WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Гуманізація інженерної освіти як одна з умов її вдосконалення - Реферат

Гуманізація інженерної освіти як одна з умов її вдосконалення - Реферат

Реферат на тему:

Гуманізація інженерної освіти як одна з умов її вдосконалення

Сучасний світ своєю динамічністю та інтенсивністю енергоінформаційних потоків, несе людству величезну інформацію. Це, в свою чергу, вимагає від освіти розвитку, який базується на змістоутворюючих, гуманістичних та творчих компонентах життя. Актуальними в нашому сьогоденні є слова Клод Леві-Строса, що "ХХІ століття має стати століттям гуманітарного знання або його не буде зовсім".

Ще на початку століття один з творців інженерного проектування проф. А.Рідлер писав: "Завдання вищої технічної школи полягає не в тому, щоб готувати тільки хіміків, електриків, машинобудівників і так далі, тобто таких фахівців, які ніколи б не покидали своєї тісно обмеженої галузі, але щоб давати інженерові багатобічну освіту, надаючи йому можливість проникати і в сусідні області. Інженери мають потребу більш глибоких знань, ніж тільки пізнання за своєю спеціалізацією, потрібні знання в широкому об'ємі освіти. Гарна освіта – це така, яка управляє, тобто дивиться вперед і своєчасно з'ясовує завдання, що висуваються сучасністю, так і майбутнім, а не примушує себе тільки тягнути і штовхати вперед без крайньої потреби" [6] . Отже, можна говорити, що гуманітарна освіта – це не тільки вивчення гуманітарних дисциплін, а ще й особливий підхід до дійсності, особливий спосіб мислення, особливий світогляд. Інженерна освіта має відповідати сучасним вимогам інженерної професії, характеру і тенденціям сучасної інженерії, особливостям сучасного освітнього процесу, загальним вимогам і ідеалам людини постіндустріальної культури.

Одне з головних питань освітнього процесу у технічному університеті, вирішення якого пов'язано безпосередньо з підвищенням фізико-математичної освіти, з розвитком творчих можливостей студентів, є навчання, розвиток та виховання конкурентоспроможності студентів технічного вузу. Сучасний технічний фахівець має розробляти нову техніку та технології, які є конкурентноспроможні на сучасному ринку [1]. Ця задача буде виконана за умов збереження традиційної для національної вищої освіти фундаментальної підготовки та впровадження у навчальний процес викладання інноваційних перетворень. Головною метою інноваційної освіти є збереження та розвиток творчого потенціалу особистості [2]. Аналіз змісту документів про модернізацію освіти, свідчить про реформування освіти, яке пов'язане з її гуманізацією, гуманітарізацією, демократизацією, орієнтацією на особистість, а також з інформатизацією навчального процесу.

Значення методологічної складової підготовки інженера все більш підтримується у ВНЗ розвинутих країн. Массачусетський технологічний інститут вважає необхідним змінити програму інженерної освіти для того, щоб мати можливість давати ширшу уяву про інтегральні аспекти інженерної діяльності, про аналіз та управління в складних системах, вводити спеціальні та гуманітарні науки при розглядані студентами професійних проблем та їх вирішені. У Франції інженер відіграє роль генератора ідей, творця новітніх концепцій, а не тільки організатора виробничого процесу, що і відображається у підходах до його підготовки у інженерних школах та університетах. У технічних університетах Великобританії, Данії, Голландії, Канади та інших розвинутих країн однією з перспективних завдань є формування проблемно-орієнтованої методологічної культури. Для цього впроваджуються проблемно-орієнтований підхід до навчання, проектно-організовані технології та активні методи навчання [2] .

Сучасна інженерна діяльність не тільки стала складнішою, оснащеною комп'ютерною технікою, але в ній все частіше вирішуються нетрадиційні завдання, що вимагають нового інженерного мислення. Отже, виховання такого нового мислення – є актуальною задачею перед вищою освітою на сьогоднішній день. Для нетрадиційних видів інженерної діяльності і мислення характерний ряд особливостей: 1) зв'язок інженерних аспектів діяльності з соціальними, економічними і екологічними аспектами. Все частіше інженер вимушений розробляти (проектувати і виготовляти) не просто технічні вироби, тобто машини, механізми, споруди, а складні системи, що включають крім технічних підсистем і інші нетехнічні, розробка яких передбачає звернення до таких дисциплін як інженерна психологія, дизайн, інженерна економіка, прикладна екологія і соціологія і т.д.; 2) необхідність моделювати і розраховувати не тільки основні процеси проектованого інженерного об'єкту, але і можливі наслідки його функціонування, особливо негативні, тобто вплив нової техніки на людину: зміну її потреб, умов життя і т.д.; 3) новий характер інженерного мислення потребує вищої загальної культури особи інженера з достатньо розвиненою рефлексію власної діяльності, використання в роботі принципів і методів сучасної методології і прикладних наук [6] .

Інженерне мислення спеціаліста 21 ст. є складною системою, що включає в себе образне та логічне мислення, наукове та практичне мислення. Для формування інженерного мислення майбутньому спеціалісту необхідні вміння проводити уявні (мисленні) експерименти, комбінувати різні чуттєві образи на основі якогось початкового поняття. Підготовка спеціалістів у технічному ВНЗ будується з урахуванням специфіки інженерних функцій (раціональне та ефективне використання існуючої техніки та технологій, розробка нових технологій, конструювання нової техніки), тому навчання у технічному ВНЗ має враховувати основні зміни, які відбуваються у науці, техніці, економіці та організації виробництва. Воно має бути спрямоване на підготовку спеціаліста до творчої, самостійної діяльності, вміння постійно підвищувати свою освіту, бути компетентним у досягненні науково-технічного процесу.

Аналізуючи відповіді анкетування, проведеного нами серед студентів (30 чоловік) 1курсу ІнІТКІ ВНТУ 2007рік, на завдання: "Серед перелічених цінностей визначити їх значимість для тебе", отримали такі результати:

Значимість

Цінність

Значимість

Цінність

1

Мати хорошу сім'ю

83,3%

6

Бути цікавою людиною

45,5%

2

Мати можливість займатись улюбленою справою 77,3%

7

Цікаві друзі

43,7%

3

Мати гарні відношення з товаришами

65%

8

Вдосконалення своїх професійних навичок 41%

4

Займати престижну посаду

60,5%

9

Мати можливість гарно відпочити 36,4%

5

Мати матеріальний достаток

59,5%

10

Працювати на творчій роботі

36%

Отже, при поєднанні таких позицій, як займатись улюбленою справою, мати хорошу сім'ю, займати престижну посаду та працювати на творчій роботі надасть можливість спеціалісту повно розкрити себе як творчу особистість та гарного фахівця.

Але з іншого боку можна сказати, що важливість для підлітків 18-19 років вдосконалення себе як розвинутої особистості та як висококласного фахівця, займає не належне місце у розподілі значимості цінностей особистості. Це говорить про те, що є багато нерозкритих питань як у педагогіці так і у психології, про вплив на творче мислення, на його значущість та важливість для розвитку особистості, і як наслідок – для розвитку суспільства, держави [4].


 
 

Цікаве

Загрузка...