WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерне тестування як елемент процесу навчання - Реферат

Комп’ютерне тестування як елемент процесу навчання - Реферат

Реферат на тему:

Комп'ютерне тестування як елемент процесу навчання

У розділі з симптоматичною назвою "Обмеженість існуючої системи обліку знань учнів" (2, 5) Н. М. Розенберг, зокрема, відзначає "досить очевидну навчаючу функцію обліку, який сприяє поглибленню знань учнів, корекції хибних уявлень, повторенню і запам'ятовуванню матеріалу". Навчаюча функція розглядається тут як побічний результат контролю знань. Ми ж вважаємо, що навчальну функцію слід взяти за основну мету контролю. Звідси випливають такі вимоги до комп'ютерного тесту:

- тест повинен охоплювати всі основні, обов'язкові для засвоєння питання розділу, за яким проводиться тестування;

- завданням тесту має бути не лише перевірка засвоєння учнями програмного матеріалу, а й виявлення не досить добре засвоєних питань і продовження навчання в процесі тестування;

- кожен учень повинен отримати окремий варіант тесту, щоб запобігти списуванню і тим забезпечити самостійність виконання тесту;

- в процесі тестування учень повинен знати, чи правильною була його відповідь, і якщо відповідь неправильна, йому має бути надана інформація з незасвоєного ним програмного матеріалу;

- учневі має бути надана можливість робити повторні спроби доти, доки він не зрозуміє свою помилку і не дасть правильну відповідь;

- щоб зацікавити учнів і запобігти передчасному стомленню, в тесті слід використовувати елементи гри, азарту;

- учень повинен мати можливість виконати тест повторно, за новим варіантом і покращити отриманий ним бал;

- щоб уникнути мовних труднощів та підвищити навчальну функцію тесту, бажано, щоб студент мав можливість обрати ту мову, якою він краще володіє або якою він хотів би оволодіти.

Якщо тест проводиться без використання комп'ютерів, перевірка учнівських відповідей вимагає неабияких затрат часу, а відразу повідомляти учнів про правильність або неправильність відповідей взагалі неможливо. Такий тест виконує лише контролюючу функцію і не виконує навчальної. Тому доцільно виконувати тестування за допомогою комп'ютерів. Наводимо приклад використання комп'ютерної програми, розробленої в системі Delphi-5 для тестування знань учнів з електростатики.

Після запуску програми комп'ютер пропонує обрати мову: українську, російську або англійську. Потім з'являється таке повідомлення:

"Ви повинні розв'язати 6 задач, маючи для початку 20 балів. За кожну неправильну відповідь і за кожну хвилину роздумів знімається 1 бал. Бажаю успіхів! Дайте відомості про себе."

Після введення прізвища та інших відомостей починається відлік часу і пред'являється перша задача:

"ЗАДАЧА 1. У вершинах квадрата зі стороною 0,1 м розміщені заряди q1=... мкКл, q2:=... мкКл, q3=... мкКл, q4=... мкКл. Яка сила діє на заряд ... з боку заряду ...? Введіть величину сили в одиницях СІ та напрям у градусах."

Величини зарядів та номери взаємодіючих зарядів при кожному звертанні обираються з масиву за випадковим законом.

Після введення відповідей у комп'ютер біля кожної відповіді з'являється повідомлення про її правильність або неправильність. Якщо хоча б одна відповідь неправильна, в окремому вікні з'являється текст:

"Спробуйте ще раз. Даю підказку.

ЗАКОН КУЛОНА: Сила взаємодії між двома точковими зарядами дорівнює коефіцієнту k, помноженому на добуток величин зарядів і поділеному на квадрат відстані між ними. k = 9*109 Н*м2/Кл2. Вектори сил взаємодії напрямлені вздовж прямої, що проходить через точкові заряди. Однойменні заряди відштовхуються, різнойменні - притягуються. 1 мкКл = 1*10-6 Кл."

На екрані вказується кількість балів, яка дорівнює 20 з відрахуванням кількості неправильних відповідей від початку тесту і кількості хвилин, що пройшли від початку тесту. Вказується також кількість помилок.

Лише після того, як учень дасть правильні відповіді на всі питання, йому пред'являється дальше питання.

Коли будуть отримані правильні відповіді на всі шість задач, на екрані з'являється анімаційна картинка чоловічка, що ходить з кінця в кінець екранного вікна повз дошки з написом "Поздоровляємо!" і б'є в литаври (1, 286-292).

Таким чином, учень має можливість, користуючись підказкою комп'ютера, підручником та довідниками, в кінцевому підсумку за будь-яких умов дати правильні відповіді на всі запитання. Водночас він засвоїть певну порцію програмного матеріалу. Але отримана ним кількість балів залежатиме від кількості спроб і від витраченого часу.

Учню надається можливість виконати той самий тест ще і ще раз, щоб покращити результат. Як уже вказувалося, кожного разу йому пред'являється новий варіант завдання. Таким повторенням досягається запам'ятовування програмного матеріалу і закріплення навичок розв'язання задач.

Література

  1. Архангельский А. Я. Программирование в Delphi 4-М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", 1999.

  2. Тестова перевірка знань учнів. За ред. Н. М. Розенберга. - К.: Рад. школа, 1973.


 
 

Цікаве

Загрузка...