне поводження, звуження кола інтересів, прагнення до створення власного світу, відхід від реальності і т.д. Негативну картину доповнюють соматичні порушення – зниження гостроти зору, швидка стомлюваність і ін. Приведені вище думки знаходять підтримку й у науковому співтоваристві. У той же час часто спостерігається більш адаптивне соціальне поводження в порівнянні з однолітками в тих, хто приділяє достатньо багато часу заняттям на комп'ютері. У першу чергу це справедливо для молодших школярів. Більш висока соціальна адаптивність у дітей у цьому віці в першу чергу зв'язана з ростом МА (Mental Age) – ментального віку. Експериментальним шляхом установлено, що в дошкільників і молодших школярів, що систематично займаються на комп'ютерах, МА вище, ніж в однолітків. Таке прискорене в порівнянні з нормою збільшення МА може бути на перший погляд навіть привабливим в очах вчителів і батьків, але дитині згодом буде потрібна компенсація такого стрибка, що може вилитися в різні невротичні стани. Однак, для дітей з відставаннями в розвитку, із психічними порушеннями стимулювання підвищення МА, і як наслідок – підвищення соціальної адаптивності дуже корисно.

Відомі аргументи про необхідність навчання критичному сприйняттю, щоб захистити дітей від небезпечного впливу медіа, у свій час не мали належного впливу на фоні активної пропаганди ефективності комп'ютерів у навчанні (5). У результаті на сьогоднішній день особливу актуальність набула проблема негативного впливу недотепного застосування комп'ютерних технологій на фізичне і психічне здоров'я дітей. Непомірне застосування комп'ютера може приводити до психопатологічних симптомів (6). Ізольоване навантаження по будь якому з аналізаторних каналів викликає функціональні порушення незрілого головного мозку з дестабілізацією механізмів компенсації і регуляції центральної нервової системи. В даний момент існують гігієнічні норми по експлуатації комп'ютерів, причому для дітей молодше 12 років цими нормами передбачено не більш 10 хвилин безупинної роботи на комп'ютері. На жаль, далеко не завжди ці норми строго дотримуються в навчальному процесі. Сучасні комп'ютерні системи навіть у більшому ступені, чим кіно і телебачення, можуть бути джерелом розваги, реклами, включаючи і небажані для педагогів і батьків напрямки ( наприклад, віртуальне насильство, порнографія, і т.д.). Сьогодні американські школи прийшли до використання комп'ютерів на уроках як доповнення до інформації, даної вчителем, витягнутої з підручників, як друковані машинки і калькуляторів (7).

Як показує світовий досвід, інформатизація надає усе більш активний вплив на формування психічних процесів. Заняття на комп'ютерах безумовно мають і позитивний ефект: підвищують когнітивні здібності , кмітливість і уява. У таких дітей більш високі показники мотивації досягнень і саморозвитку. У той же час, у дітей захоплених комп'ютерами, як правило більш низькі показники інтересів у гуманітарній області ( музика, мистецтво, література), діти також менше читають і майструють. Прямий вплив інформатизації виражається в перетворенні діяльності і появою нових форм діяльності. Крім того, непрямий вплив виявляється і на некомп'ютеризовані види діяльності, і на особистість у цілому. Були проаналізовані твори дітей на тему "Школа майбутнього". Отримані дані показали, що в останні роки усе більша кількість школярів виключає зі школи майбутнього педагогів, заміняючи їх доброзичливими і цілком підлеглими їхній волі комп'ютерами і роботами (8). Комп'ютерні захоплення часто бувають компенсацією невдач, що відбуваються в процесі міжособистісного спілкування. Досить часто відбувається перенос навичок роботи з комп'ютером на навички традиційної діяльності. Таким чином, можливе перетворення дітьми власного поводження шляхом опори на досвід, отриманий при "спілкуванні" з комп'ютером (9). В даний час уже мається великий досвід залучення до використання комп'ютерів дітей із психічними відхиленнями й інвалідів з метою підвищення ефективності процесу реабілітації. Корисні комп'ютерні ігри дітям з порушеннями навичок письмової мови, із труднощами навчання лічбі, астигматизмом, для компенсації мовних порушень, поліпшення координації; просторової орієнтації, діагностики дисфункцій пам'яті, ряду симптомів шизофренії. Є цікаві приклади використання комп'ютерних ігор у роботі з малолітніми правопорушниками з метою поліпшення оцінки наслідків власних дій, контролю імпульсивності і т.д. Таким чином, для максимально позитивного впливу на формування дитячої психіки при розробці комп'ютерних ігор варто було б дотримувати таких принципів:


 
 

Цікаве

Загрузка...