WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії - Реферат

Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії - Реферат

Погоджуючись із думками спеціалістів про те, що читання об'ємних текстів з екрана монітора - найшкідливіша для зору форма роботи з комп'ютером (1, 7), а сприйняття з екрана текстової інформації є набагато менш зручним та ефективним, ніж читання книги, ми розробили інформаційні блоки, які містять короткі реферати занять, що викладені у повному обсязі в шкільних підручниках. Учитель, користуючись або нашими рекомендаціями щодо проведення занять, або на "власному, їм самим вибудованому уроці" може чергувати різноманітні форми роботи, наприклад, частину заняття може викласти сам, іншу провести за допомогою комп'ютера, після чого організувати обговорення чи узагальнення матеріалу в груповій, фронтальній роботі тощо.

Режим тренінгу по теорії передбачає виконання учнями різнорівневих завдань після певних інформаційних блоків і дає можливість повернення до незрозумілих частин тексту після тестування. Завдання в режимі тренінгу – це тести, які обов'язково супроводжуються внутрішнім зворотним зв'язком. Після відповіді на кожне питання на екран монітора виводиться повідомлення про правильність виконання завдання, і при негативному результаті надається можливість переглянути відповідний фрагмент теорії. У режимі тренінгу за бажанням можна подивитися у "шпаргалку", яка містить певні теоретичні підказки, що також є елементом використання внутрішнього зворотного зв'язку. Наявність таких "шпаргалок" дає можливість варіювати рівнем надання допомоги, формувати внутрішній зворотний зв'язок продуктивно-творчого характеру, тобто не у вигляді готових підказок, а у вигляді такої інформації про об'єкти чи предмети, що вивчаються, яка б спонукувала учнів до розмірковувань. Отже, внутрішній зворотний зв'язок дає можливість учню оперативно одержувати інформацію про правильність відповідей на поставлені запитання й використовується ним для самокорекції своєї діяльності. Він стимулює, інтенсифікує та підвищує якість самостійної пізнавальної діяльності учнів. Основною метою тренінгу є осмислення та закріплення теоретичного матеріалу, який був викладений вчителем на лекції чи прочитаний по підручнику або при роботі із програмним продуктом у режимі перегляду теорії.

Режим контролю передбачає тестування учнів без внутрішнього зворотного зв'язку. Тести складені відповідно до трьох рівнів розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів (репродуктивний, реконструктивний і творчий). У режимі контролю учню пропонується певна кількість контрольних питань і вправ, які підбираються машиною випадково з усієї сукупності питань даної теми, але подаються учням відповідно рівням засвоєння (репродуктивні, реконструктивні та творчі завдання). Кількість тестових питань обирається викладачем. По закінченні контрольного тестування на монітор учнівського комп'ютера виводиться результат: кількість правильних відповідей від числа запропонованих, кількість набраних балів, відсоток (від 100%) успішності проходження тестування й оцінка (відповідно 12-ти бальній шкалі). Учитель отримує на свій комп'ютер дані про результати тестування кожного з учнів групи. Крім цього програма вносить зведені результати цілої групи по кожному з питань у таблицю, в якій фіксується відсоток правильних відповідей на питання, а також час, який був у середньому витрачений на відповідь. Таким чином, учитель одержує об'єктивну кількісну оцінку результатів діяльності кожного з учнів та статистику навчальної роботи всієї групи. Отже, здійснюється зовнішній зворотний зв'язок, який необхідний учителеві для аналізу самостійної діяльності учнів та корекції всього процесу навчання. Корекція може здійснюватися в ході групових та індивідуальних консультацій.

Для аналізу ступеня володіння навчальним матеріалом на кожному рівні ми користуємося коефіцієнтом К:

,

де А – абсолютна оцінка, що може приймати будь-які значення в залежності від системи оцінювання результатів навчання в даному навчальному закладі (як правило, дорівнює 12 балам);

а – кількість правильно виконаних суттєвих операцій у процесі тестування;

п – загальне число суттєвих операцій у тесті або сукупності тестів.

Для двох занять із теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома" ми розробили також тестування, яке проводиться у вигляді гри по періодичній таблиці. Завданням гри є правильно розташувати елементи по клітинках періодичній таблиці за їхньою характеристикою (рис. 4). Проведені дослідження показали, що в процесі гри інтелектуально-пасивна дитина здатна виконати такий об'єм розумової праці, який є абсолютно недосяжним для неї у звичайній учбовій ситуації. Ігрові моменти дозволяють внести елементи змагання у навчальний процес, підвищити рівень мотивації та інтересу до хімії школярів.

Рис. 4. Гра по періодичній системі хімічних елементів

Робота зі словником термінів і понять передбачає можливість одержання довідок про незрозумілий або незнайомий термін у гіпертекстовому словнику, до якого учень може потрапити як з основного меню, так і з будь-якого заняття теми (рис. 5). При бажанні можна проглянути відповідні інформаційні блоки теорії. Після завершення роботи із словником можна повернутися назад, до попереднього матеріалу.

Робота зі схемами,які відображають основні взаємозв'язки між поняттями, що вивчаються в темі "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома", дає можливість ще на першому занятті оглянути весь масив наукових понять, які будуть вивчатися в темі, досягти цілісності сприйняття матеріалу, а також швидко повторити й узагальнити весь матеріал (рис. 6). У роботах (3, 4) зазначено, що цей вид наочності допомагає уявити механізми процесів, складні функціональні зв'язки об'єктів, а також виступає у навчанні опорою й засобом розвитку логічної думки учнів, організовує їхню увагу, озброює прийомами самоосвіти та самоконтролю. Схеми можна роздруковувати й використовувати як наочний матеріал на звичайних заняттях.

Рис. 5. Словник термінів і понять

Рис. 6. Фрагмент схематичних матеріалів

Отже, наш програмний продукт являє собою комплекс, який забезпечує свідоме та міцне засвоєння навчального матеріалу в поєднанні з розвитком самостійного творчого мислення учнів. Він дозволяє не тільки в цікавій та зрозумілій формі подавати матеріал, контролювати якість його засвоєння, але й робити висновки про рівень розвитку пізнавальної самостійності учнів із хімії. Він може бути використаний як у школі, так і вдома (у якості програми-репетитора).

Література

  1. Адоладов К. Не сжигайте свои глаза! // Компьтер в школе. – 2000. - №4. - С.17-20.

  2. Борк А. Компьютеры в обучении: чему учит история// Информатика и образование. – 1990. - №5. - С.110-118.

  3. Ботвинников А.Д., Ломов Б.Ф. Научные основы формирования графических знаний, умений и навыков школьников. – М.: Педагогика, 1979. – 255 с.

  4. Гамезо М.В., Ломов Б.Ф., Рубахин В.Ф. Психологические аспекты методологии в общей теории знаков и знаковых систем. Психологические проблемы переработки знаковой информации / Под ред. В.Ф.Рубахина. – М.: Наука, 1977. – С.5-48.

  5. Кирмайер М. Мультимедиа: Пер. с нем., Спб.: ВНV, 1994. – 192 с.

  6. Кривошеев А.О. Проблемы развития компьтерных обучающих програм // Высшее образование в России. – 1994. - №3.- С.12-20.

  7. Литвак И. Эргономика – заботливая наука // Компьтер в школе. – 1999. - №5. - С.13-20.

  8. Машбиц Е.Н. Психолого-педагогические проблемы компьтеризации обучения. - М.: Педагогика, 1988. – 191с.

  9. Мультимедиа /Под ред. Петренко А.И. – К.: Торгово-издательское бюро ВНV, 1994. - 272с.


 
 

Цікаве

Загрузка...