WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретичні підходи до вивчення процесу соціалізації - Реферат

Теоретичні підходи до вивчення процесу соціалізації - Реферат

Останнім часом менш популярними стали дослідження впливу соціального походження молоді на успішність та особливості її соціалізації. На нашу думку, це зумовлено відсутністю єдиних підходів до соціальної стратифікації українського суспільства, а також її нестабільністю. Разом з тим, це важливий напрямок наукових пошуків, значення яких можливо буде зростати в міру стабілізації нашого суспільства.

Розглянемо основні типи досліджень з молодіжної проблематики за різними ознаками класифікації. Вибір типу визначається програмою соціологічного дослідження, залежить від цілі та завдань досліджень, об'єкта та предмета:

а) залежно від рівня: національні - регіональні - саsе study (вивчення конкретного випадку);

б) залежно від об'єкта та генеральної сукупності - молодь та її оточення:

• молодь віком від 14 до 28 років (див. табл. 1.1);

• окремі вікові групи молоді ( наприклад: 15-17-річні; 18-22-річні; вікові групи, що складаються з когорт, наприклад - 11, 13 та 15 років; одного року народження тощо);

• окремі соціальні групи молоді: учні шкіл; учні конкретного року навчання; студенти; молоді спеціалісти; молоді подружжя; територіальні спільноти - молодь великих міст, молодь південного регіону, сільські молодь; соціально-професійні групи молоді - молоді вчителі, молоді працівники колективних сільськогосподарських підприємств);

• цільові групи молоді: молодь, яка вживає наркотики;

• лідери молодіжних організацій;

• фахівці, які працюють з молоддю (вчителі, соціальні працівники тощо):

• батьки;

• ті, хто приймають рішення та формують соціальну політику;

•ЗМІ;

в) залежно від категорії осіб, які здійснюють збір інформації: 1- силами підготовлених фахівців, які постійно займаються цим; 2 - силами волонтерів, які мають доступ до окремих специфічних цільових груп; З-за методикою "PEER" (рівний - рівному", наприклад - "Молодіжний барометр");

г) залежно від методів: якісні та кількісні методи дослідження (рис.1)

Рис.1. Кількісні та якісні методи дослідження

ЯКІСНІ

КІЛЬКІСНІ

Методики

Нестандартизовані, напівстандартизовані, проективні: інтерв'ю, фокус-група,

спостереження, гра тощо.

Ігнорування статистичних методів аналізу.

Менша вибіркова сукупність. Індуктивний аналіз.

Стандартизовані опитування

анкетування, інтерв'ю), контент-аналіз.

Базування на статистичних методах аналізу.

Велика вибірка. Дедуктивний аналіз.

Проблематика

Більш локальна, предметна.

Більш загальна.

Переваги

Більш глибокий аналіз, можливість отримання обґрунтованої мотивації, з'ясування спектра нестандартних поглядів, явищ; економічність.

Більш широке охоплювання. Можливість обґрунтованих узагальнень. Простота обробки результатів.

Недоліки

Велика вірогідність суб'єктивізму при аналізі отриманих даних. Необхідність висококваліфікованих спеціалістів (модераторів, інтерв'юерів).що).

Можливість неадекватних або непослідовних відповідей респондентів. Недостатньо глибокий психологічний аналіз.

ґ) залежно від предметного спрямування:

• поінформованість, ознайомленість, знання;

• мотивації;

• оцінки;

• поведінкові орієнтації;

• поведінкова практика;

громадська думка;

• з'ясування факторів впливу (суб'єктивних, об'єктивних);

• тестування стану (соціального, фізичного, психологічного);

• потреби;

д) залежно від запланованого аналізу чинників впливу:

• особистісні: - демографічні (фактографічні);

- фізичні (зріст, вага, зовнішність, здоров'я тощо);

- особистісні (набуті);

• міжособистісні;

• навколишнє середовище;

е) залежно від стратегії:

• описові разові;

• моніторингові;

• лонгітюдні;

• оперативні.

Безперечно, більш інформативними і більш цінними з наукової точки зору є пролонговані в часі дослідження, які здійснюються або за моніторинговою стратегією, або лонгітюдною методикою. Вони надають можливість аналізу динаміки, змін та причинно-наслідкових зв'язків. Використання порівняльної стратегії, проведення досліджень в різних регіонах за єдиною методикою, а також різних поколінь по одній і той самій проблематиці дозволяють вивчати загальне та особливе, прогнозувати наслідки, розуміти специфіку ситуації. Тому досить стисло зазначимо методологічні особливості цих двох дослідницьких стратегій [4].

Висновки.

Вибір поведінки залежить від світогляду особи та її моральних устоїв, бо кожному вибору передує потреба, мотив і ціль діяльності, а вони, у свою чергу,засновані на тому суспільному ідеалі, який міститься в свідомості людини. Сам ідеал детермінований існуючою культурою, характером цивілізації, до якої належить людина, та її здатністю зрозуміти смисл людського буття.

Література

  1. Балакірєва О.М. Методологічні підходи до дослідження соціалізації молодого покоління // Матеріали засідання секції "Соціологія молоді" міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі ( теоретичні і методичні питання )" / Інститут соціології АН України, Укр.. НДІ проблем молоді. – К., 1993. – С. 14

  2. Ковалева А.И., Реут М.Н. Социализация неслышащей молодежи. — М., 2001.

  3. Ковалева А.И. Социализация личности: норма и отклонение. М., 1996.

  4. Паніна Н. Молодь України: структура цінностей, соціальне самопочуття та морально - психологічний стан за умов тотальної аномії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2002. — № 1.


 
 

Цікаве

Загрузка...