WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підвищення ефективності процесу навчання математики, як передумова якісної професійної підготовки фахівця - Реферат

Підвищення ефективності процесу навчання математики, як передумова якісної професійної підготовки фахівця - Реферат

На нашу думку, одним із визначальних чинників результативності процесу навчання математики є розвиненість мотиваційної сфери студентів. В умовах розвитку мотивації навчальної діяльності поступово формується переконаність студентів у необхідності набуття глибоких знань з математики для їх подальшого успішного навчання і професійної діяльності. Для прикладу розглянемо технологію роботи з навчальним матеріалом на тему „Відсотки":

„Що найважливіше для фінансового успіху? Більшість відповідає, що це сума інвестицій. Але запевняю вас, що це зовсім не так. Саме час, стратегія і процентна ставка роблять нас спроможними до фінансового успіху. Давайте з'ясуємо!

Уявімо собі, що ви інвестуєте в місяць 1000 доларів під 20% річних. А ваш друг – тільки 500 доларів, але під 30% на рік. Через 7 років щомісячний прибуток від ваших інвестицій становитиме 3009 доларів на місяць, а прибуток інвестицій друга – 3479 доларів, тобто ви обидва отримаєте практично один і той самий прибуток, незважаючи на те, що ви інвестуєте у 2 рази більше! А через 10 років ви зможете отримати по 6268 доларів кожного місяця, а ваш друг – 9179 доларів! І нарешті, через 20 років різниця у ваших прибутках відрізнятиметься у декілька разів! Цей приклад наочно показує, що відсоткова ставка набагато важливіша за суму інвестицій.

Розглянемо ще одну ситуацію! Інвестиція одного долара під 20% річних через 1 рік дає суму в 1,20 долара. Через 2 роки – 1,44 долара, а ось через 75 років – суму більшу ніж 1000000 доларів. Так-так – цілий мільйон доларів! Звичайно, ми не збираймось чекати 75 років, але й інвестувати 1 долар усього один раз у житті нам на думку теж не прийде".

Розглянуті прийоми викладача з економічної точки зору підводять студентів до питань: як споживачеві економічно грамотно зорієнтуватись у складній сучасній фінансовій системі? Як правильно розпорядитись своїми заощадженнями? Як вигідно вкласти гроші? А головне, що студент має усвідомити, що відповіді на дані запитання не можливі без глибоких знань з математики.

Якість навчання математики суттєво зростає, якщо викладач у процесі навчання розуміє значення і грамотно використовує якісні картки для індивідуальної та групової роботи, які мають формат, який легко читається, тобто містить небагато тексу, чіткі схеми, графічні ілюстрації, передбачає можливість заповнення, внесення доповнень в них.

Підвищення результативності вивчення математики можливе також шляхом систематичного використання засобів новітніх інформаційних технологій, що значно розширює можливості як викладача так і пізнавальні можливості студента. Найважливіші серед них сучасні інформаційні технології, які базуються на використанні персонального комп'ютера .

Сучасні інформаційні технології можуть суттєво впливати на методику проведення занять з вищої математики, потребуючи від викладача умінь використання спеціалізованих математичних пакетів (MathCAD, GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, Advanced Grapher), електронних підручників, конспектів лекції, практичних робіт, альбомів унаочнення, автоматизованої системи оцінювання знань студентів, глобальних джерел інформації. Вони також надають багато можливостей для організації ефективної самостійної роботи в позааудиторний час для студентів, а саме допомагають засвоїти ту чи іншу тему, поглиблювати знання і навіть з допомогою відповідних програм діагностувати рівень сформованості знань та умінь.

Крім сучасних інформаційних технологій, сьогодні існує різноманіття особистісно-орієнтованих технологій навчання. Практикується широке використання ділових ігор, вікторин, занять з вирішенням окремих проблемних ситуацій, різних форм інтерактивних технологій тощо.

Застосування інноваційних технології у процесі навчання математики дає можливість розвивати творчі здібності студентів, їх мислення i формувати у них уміння і навички, необхідні для їх професійної діяльності i суспільства.

Одним із засобів удосконалення професійної спрямованості у процесі навчання математики є залучення до занять кращих працівників підприємств різних форм власності, потенційних роботодавців та надання можливості впливати на організацію навчального процесу. А саме: внесення рекомендацій, щодо уточнення освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик; перебудови певних елементів змісту навчання; формувати завдання, що мають бути вирішенні у процесі викладання математики. Такі шляхи дають можливість не лише удосконалити професійну спрямованість навчання математики, а сприяти внесенню змін у зміст професійної підготовки майбутніх фахівців відповідно до запитів ринку праці.

Висновки

Підвищення ефективності рівня професійної підготовки майбутнього фахівця в коледжах економічного профілю залежить від якості процесу навчання математики. Серед шляхів вдосконалення процесу навчання математики, актуальних на нашу думку, на сучасному етапі розвитку професійної освіти в Україні є:

 реалізація принципу прикладної спрямованості навчання математики;

 розвиток мотиваційної сфери діяльності студентів;

 організація ефективної самостійної діяльності студентів;

 використання інноваційних технологій навчання;

 застосовування якісного навчально-методичного забезпечення;

 залучення до процесу навчання кращих працівників підприємств, потенційних роботодавців.

Література

  1. Грисенко М. В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й задачі: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2007. – 720 с.

  2. Дудка Г. А. Формування вмінь студентів розв'язувати прикладні задачі в коледжах економічного профілю/ Автореф. канд. дис. – К., 1998.

  3. Коновал К., Горбатов М. Необхідність та шляхи „олюднення" вищої математики в процесі її викладання// Управління освітою. – 2002. – серп(№15-16). – с. 13, 28.

  4. Корнійчук О. Напрями інтеграції математики з інформатикою в процесі підготовки молодших спеціалісті економічного профілю// Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2007. – №1. – с.56-58.

  5. Марченко В. О. Один з аспектів формування в учнів уміння розв'язувати задачі/ Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 8-9 квітня 2008 року. – Полтава: АСМІ, 2008. – 252с.

  6. Носаченко І. М. Інноваційні освітні технології/ Проблеми освіти: Наук. – метод. зб./ Кол. авт. – К.: Наук. – метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 44. – 132 с.

  7. Сошенко Т. М., Філончук З. В. Чого хочуть клієнти? Розв'язування економічних задач із використанням електронних таблиць// Економіка в школах України. – 2008. – квітень (№4). – с. 9-16.


 
 

Цікаве

Загрузка...