WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії - Реферат

Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії - Реферат

Реферат на тему:

Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії

У наш час відбувається зміна ролі комп'ютера в навчанні: із засобу, який використовується лише на уроках інформатики для вивчення мов програмування, комп'ютер перетворюється на активного помічника вчителя-предметника, що відкриває нові обрії у вивченні багатьох дисциплін, у тому числі предметів природничого циклу.

Але для того, щоб комп'ютер став дійсно потужним засобом, використання якого у навчальному процесі надасть гарні технічні можливості для реалізації різноманітних дидактичних цілей, дозволить здійснювати індивідуалізацію й диференціацію процесу навчання, треба не лише розробити якісні україномовні програмні засоби, які були б адаптовані до використання в умовах школи (а не орієнтовані тільки на самостійну роботу учнів удома із програмою-репетитором), запропонувати методичні рекомендації щодо їхнього використання в учбовому процесі, але й докорінно змінити, по суті, радикально трансформувати весь зміст та методику навчання в школі.

На жаль, методичні аспекти інформаційних технологій навчання відстають від технічних засобів, що, на нашу думку, пов'язано з тим, що комп'ютерні технології навчання інтегрують знання таких різнорідних наук, як психологія, педагогіка, кібернетика, інформатика, математика і тому робота над створенням якісних програмних продуктів вимагає спільної праці не лише спеціалістів зазначених галузей, а також учителів-предметників, які не тільки добре володіють змістом певного предмету, але й можуть враховувати властиву йому специфіку навчання в школі.

Проаналізувавши вітчизняні та деякі закордонні програмні продукти учбового призначення з хімії, вимушені констатувати той факт, що більшість фірмових програмних засобів, в особливості мультимедійних, розроблені людьми, які або взагалі не мають педагогічної освіти, або давно не працювали в школі. Більшість програмних продуктів, які в широкому асортименті з'явилися на нашому комп'ютерному ринку, російськомовні, пристосовані до російських шкільних програм, а також орієнтовані на самостійну роботу учнів удома. Цілий ряд електронних підручників являють собою спрощені популяризовані довідники, які не можуть стати джерелом системного, поглибленого знання і за своїми дидактичними характеристиками не можуть бути оцінені навіть на "задовільно" (2, 6, 8). При роботі з такими підручниками вся технологія навчання полягає в тому, що учні мають "пройти й здати" матеріал, але скористатися для цього комп'ютером. У результаті формується методика репродуктивного комп'ютерного навчання, яка має ті ж недоліки, що і традиційні методики. Отже, саме відставання у розробці методологічних проблем, відсутність науково обгрунтованих концепцій навчання за допомогою комп'ютера, неадаптованість наявних програмних продуктів до навчального процесу є одними з основних причин розриву між потенційними та реальними можливостями інформаційних технологій навчання.

Слід зазначити, що ми далекі від протиставлення роботи з комп'ютерними програмами роботі зі звичайними "паперовими" підручниками і тим більше заміни ними учителя. На нашу думку, оптимальною є періодична зміна цих форм діяльності. Але повне нехтування тими можливостями та перевагами, які надають електронні підручники у порівнянні з їхніми друкованими аналогами в наш час уже недоцільне й неможливе. Серед основних переваг зазначимо:

1. Широке використання дидактичних можливостей графіки та звука.

2. Можливість забезпечити навчальний матеріал динамічними малюнками.

3. Можливість швидко та ефективно тестувати або яким-небудь іншим чином перевіряти знання учнів.

4. Можливість створення гіпертекстових посилань, що полегшує пошук необхідної інформації за ключовими словами, виділеними в тексті.

5. Можливість реалізації інтенсивних методів та форм навчання, організації самостійної роботи учнів та розвитку їхньої пізнавальної самостійності, підвищення якості засвоєння матеріалу за рахунок підсилення мотиваційно-орієнтувального, операційного, контрольно-оціночного аспектів навчання.

6. Можливість організації віртуальних лабораторних робіт.

На основі аналізу позитивних і негативних рис багатьох програмних продуктів та технологій їхнього використання в навчальному процесі, ми створили власний електронний гіпермедіа підручник із хімії учбового призначення по темі "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома" та розробили методику його використання на уроках, спробувавши органічно вписати роботу з персональним комп'ютером у викладання предмета.

У даній статті ми розглянемо деякі інструментальні засоби та методичні аспекти технології створення розробленого нами програмного продукту.

Програмні засоби інтерфейсу учнів реалізують такі види навчальної роботи: перегляд теоретичних матеріалів інформаційних блоків, тренінг по теорії, контрольне тестування, робота зі словником термінів і понять, ознайомлення з біографічними довідками, робота зі схемами, які відображають основні взаємозв'язки між поняттями теми.

Режим перегляду теорії полягає у наданні учням сторінок теорії у вигляді текстової, графічної інформації, анімації, інтерактивної комп'ютерної графіки тощо. Учень має можливість переходити по сторінках уперед і назад, проглядати теорію з початку або з кінця заняття, у будь-який момент зупинити вивчення теми, перейти до вивчення додаткового матеріалу, звернутися до словника, відшукати необхідне питання за змістом, проглянути відео- та анімаційні ролики, які супроводжуються, як правило, звуковими поясненнями, звернутися до біографічних відомостей тощо (рис. 1).

Рис. 1. Зміст теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома"

Із списком основних медіа-ілюстрацій учень може ознайомитися при натисканні на кнопку "Відео" на сторінці "Зміст" (рис. 2).

Рис. 2. Відеофрагменти

При повторному натисканні даної кнопки у переліку ілюстрацій, можна проглянути кожну з них окремо. В основному тексті занять відеофрагменти запускаються при проведенні курсором мишки над зображенням першого кадру. Список біографій та біографічні відомості про найвидатніших учених, які зробили свій вагомий внесок у розвиток вчення про будову атома й відкриття явищ періодичності й радіоактивності учень може проглянути, натиснувши на кнопку "Біографії". Гіпертекстові посилання на біографічні довідки є також і в основному тексті занять. При натисканні на прізвищі якогось вченого, виділеного по тексту синім кольором, програма переходить до сторінки з фотографією та довідкою про нього (рис. 3).


Рис. 3. Біографії

При створенні посібника нами були використані елементи технології гіпермедіа (5, 9), які дозволили пов'язати з гіпертекстовими посиланнями не лише елементи тексту інших сторінок, але й графічні ілюстрації, анімаційні ролики, фрагменти оцифрованої аудіо- та відеоінформації. Застосування таких технологій суттєво активізує учбову інформацію, робить її більш наочною у порівнянні із друкованими аналогами. У ході роботи з гіпертекстом заняття в пам'яті машини формується навігація, за допомогою якої, натискаючи на кнопки "Вперед" і "Назад" панелі управління, учень може повернутися на будь-який етап перегляду теорії.

Інформаційний блок нашого програмного продукту містить теоретичний матеріал, викладений у відповідності з чинними програмою та підручниками з хімії та передбачає засвоєння навчального матеріалу на рівні вимог загальноосвітнього стандарту. Але деякі питання теорії викладаються на більш глибокому рівні, ніж це передбачено програмою середньої загальноосвітньої школи, що пов'язано з тим, що первісно демо-версія програмного продукту була зорієнтована на викладання хімії у ліцеях технічного та фізико-математичного профілів, де питання будови атома вивчається в курсі фізики більш детально (тому більш глибоко викладені питання історії відкриття будови атома, радіоактивності, будови електронної оболонки атомів тощо).


 
 

Цікаве

Загрузка...