WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп'ютерні роботи з механіки - Реферат

Комп'ютерні роботи з механіки - Реферат

Реферат на тему:

Комп'ютерні роботи з механіки

Упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості і формуванню наукового світогляду (1). З розвитком інформаційних технологій стає можливим застосування їх не тільки в дисциплінах, що традиційно базуються на застосуванні комп'ютерів: інформатика, комп'ютерне моделювання, чисельні методи тощо, але й у класичних навчальних курсах. Наприклад, застосування персонального комп'ютера під час проведення занять з фізики можливе в таких випадках:

а) супровід демонстраційного експерименту на лекційних заняттях (2);

б) застосування комп'ютера в лабораторних роботах (3) і комп'ютерному практикумі (4); самостійна робота з використанням комп'ютера (5).

У даній статті ми розглядаємо комп'ютерний практикум, який використовується під час вивчення механіки курсу загальної фізики. Слід розрізняти різні педагогічні технології - комп'ютерний і лабораторний практикуми (6), причому в лабораторному практикумі також можливе використання персонального комп'ютера.

На заняттях комп'ютерного практикуму студент, використовуючи готову комп'ютерну модель і масив можливих функціональних залежностей, знаходить задані викладачем фізичні величини. Під час виконання робіт практикуму студенту потрібні елементарні навички роботи з маніпуляторами комп'ютера (клавіатура, миша) і не потрібні знання операційної системи та мов програмування, що дуже актуально на перших курсах навчання (7). Студент не займається моделюванням фізичного процесу, йому тільки необхідно на першому занятті вивчити розміщення функціональних кнопок і кнопки управління курсором, тому даний вид занять не можна віднести до комп'ютерного моделювання. З іншого боку, студент не працює безпосередньо з лабораторними приладами й установками, тому цей вид занять не можна віднести до класичних лабораторних робіт. Масив запропонованих функціональних залежностей можна розглядати як набір різноманітних приладів: осцилограф (функціональна залежність напруги від часу); аналізатор спектру (функціональна залежність потужності від частоти) і т. д. Для виконання завдань студенту пропонуються деякі параметри моделі і масив доступних функцій: координат Х і Y від часу; відповідними проекціями вектора швидкості і вектора прискорення від часу; абсолютними значеннями швидкості і прискорення від часу; аналогічними залежностями для сили; потенціальної, кінетичної і повної енергій від часу. Можливі функціональні залежності у вигляді комбінацій із перерахованих вище фізичних характеристик, наприклад, потенціальної енергії від координати X і т. д. Доступні параметри моделі і функціональних залежностей змінюються на різних стадіях однієї і тієї ж роботи. Під час виконання завдань можна скористатися динамічним методом або застосувати закони збереження. Конкретний шлях розв'язання студент вибирає самостійно, що надає проблемного характеру роботам комп'ютерного практикуму (8), а на заняттях підвищується творча активність студентів.

Як і при роботі зі стандартними приладами, у роботах комп'ютерного практикуму є можливість масштабувати функціональні залежності по різних координатах або вибрати режим автомасштабування. Під час проведення роботи на екрані одночасно доступні дві функції із шести - восьми можливих для даної теми. Студент має право вибрати будь-які дві функції або провести комп'ютерний експеримент кілька разів підряд, використовуючи більше число функцій із масиву. Для правильного вибору функціональних залежностей студенту необхідно на занятті (або до занять, якщо робота складається з багатьох стадій) вивести розрахункові формули. Таким чином, у роботах присутні елементи практичних занять з фізики.

Комп'ютерний практикум, не поступаючись традиційним лабораторним роботам, по наочності має набагато більшу продуктивність і ефективність. У деяких випадках комп'ютерні роботи дозволяють досліджувати ситуації, здійснити які в лабораторних умовах важко або навіть неможливо. Вивчаючи закони фізики на комп'ютерних заняттях, студент звикає застосовувати комп'ютер для розв'язання конкретних наукових задач.

Структура робіт комп'ютерного практикуму. Кожна робота складається з кількох стадій (від однієї до восьми) (8). Пеpед кожною стадією дається коpотке пояснення того, що потрібно в ній зробити. Стадії формуються викладачем на базі комп'ютерної моделі, що відповідає даній темі. Викладач може: а) ввести в роботу будь-яку кількість стадій; б) скласти свій або використати запропонований варіант роботи; в) окремі фізичні величини, які використовуються в роботі, зробити: доступними до редагування; видимими, але не доступними до редагування; невидимими; г) поставити після будь-якої стадії (і/або наприкінці роботи) якісні на вибір або чисельні запитання за результатами виконання даної стадії роботи; д) змінювати точність обчислення значень фізичних величин.

За результатами трирічного досвіду застосування комп'ютерного практикуму в навчальному процесі можна рекомендувати такі стадії в роботі:

1. На першій стадії роботи дозволити студенту доступ до перегляду і зміни всіх використовуваних фізичних величин і функціональних залежностей з метою ознайомлення з базовою моделлю (10 - 15 хв).

2. Далі йде кілька стадій, в яких викладач заздалегідь заборонив доступ до зміни окремих фізичних величин, деякі з них зробив невидимими і поставив за мету визначення чисельних значень прихованих або яких-небудь інших величин. Вивівши розрахункові формули для даної стадії й вибравши необхідні функціональні залежності, студент запускає в дію комп'ютерну модель і спостерігає динаміку процесу у візуальному режимі. У будь-який момент часу проведення комп'ютерного експерименту може бути припинено. Далі з дисплея зчитуються чисельні значення з вибраних функціональних залежностей для подальшого опрацювання. Описані стадії роботи аналогічні за завданням з традиційними лабораторними роботами.

3. Кожна комп'ютерна робота завершується тестом з даної теми.

Під час роботи більше ніж з трьома стадіями не рекомендується вводити між ними питання, тому що це може призвести до неповного виконання завдання в цілому.

Методика проведення занять комп'ютерного практикуму. Ми пропонуємо такі роботи комп'ютерного практикуму з розділу "Механіка" курсу загальної фізики: 1. Вступне заняття. 2. Рух тіла в полі сили тяжіння Землі. 3. Рух тіла по мертвій петлі. 4. Взаємодія кульок. 5. Рух штучного супутника в полі тяжіння планети. 6. Гармонічні коливання. 7. Математичний і фізичний маятники. 8. Сферичний маятник. 9. Тест: "Розмірності фізичних величин. Курс "Механіка". 10. Залік.

На вступному занятті студенту дається можливість переглянути перші стадії двох-трьох робіт з метою ознайомлення з практикумом, пояснюються призначення клавіш і режимів, використовуваних у роботі. На занятті доступні всі параметри і всі функціональні залежності. Студентам, що володіють комп'ютерною технікою, можна запропонувати перші стадії всіх робіт з курсу. Заняття з конкретних тем проводяться відповідно до стадій роботи, попередньо складених викладачем. Тестування здійснюється методом вибору правильної відповіді із запропонованого списку. Список питань складається викладачем відповідно до досліджуваної теми. На заліковому занятті студент подає результати всіх виконаних робіт практикуму і звітується конкретно по окремій роботі практикуму (на вибір викладача).


 
 

Цікаве

Загрузка...