WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах та тестування в світі нової парадигми освіти - Реферат

Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах та тестування в світі нової парадигми освіти - Реферат

Реферат на тему:

Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах та тестування в світі нової парадигми освіти

У контексті приєднання України до Болонського процесу та європейського мовного простору стало необхідним реформування системи освіти у нашій країні в напрямку гуманістично-інноваційної освіти нового типу, її конкурентоспроможності в світовому освітньому просторі.

Процес реформування освіти є складною, довготривалою справою, але в контексті глобалізації зміни в структурі освіти неминучі, і цей процес європейських реформ дуже швидко просувається вперед. Європейські вищі навчальні заклади взяли на себе завдання створення європейського простору вищої освіти відповідно до основних принципів Болонської університетської хартії 1988 року. В травні 2005 року Україна приєдналась до Болонського процесу і чітко визначила орієнтири на входження в європейський освітній і науковий простір.

Сьогодні суспільство зацікавлене в тому, щоб мовна освіта в Україні набула поряд з високою ефективністю також високу якість на рівні міжнародних стандартів, що надало б можливість громадянам України відчувати себе повноправними членами європейського товариства.

Надійною базою для гармонізації мовної освіти в різних країнах, а саме стандартизації вимог до якості освіти, співвідношення результатів навчання іноземної мови як в національному, так і в міжнародному просторах, нормативним документом для розробки Програм для вищих мовних та немовних навчальних закладів, стали прийняті Україною "Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання" (ЗЄР) [1].

Іспити у формі тестування введено відповідно до Болонського процесу, який спрямований на створення до 2010 року спільної Зони європейської вищої освіти.

Метою цієї статті є наступні питання: яким бути тестуванню з іноземних мов, які проблеми мають вирішити освітяни та суспільство для його успішного впровадження, визначення загальних аспектів, необхідних для розробки методики тестування рівня сформованості мовленнєвої компетенції.

В умовах, коли ми часто чуємо "тестування", "перевірка", "оцінювання", "європейський іспит", коли фахівці з англійської мови працюють над створенням документу, який буде базовим для визначення процедур тестування та написання національних стандартизованих тестів, для викладачів є дуже важливим зрозуміти, яка роль відводиться саме їм.

Але для розуміння "що", "як", і "для чого" потрібно тестувати, необхідно спочатку розглянути найголовніші концептуальні засади, що відбуваються в освітянській галузі, необхідно зрозуміти саму нову парадигму освіти: [2]

1. Зміст навчання потребує оновлення. Необхідно зосередити увагу на пізнанні людини, її особливостей, індивідуальному самопізнанні. Необхідно враховувати людино центричні тенденції, не зменшуючи можливості пізнання природи та світу.

2. Змінюється спрямованість навчального процесу. Неможливо навчити людину на все життя, технології оновлюються швидше ніж здійснюється процес навчання. Звідси увага до розвитку особистості, її комунікативних здібностей, що сприяють виробленню в учня розуміння необхідності та вміння навчатися впродовж всього життя.

3. В інформаційному суспільстві знання стають безпосередньою продуктивною силою. Студент повинен набути важливої компетенції шляхом застосування знань.

4. Заміна авторитарної педагогіки на особистісно-орієнтовану педагогічну систему, що створює умови для повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного мислення.

5. Освіта має готувати особистість, яка адаптована до життя у світі багатоманітних зв'язків. Мова – це потужний об'єднувальний чинник.

6. Освіта має набути інноваційного характеру, звідси – необхідність сприйняття та творення змін особистістю.

Вінницький національний технічний університет ніколи не стояв осторонь від всіх тих процесів, які відбуваються в суспільстві та освіті, навпаки, він завжди був серед тих, хто сміливо впроваджував різні нововведення. Модульно-рейтингова система була однією з перших впроваджена саме в ВНТУ. Вона була спробою замінити традиційну систему оцінювання студентів на семестрові модулі та тестування, що надало можливість студентам набрати відповідну кількість балів та уникнути здачі заліків та іспитів в разі погодження на оцінку відповідно до отриманих балів, або покращення своїх результатів під час іспитів. Кредитно-модульна система має ряд преваг, а саме – студенти зазнають меншого стресу та психологічного навантаження під час сесії, студенти систематично працюють протягом навчального семестру вивчаючи матеріал та отримуючи бали, а не лише перед сесією, студенти мають змогу побачити оцінювання викладачем свого рівня знань, отриманих навичок та вмінь протягом семестру.

Контроль всіх умінь мовленнєвої діяльності є невід'ємною складовою системи навчання, що безпосередньо впливає на ефективність процесу навчання. Результати оцінювання студентів демонструють якість і повноту досягнення цілей на кожному етапі вивчення іноземної мови (поточний, рубіжний, підсумковий контроль).

Багаторічний досвід викладачів ВНТУ, які використовували модульно-рейтингову систему оцінювання в процесі викладання іноземних мов та всіх інших дисциплін дав змогу викладачам ВНТУ дуже швидко перейти до кредитно-модульної системи, яка використовується в Європі. Але цей багаторічний позитивний досвід поставив перед викладачами іноземних мов багато питань, які потребують, але, на жаль, не мають однозначних відповідей. Ці питання вимагають широкого обговорення між викладачами навчального закладу. І саме зараз, коли йдуть дискусії в країні стосовно тестування та оцінювання рівня знань, набутої компетенції школярів та студентів, що безпосередньо пов'язано з якістю освіти взагалі, бачення викладачами ВНТУ не тільки позитивних, а й певних негативних моментів може запобігти закладенню в нову систему навчання старих проблем. Чітке знаходження відповідей на поставленні практикою питання в різних нововведеннях, а не тільки позитивна емоційна підтримка цих нововведень, дає змогу створити умови для розвитку дійсно якісної освіти в нашій країні.

На практиці підтверджуються філософські закони, що саме ті моменти, які мали найбільше позитивне значення для викладачів та студентів в модульно-рейтинговій системі, а саме – отримання оцінок без здачі іспитів за рахунок наполегливої праці протягом всього семестру, яка оцінювалась в балах, і можливість покращення результатів на іспитах – саме це і призводить до ситуації, коли студенти з абсолютно різним рівнем сформованої компетенції можуть отримати однакову оцінку відповідно до набраних балів. Тобто, при модульно-рейтинговій системі, де враховуються певні об'єктивні фактори, людський фактор, коли зникає психологічний стрес для студентів в зв'язку зі здачею іспитів, що також є мотивацією для студентів працювати наполегливо та систематично протягом всього семестру, іноді складається ситуація протилежна нашим намаганням чітко визначити рівень володіння мовою студентів вищих навчальних закладів. Рівні володіння мовою від рівня А1 до рівня С2 викладені та детально описані "Загальноєвропейськими рекомендаціями"[1], і більшість країн вимагають підтвердження рівнів володіння мовою відповідно до положень цього документу.


 
 

Цікаве

Загрузка...