WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система завдань при вивченні електронних таблиць Exel студентами гуманітарних спеціальностей - Реферат

Система завдань при вивченні електронних таблиць Exel студентами гуманітарних спеціальностей - Реферат

Реферат на тему:

Система завдань при вивченні електронних таблиць Exel студентами гуманітарних спеціальностей

Підготовка фахівця-економіста передбачає вивчення однієї з систем електронних таблиць.

Існує широкий вибір електронних таблиць, а саме: Corel Quattro Pro, Lotus 1-2-3, Star Division Star Calc, Microsoft Excel та інші (1). Навчальною програмою інституту передбачено вивчення студентами електронної таблиці Microsoft Excel. При виконанні завдань студенти будують електронну таблицю, вводять її з клавіатури в комп'ютер і отримують результати обчислень.

За результатами виконання лабораторних робіт студенти оформляють звіт, який має містити номер завдання; назву роботи; умову завдання; електронну таблицю в режимі показу обчислень; написати формули, які використовуються для побудови електронної таблиці; побудувати діаграму, там де це потрібно, а також написати послідовність дій для її побудови. Після налагодження електронної таблиці її записують на диск.

При захисті лабораторної роботи студенти запускають складену електронну таблицю і демонструють її роботу.

При формуванні системи завдань учбових баз даних ми виходили з таких критеріїв (2,4): зміст навчального матеріалу будується у відповідності до вимог щодо інформаційної культури фахівця; зміст формується у контексті майбутньої професії студента, як предмет його діяльності і сприяє оволодінню досвідом самостійної творчої праці; у зміст включається навчальний матеріал, який забезпечує фундаменталізацію підготовки фахівця; у змісті реалізується принцип міжпредметних звязків; база даних розглядається як один із видів інформаційної моделі реального світу.

Розглянемо приклади завдань.

Завдання 1. Використовуючи Microsoft Excel, скласти електронну таблицю для розрахунку вартості пального для проїзду із Хмельницького до N міст в залежності від витрати пального на 100 кілометрів для конкретного автомобіля, відстані і ціна одного літра пального, а також побудувати діаграму відповідно варіанту завдання. Діаграма повинна мати заголовок і легенду.

Кількість довільних міст знаходять із умови: N = № варіанта для № > 10. Якщо № варіанта <= 5, то N = 5*№. Якщо 5 < № варіанта <= 10, то N = 2*№.

Задача є одним із засобів пізнавальної і практичної активності студентів при вивченні дисципліни. Навчальна задача характеризується наявністю мети, намаганням одержати відповідь на те чи інше питання, застосуванням відповідних методів і прийомів розвязання.

Аналіз навчальних задач дає можливість зробити висновок щодо структури задачі. Можна виділити такі її компоненти (3,4). Предметна область - обєкти, про які йде мова в задачі. Відношення - звязки між обєктами предметної області. Вимоги задачі – результати розвязання задачі. Оператори задачі сукупність дій, які виконуються над обєктами предметної області за допомогою відношень з метою одержання розвязку задачі. Розглянемо приклад.

Завдання 2. Використовуючи електронну таблицю Microsoft Excel, скласти фінансовий звіт комерційної діяльності приватної фірми "Поділля" згідно вказаних варіантів. Побудувати електронну таблицю і діаграму відповідних величин. Діаграма повинна мати назву, підписи даних і легенду (див. рис.1).

Предметною областю є фінансовий звіт про діяльність комерційної фірми. Відношеннями є витрати на матеріали, прибуток, витрати на з/п, накладні витрати, податок на прибуток тощо; розрахункові формули. Вимоги до задачі - побудувати електронну таблицю і точкову діаграму для наступних величин: Рис. 1. Діаграма фінансового звіту

накладні витрати; чистий дохід, та інші. Відмітимо основну сукупність дій, яку виконують студенти при розвязуванні завдання.

У відповідні комірки таблиці заносяться назви показників, заголовок звіту і інші допоміжні реквізити; початкові дані філії виручка від продажу вводиться у відповідні клітини по кварталах; заноситься формула, за якою обчислюються витрати на матеріали. Більшість студентів користуються спрощеною формою заповнення цього рядка формулами, вони копіюють формулу в буфер обміну, потім встановлюють цю формулу з буферу обміну в діапазон комірок; аналогічно вводяться всі інші формули для обчислення показників фінансового звіту у відповідні комірки електронної таблиці.

Завдання 3. Використовуючи програму Microsoft Excel, побудувати електронну таблицю для нарахування заробітної плати на підприємстві із 16 робітників з 8-ми годинним робочим днем, передбачивши відрахування прибуткового податку, відрахування в пенсійний і профспілкові фонди, соціальне страхування, відрахування по безробіттю в фонд зайнятості. Передбачити отримання премії. Побудувати діаграму типу гістограма для наступних величин: години, оклад, нарахована заробітна плата, отримано.

За допомогою формул будується електронна таблиця для нарахування заробітної плати на підприємстві. На її основі студенти будують діаграми, з використанням Мастер диаграмм.

В іншому випадку, наприклад, при складанні калькуляції на виготовлення, дитячого коструктора, студенти у побудовану електронну таблицю вчаться вставляти документ Microsoft Word, в якому передбачена текстова документація.

Література

  1. Вильям Орвис Excel для ученых, инженеров и студентов: Пер. с англ. – К.: Юниор, 1999. – 528 с.

  2. Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі: Дис.д. пед. наук. - К.: НПУ ім М.П.Драгоманова, 1997.- 396 с.

  3. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості/ За ред. Л.М.Проколінка. - К.: Рад. школа, 1989. - 608 с.

  4. Психологія: Підручник/ Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...