WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ - Реферат

Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ - Реферат

Ще одною перевагою електронних видань порівняно з друкованими є можливість їхнього інтерактивного оформлення. Це стосується не лише ігрових, а й будь-яких видань сценарного типу. Вони можуть бути навчальними, науково-популярними і навіть художнім твором, у якому споживачу відводиться не пасивна роль читача, а активна роль учасника. Всі фрагменти електронних видань, що моделюють процеси, можуть бути побудовані за цим типом, тобто читач сам стає учасником подій і в певних межах може впливати на їхній перебіг, що зближує процес роботи з таким виданням із діловими іграми. Такого ефекту не можна досягти за традиційної книжкової форми подання інформації.

Проявом інтерактивності також є можливість моделювання різних ситуацій іншомовного спілкування, де відтворюються лінгвістичні фактори, імітується мовна атмосфера, що також сприяє спілкуванню студентів між собою, а також викладача із групою.

Працюючи з відповідними фрагментами електронного видання, читач відчуває себе повноправним учасником комп'ютерного експерименту, дослідником процесів і явищ, що відбуваються.

Зростає роль електронних видань навчального і словниково-довідкового характеру внаслідок їхньої швидкої модифікації відповідно до зміни досягнутого рівня знань, досягається надзвичайно високий рівень оперативності такого видання, особливо тих, що поширюються через комп'ютерні мережі.

База даних, у якій зберігається або публікується електронне видання, підтримує каталогізацію й інші види бібліотечної діяльності, зокрема, один із найважливіших – доступ студентів до публічного каталогу, причому ніяких спеціальних знань, окрім своєї предметної галузі, від них не вимагається. Вона дозволяє переробити основне обмеження в обслуговуванні студентів у бібліотеках, дає змогу багатьом користувачам працювати з одним і тим же матеріалом одночасно.

Крім того, якість матеріалу, що зберігається (тексту, ілюстрацій тощо), ніяк не залежить від інтенсивності його використання: цей матеріал не зношується і не стирається, і займає значно менше місця, що також є важливим економічним чинником.

Прогнози передбачають, що до 2010 року світове виробництво друкованої продукції у вартісному відношенні знизиться з 60-70% до 35-50% від загального виробництва продукції медіа-індустрії, а виробництво електронних видань у вартісному вигляді досягне 25-30% [7].

Поняття "електронне видання" включає в себе тексти книг, журналів і газет, які поширюються в будь-якому текстовому або іншому форматі, наприклад у гіпертекстовому (HTML – Hypertext Markup language) або в одному із стиснутих форматів (ZIP, ARJ, RAR, WINZIP і т.п.). В останнє десятиліття ХХ ст. в складі електронних видань стали використовувати ще й мультимедійні компоненти, під якими розуміють цифрові, звукові або відеофрагменти, а також анімаційні вставки в основну частину видання. Такі електронні видання стали засобом комплексного інформативного впливу на людину, який можна порівняти з радіо, кіно і телебаченням, а в чому навіть і перевершувати ці важливі засоби масової інформації.

В останнє десятиліття з'явились мережеві електронні видання і молодь ще в шкільні роки знайомиться з глобальною системою INTERNET і зустрічається з поняттям web-сайт і web-сторінка. Зараз в мережі INTERNET є значна кількість сайтів, які є, по суті, електронні видання, тобто аналоги книг або брошур, але тільки в електронному мереженому поданні.

Серед електронних видань можна виділити основні види: періодичні, неперіодичні, газети, журнали, книги, щорічники, серійні, реклама, загальні, наукові, навчальні, дитячі, довідкові, альбоми, на CD-ROM, мережеві, в PDF форматі, гіпертекстові, сценарні мультимедійні. Останні можуть бути з аудіофрагментами, анімаційними, з цифровими відео.

Реалізація систем гіпермедіа призвела до появи електронного підручника, призначеного в основному для самостійного навчання. Такі підручники можна умовно розділити на чотири класи: енциклопедичні, інформаційні, навчальні та екзаменуючи (текстові) [8].

Нині концепція електронного підручника перебуває на початковій стадії формування, зазначає Ю.О. Жук [9], а саме: пропонуються різноманітні способи означення цього питання та окреслення межі його застосування. Аналіз публікацій показує, що спільною рисою означень електронного підручника є те, що під цим поняттям розуміють дві складові: навчальний матеріал, що міститься на електронних носіях (у вигляді малюнків, таблиць, мультиплікаційних та відеофрагментів, іншого типу графічних зображень) та методичні матеріали до них на друкованих носіях.

Інформаційні електронні підручники мають цілеспрямований характер, але містять не дуже значний обсяг інформації. Подібні продукти використовуються в навчальному процесі в ролі добре ілюстрованого додаткового довідникового посібника.

Текстові електронні підручники містять три основних компоненти: банк питань, модуль тестування і експертну інформаційну систему для аналізу та оцінки відповідей. Такі програмні продукти вже широко застосовуються в навчальному процесі.

В електронний довідник, що використовують INTERNET-технології, редактори вносять виправлення й доповнення постійно, в міру потреби, а користувач може в будь-який момент обновити свій екземпляр на CD-ROM, підключившись через INTERNET до сайту видавництва. Якщо енциклопедія читається прямо з сайту, то інформація, що міститься в ній, завжди буде найсвіжішою.

В INTERNET з'явилось багато сайтів-бібліотек, де студент може знайти практично будь-яку іншомовну літературу. На головній сторінці бібліотеки розміщено алфавітний каталог творів і поле для введення ключового слова або фрази, за якими здійснюється автоматичний пошук потрібної книги. Знайшовши, її можна читати безпосередньо на сайті або переписати у вигляді окремого файлу на свій комп'ютер і прочитати пізніше, відключившись від мережі.

В усіх електронних енциклопедіях є система пошуку.

Висновки

Не дивлячись на наявність деяких проблем у застосуванні електронної книги таких, як необхідність додаткового спеціального обладнання і програмного забезпечення, незвичності електронної форми подання інформації, підвищеної стомлюваності під час роботи з монітором все ж домінують суттєві переваги:

1. Можливість інтерактивної взаємодії між студентом і елементами підручника, де рівень інтерактивності може змінюватися від низького і помірного (переміщення за посиланнями) до високого (самостійне тестування і особиста участь студента в моделюванні процесів). Якщо тестування подібне до співбесіди з викладачем, то участь в моделюванні процесів можна порівняти з надбанням практичних навичок у процесі виробничої практики в реальних умовах виробництва.

2. Адаптація матеріалу, що вивчається, до рівня знань студента, внаслідок чого поліпшується сприйняття і запам'ятовування інформації за рахунок використання шарової структури видання.

3. Автоматизований контроль рівня знань студентів і на цій основі автоматичний вибір відповідного рівня знань шару, як показано в попередньому пункті.

4. Розвинутий пошуковий механізм. За гіпертекстовими посиланнями можна переміщуватися текстом видання, переглядати малюнки, звертатися до інших видань, посилатись на наявні в ньому (література та інше), написати електронною поштою листа автору книги з проханням пояснити ті або інші положення підручника. При використанні мережених структур є можливість обговорити положення електронного підручника з іншими студентами (в електронному читальному залі), залишаючись на своєму робочому місці.

5. Використання гіперпосилання і карти зображення, що дозволяє, не перегортаючи сторінок, швидко переходити до потрібного розділу або фрагменту і за потреби так само легко й швидко повертатися назад. При цьому не вимагається запам'ятовувати сторінки, на яких були розміщені відповідні розділи.

6. Використання додаткових (порівняно з друкованим виданням) засобів впливу на того, хто навчається (мультимедійне видання), що дозволяє швидше засвоювати і ліпше запам'ятовувати навчальний матеріал. Позитивного ефекту можна досягти за рахунок включення до тексту анімаційних моделей, звукового супроводу, який відповідає тексту викладача.

Література

  1. Гуревич Р.С. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі. – К., 2002.

  2. Чернилевский Д.В.Дидактические технологии в высшей школе. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - С.437.

  3. Основи нових інформаційних технологій навчання / Авт. колектив Ю.І.Машбиць, О.О. Гокунь, М.І.Жалдак та ін./ Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997.

  4. Компьютерная технология обучения. Словарь-справочник / Под ред. В.И.Гриценко, А.М. Довгялло. – К.: Наукова думка, 1992. - С. 650

  5. Жук Ю.О., Шишкіна М.П. Тенденції формування та використання систем комп'ютерних засобів навчання // http://edu.ukrsat.com/labconf/tezy/4/tendency.html

  6. Гатун В.П., Зубченко А.К., Межакова М.А. О самостоятельной работе студентов и контроле их знаний при изучении курса высшей математики// Проблемы высшей школы. – 1990.-Вып.70.- С.27-30.

  7. Вуль В.А. Электронные издания. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - С.560.

  8. Тихонова Т.І. Нові інформаційні технології у школі і вузі // Освітні технології у школі та вузі. / Матеріали всеукраїнської наук. конфер. - Миколаїв,1999- С. 163-166.

  9. Жук Ю.О. Електронний підручник та проблема систематики комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання// Нові технології навчання: Наук.-метод.зб. - К.,2000. – Вип.25. - С.44-49.

  10. Моргун О.М., Підласий А.Ц. Комп'ютерний підручник як новий дидактичний засіб// Педагогіка і психологія. - 1994. - №1.


 
 

Цікаве

Загрузка...