WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження - Реферат

Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження - Реферат

 підготовкою фахівців у галузі інформатики та обчислювальної техніки;

 підготовкою користувача засобами інформаційних і комунікативних технологій.

Не менш важливе використання можливостей інформаційних технологій з метою інтенсифікації усіх рівнів навчально-виховного процесу, зокрема:

 підвищення ефективності, якості та результативності процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інформаційних технологій;

 забезпечення спонукальних мотивів (стимулів), які зумовлюють активізацію пізнавальної діяльності (наприклад, за рахунок комп'ютерної візуалізації навчальної інформації, використання ігрових ситуацій, можливості керування, вибору режиму навчальної діяльності);

 поглиблення міжпредметних зв'язків, які побудовані на інтеграційній основі, за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації, у тому числі й аудіовізуальної, при вирішенні завдань різних предметних галузей.

Засоби ІТ використовуються у сучасному навчальному процесі, перш за все, як засоби навчання при організації різних видів навчальної діяльності, які були зазначені нами вище. При цьому, як при вивченні загальноосвітніх, так і спеціальних предметів, і в процесі професійної підготовки використовуються прикладні програмні засоби, які автоматизують процеси контролю та тренування навчальної діяльності. Ці прикладні програмні засоби є найбільш популярними, бо вони забезпечують комфортність праці викладача при забезпеченні автоматизації процесів контролю, корегування результатів навчальної діяльності, тестування та психодіагностики.

Досить поширені в останній час прикладні та інструментальні програмні засоби, які дозволяють моделювати процес, або явище, що вивчається. Ці програмні засоби репрезентують на моніторі комп'ютера модель об'єкту (об'єктів) і забезпечують (з певними обмеженнями) інформаційну взаємодію з моделлю (моделями). Більш високий рівень реалізації моделюючих програм обумовлює організацію експериментально-дослідницької діяльності тих, хто навчається, з обладнанням віртуального лабораторного експерименту та забезпечує автоматизацію обробки результатів такого експерименту. В останні роки все частіше використовуються можливості технології "мультимедіа" – подання аудіовізуальної інформації для організації і проведення навчально-дослідницьких робіт на основі ідеї моделювання лабораторного експерименту. Тут слід також зазначити значущість прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесів обробки реузльтатів навчального експерименту, керування навчальним, демонстраційним обладнанням, яке працює спільно з сучасними ПЕОМ. Популярністю користуються також програмні засоби і системи для формування у тих, хто навчається, основ інформаційної культури, вироблення вмінь і навичок практичної роботи на ЕОМ з сучасними прикладними програмами офісних додатків.

Не менш важливим напрямком використання засобів інформаційних технологій є різноманітні додатки для забезпечення функціонування інформаційних мереж (локальних і регіональних) та систем телекомунікації. Цей напрямок у галузі освіти досить інтенсивно розвивається, про що більш докладно буде зазначено нижче. Сьогодні слід констатувати, що кількість науково-педагогічних, навчально-методичних, інформаційних, інструктивно-організаційних, нормативних, технічних та інших матеріалів, що складають зміст інформаційних потоків у галузі освіти, постійно зростає. Для їх оперативного сприйняття та своєчасної, якісної обробки і передавання сьогодні поширюється використання баз і банків даних для автоматизації діловодства і ведення документації як при навчанні основам наук, усередині навчального закладу, так і в системі управління освітою загалом. Це є новий напрямок використання можливостей інформаційних технологій.

Великою популярністю користуються інструментальні програмні засоби щодо розробки педагогічного програмного забезпечення та науково-дослідницьких робіт. При цьому на перше місце виходять інструментальні засоби, які реалізують можливості технології "мультимедіа".

Узагальнюючи викладене вище та спираючись на сформульовані дидактичні цілі використання засобів інформаційних технологій, виділимо основні напрямки впровадження засобів інформаційних технологій в освіті, а саме використання засобів інформаційних технологій в якості:

1. Засобів навчання, що вдосконалюють процес викладання, підвищують його ефективність, якість і результативність. При цьому забезпечується:

а) реалізація можливостей програмно-методичного забезпечення сучасних ПЕОМ з метою надання знань, моделювання навчальних ситуацій, тренування, контролю результатів навчання;

б) використання об'єктивно-орієнтованих програмних засобів або систем (наприклад, системи підготовки текстів, електронних таблиць, баз даних) з метою формування культури навчальної діяльності;

в) реалізація можливостей систем "штучного інтелекту" в процесі використання інтелектуальних систем, які навчають.

2. Інструменту пізнання навколишньої дійсності та самопізнання.

3. Засобів розвитку особистості того, хто навчається.

4. Об'єкту вивчення (наприклад, у межах засвоєння курсу фізики).

5. Засобів інфомаційно-методичного забезпечення і керування навчально-виховним процесом, навчальним закладом, системою освіти.

6. Засобів комунікацій (наприклад, на базі телекомунікацій) з метою поширення новітніх дидактичних технологій.

7. Засобів автоматизації процесу контролю, корегування результатів навчальної діяльності, комп'ютерного педагогічного тестування та психодіагностики.

8. Засобів автоматизації процесу обробки результатів експерименту (лабораторного, демонстраційного) і керування навчальним обладнанням.

9. Засобів організації інтелектуального дозвілля, розвиваючих ігор.

Література

  1. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере педагогики. – М.: Педагогика, 1987.

  2. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. и др. Электронно-коммуникативные средства, системы и технологии обучения. – СПб.: Образование, 1995.

  3. Извозчиков В.А. Дидактические основы компьютеризации обучения физике. – Л.: изд. ЛГПИ, 1987.

  4. Извозчиков В.А. Информационная эдукология: Новые информационные технологии обучения. – СПб.: Образование, 1991.

  5. Информационные технологии в системе непрерывного педагогического образования: Проблемы методологии и теории // Под ред. проф. В.А.Извозчиков. – СПб.: Образование, 1996.

  6. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. – М.: Школа-Пресс, 1994.

  7. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. – М.: Экспедитор, 1996.


 
 

Цікаве

Загрузка...