WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Створення науково-практичного центру освітніх технологій — вимога часу - Реферат

Створення науково-практичного центру освітніх технологій — вимога часу - Реферат

Наявність стандартів професійної компетентності є необхідною умовою для систем професійного навчання, які використовують концепцію компетентності, причому ведучу роль в розробці стандартів відіграють підприємства. Єдиної структури стандартів не існує, однак принципи їх розробки і формулювання схожі в країнах, які реформують систему професійної освіти на основі даної концепції. Вони повинні містити інформацію за наступними трьома пунктами: що студент (учень) повинен знати або вміти робити; критерії ефективності виконання роботи; ситуації в яких повинна бути продемонстрована ефективність роботи.

Для реалізації мети центр вважає за доцільне керуватися системним підходом, який розглядає освітню технологію як відкриту, гнучку і динамічну структуру взаємодіючих елементів: цілей, змісту освіти, методів і організаційних форм роботи з виходом на реальний результат — підготовка високоосвіченої компетентної особистості

Інноваційність обраного нами підходу полягає в розробці і втіленні освітніх технологій для навчальної моделі, яка розглядає особистісно-творче навчання як неперервний творчий пошук і розвивальну взаємодію у новому соціокультурному просторі.

Основні напрямки роботи центру: 1) науковий: створення авторських програм, вивчення, аналіз та адаптація змісту програм, методів навчання, форм роботи, засобів навчання (порівняльний аспект) та їх інтеграція в контексті національних освітніх програм і освітніх технологій та їх діагностика; 2) методичний: адаптація існуючих зразків; впровадження наявних зарубіжних новітніх методичних розробок і форм роботи в практику середньої і вищої школи України, розробка базових та елективних курсів і апробація, їх включення у зміст навчальних програм, створення, адаптація та апробація авторських курсів; видання навчально-методичної літератури для навчальних закладів різного типу, спільний пошук шляхів інтенсифікації навчально-творчої діяльності студентів та школярів, розробка методик навчання, які б сприяли використанню критичного і творчого підходів в організації навально-виховного процесу, включення інформаційних технологій в практику роботи середньої та вищої школи та їх оцінка; 3) соціокультурний: розширення соціокультурного простору студентів; вихід у полікультурний простір та адаптація у ньому; апробація соціальних ролей на рівні соціально-детермінованої взаємодії на заняттях і у позанавчальній діяльності; розвиток критичного мислення студентів у полілогах; інтернаціональні контакти тощо; 4) консультативно-корекційний: створення постійнодіючих консультативних пунктів для усіх категорій студентів, які опинилися у важких ситуаціях, або переживають дезадапційний стрес, фрустрацію чи конфлікт, проведення тренінґів для студентів з особистісними аномаліями, внутрішньоособистісними проблемами, комплексами і т.п. 5) ресурсний: забезпечення потреб вчителя-новатора і вчителя-експериментатора у здійсненні самостійного експерименту, генеруванні, розробці та впровадженні прогресивних ідей у практику роботи вищої та середньої ланки освіти; 6) співробітництва (реґіонального та міжнародного): розробка спільних проектів й інтеграція з викладачами країн світової співдружності; співпраця у конкретних галузях і сферах педагогічної науки і практики; здійснення міжнародних обмінів студентів і викладачів (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Польща, Мальта); проведення тренінґів, літніх шкіл, семінарів, workshops, конференцій.

Центр складається із таких структурних одиниць: творчих лабораторій, кількість яких не обмежуються. Творчі лабораторії мають у своєму підпорядкуванні творчі групи, експертні групи, тимчасові творчі колективи, що працюють над реалізацією власних планів роботи.

До працівників центру ставляться певні вимоги: розуміння глобальних (концептуальних) освітніх проблем, високопрофесійна компетентність та сформована готовність до інтеграції, знання іноземної мови, комп'ютерна грамотність. В результаті ми хочемо отримати покоління обізнаних спеціалістів-громадян здатних жити і взаємодіяти у відкритому суспільстві двадцять першого століття.

Науково-практичний центр створено спільно з Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України на базі Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Розроблені та експериментально перевірені освітні технології можна покласти в основу створення підручників, навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для закладів освіти І-ІV рівня акредитації, що дасть можливість в найбільшій мірі проектувати навчально–виховне середовище, яке дозволить здійснювати особистісно–орієнтований підхід, який сприятиме особистісному розвитку особистості учнів та студентів.

Література

 1. Гершунский Б.С. Философия образования. — М.: Московский психоло-социальный институт, Флинта, 1998 —432 с.

 2. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. — М.: Издательская корпорация " Логос", 2000. — 224 с.

 3. Комп'ютери в навчальному процесі // Матеріали Всеукраїнської конференції. — Умань: Інкомтех, 1999. — 84 с.

 4. Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспільстві. К — Телепрескорпорація "Республіка" 1998 — 152 с.

 5. Педагогическая технология: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей. — Белгород: Издательство Белгородского государственного университета, 1998. — 400 с.

 6. Симонов В.П. Педагогический менеджмент (50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими системами): Учебное пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Педагогическое общество России, 1999. — 430 с.

 7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.

 8. Сластёнин В. А.А, Подымова Л. С. Педагогика (Инновационная деятельность).— М.: ИЧП "Издательство Магистр", 1997. — 308 с.

 9. Creative thinking: Towards broader horizons: proceedings of the Third International Conference on Creative Thinking, July 1997 / edited by Sandra Dingli. — Msida: Malta University Press, 1998. — 245 p.

 10. Тworczosc w Praktyce (Creativity in Practice): materialy z konferencji — Spala, Wydawnicwo Wyzszej Szkoly Humanistyczno-Economicznej w Lodzi, 1998. — 136 p.

 11. Тworczosc w Praktyce (Creativity in Practice): materialy z konferencji — Zakopane, Wydawnicwo Wyzszej Szkoly Humanistyczno-Economicznej w Lodzi, 1999. — 136 p.


 
 

Цікаве

Загрузка...