WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ - Реферат

Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ - Реферат

Фактори соціальної адаптації:

 • рівень розвитку духовності індивіда;

 • рівень соціальної і моральної зрілості;

 • рівень психологічної культури;

 • рівень культури поведінки;

 • рівень правової культури;

 • рівень мовленнєвої культури;

 • індивідуально-особистісні особливості розвитку психічних процесів;

 • бажання брати участь у суспільному житті навчального закладу;

 • комунікативні властивості індивіда;

 • вироблення особистісного стилю поведінки, здатність до її кореляції;

 • реалізація у навчальному закладі принципів педагогіки співробітництва та ін.

Фактори біологічної адаптації:

 • загальний стан здоров'я і тип організації нервової діяльності;

 • санітарно-гігієнічні умови навчання;

 • організація побуту, харчування, відпочинку студентів.

Фактори психологічної адаптації.

Визначення і аналіз факторів психологічної адаптації ускладнено тим, що психологічна адаптація, з одного боку є умовою різних адаптаційних процесів, а з іншого – вона є їх кінцевим результатом, як певний психологічний стан задоволення (незадоволення), комфорту, гармонії.

Тому факторами психологічної адаптації є:

 • успішність (неуспішність) професійної, соціальної та біологічної адаптацій (професійне самовизначення, соціальний статус, сформованість соціально-значимих здібностей, якостей, становище в колективі, задоволення (незадоволення) особистим статусом, можливість прояву індивідуальності та ін.);

 • характерологічні особливості і якості особистості;

 • вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності;

 • наявність служби психологічної підтримки;

 • розробка і впровадження соціально-психологічних засобів формування й корекції адаптованості студентів перших курсів вищих навчальних закладів.

Запропонована класифікація дозволяє розглядати адаптацію студентів як комплексний, динамічний процес, обумовлений взаємодією профорієнтаційних, соціальних, біологічних і психологічних факторів.

На основі теоретичної моделі адаптації студентів першого курсу в умовах ВНЗ у ВНТУ розроблена і реалізується система практичних заходів по адаптації студентів.

Важливим аспектом системи адаптації студентів в умовах навчального закладу є визначення критеріїв адаптації. Теоретичні і практичні пошуки засвідчують складність даної проблеми і потребують подальших наукових досліджень.

Нами визначені як внутрішні, так і зовнішні критерії процесу та результату соціально-психологічної адаптації:

Внутрішні критерії:

Визначальним внутрішнім критерієм адаптації студента в умовах ВНЗ і узагальненим критерієм адаптації загалом, є стан задоволення процесом і результатом професійної, соціальної та біологічної адаптації. Причому, даний стан не є результатом пристосування до об'єкту адаптації, а результатом взаємодії людини з відповідним середовищем. Взаємодія передбачає процес взаємовпливу, що приводить до зміни як людських якостей так і самого об'єкту. Взаємодія щільно пов'язана з визнанням активної ролі особистості в процесі адаптації та з підвищенням статусу свідомої перетворюючої поведінки. Тому, важливим є розвиток у людини відповідних властивостей, які б, з одного боку, були чинниками впливу на об'єкт (середовище) адаптації, а з іншого, виступали внутрішніми детермінантами і складовими стану задоволення процесом і результатом адаптації. До них ми можемо віднести такі:

 • висока мотивація розвитку духовності, соціальної, професійної компетентності та самоактуалізації загалом;

 • адекватність самооцінки;

 • почуття власної гідності;

 • розвиток внутрішньої свободи;

 • здатність відстоювати свої переконання;

 • здатність будувати конструктивні взаємини;

 • здатність керувати своїм емоційним станом;

 • розвинуті комунікативні здібності;

 • розвинені механізми саморефлексії;

 • усвідомлення потреби самоосвіти;

 • конструктивне ставлення до критики інших;

 • відкритість;

 • мотивована критика власного сценарію і стратегій поведінки;

 • повага до людини;

 • бажання брати участь у суспільному житті навчального закладу;

 • стан здоров'я людини та ін.

Зовнішні критерії:

 • виконання студентами правил і вимог навчального процесу;

 • пристосування до характеру, змісту, умов і організації навчального процесу;

 • навички самостійності в навчальній і науковій сферах; реалізація завдань самоосвіти;

 • уміння застосовувати знання на практиці;

 • актуалізація в життєдіяльності особистості високого рівня соціальної і моральної зрілості, психологічної культури, правової культури, мовленнєвої культури, культури поведінки, рівня розвитку духовності особистості загалом;

 • участь у суспільному житті навчального закладу;

 • міжособистісні взаємини студента у студентському середовищі (групі);

 • безконфліктна поведінка;

 • комунікативна компетентність;

 • вироблення власного стилю поведінки та ін.

Комплексне знання сукупності факторів соціально-психологічної адаптації, орієнтацію на певні критерії, що характеризують результативність процесів адаптації, можуть стати методичним підґрунтям для роботи куратора, який не тільки здійснює моніторинг, але і контролює процеси адаптації першокурсників. На основі запропонованого структурного аналізу будуються як загальна адаптаційна модель для всієї групи, так і індивідуальні моделі з урахуванням особистісних характеристик і потреб кожного студента.

Висновки

Проведене дослідження показує, що адаптація студентів в умовах вищого навчального закладу є складним, багатоаспектним, синтетичним, динамічним процесом. Це вимагає синергетичного підходу до дослідження проблеми, поєднання зусиль філософії, психології, педагогіки, фізіології та інших наук. Особливо важливим є питання розробки і реалізації психолого-педагогічних моделей роботи кураторів по адаптації першокурсників в умовах вищого навчального закладу.

Усвідомлюючи багатогранність проблеми ми зосередили увагу тільки на деяких аспектах досліджуваної проблеми і зробили спробу концептуально визначити можливу психолого-педагогічну модель адаптації в контексті роботи кураторів.

Література

 1. Вища освіти України – Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Матеріали до підсумкової колегії МОН. – „Освіта України", №21-22, 19 березня 2008 р. – С. 19.

 2. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформ. зб. Міносвіти України. – 1996. – № 13. – С. 2 – 15.

 3. Теорія і практика духовно-морального виховання дітей та молоді / Постанова Загальних зборів Академії педагогічних наук України від 7 грудня 2005 року.


 
 

Цікаве

Загрузка...